| وب سایت تخصصی نماز | آغاز شد این دفتر برای کسانی که میخواهند محبوب خدا شوند ....قربه الی الله .... برای محبوب شدن نزد خدا چند قدم بیشتر فاصله نداریم .... یاعلی « ارزنـــده تـرین گــوهر مصـود نـــماز است / زیبنــده تـرین هــدیه معبـود نـــماز است / ای دوست بگـو تـا همـه ی خـلق بداننـد / مقصود حق از خلقت موجود نـماز است. »
 
46 - شهادتين در بدو تولد
نويسنده : محبوب خدا
تاريخ : چهارشنبه 14 فروردین 1392 

آدم عليه السلام پس از اكمال خلقت و نفخه روح عطسه كرد و تحميد نمود، فاطمه زهرا عليها السلام پس از ولادت شهادتين گفت و يكان يكان از فرزندان معصومين خود عليهم السلام را نام برده، ياد فرمود. (34):: ادامه مطلب
45 - راز مقام عبادى زهرا سلام الله عليها
نويسنده : محبوب خدا
تاريخ : چهارشنبه 14 فروردین 1392 

آرى! فاطمه عليها السلام به تمامى عاشق و شيداى خداى خويش است و او را با همه ذرات وجودش مىپرستد و لذا اعبدالناس مىگردد.

سوالى كه وجود دارد اين است كه چرا فاطمه عليها السلام به اين مقام مىرسد؟

نگارنده را نظر بر اين است كه در تحقيق شخصيت هر فرد انسانى، امور ذيل تاثيرى انكارناپذير دارند:

1 - امور تكوينى

2 - شخصيت و افكار پدر و مادر در زمان نطفه فرزند و روحيه آنها.

3 - روح و رفتار مادر در دوران باردارى.

4 - تربيت

5 - انتخاب شخصى

از جهت تكوينى، در عالم ذر، نور فاطمه عليها السلام از نور پدر و از شجره طوبى و نطفه او از ميوه هاى درختان بهشتى كه خداوند متعال آن ها را توسط جبرييل براى پيامبر صلّى الله عليه و آله تحفه فرستاده است.

از جهت امور غير تكوينى، نيز ضرورت ندارد كه سخنى به درازا گفته شود، فقط همين مقدار كافى است كه بگويم:

فاطمه عليها السلام دختر خديجه و محمد صلّى الله عليه و آله است، خديجه كه يكى از چهار زن برتر در جهان است و خداوند به او مباهات مىنمايد، و محمد صلّى الله عليه و آله كه برترين پيامبر الهى و خاتم ايشان است، و فاطمه عليها السلام در دامان چنين پدر و مادرى پاى بر عرصه گيتى مىگذارد و پرورش مىيابد. او از همان روز اول كه چشمش گشوده مىشود و گوشش شنوا مىگردد و عرفان پدر و مادرش را مىبيند و در هر روز و شب عبادت خالصانه و تضرع آن ها را به درگاه ربوبى مشاهده مىكند و پدر را مىبيند كه در ميان شب بر مىخيزد و ساعت هاى متمادى با خداى جهانيان به راز و نياز مىپردازد، و...

و هنگامى كه قوه درك اين كودك به كمال مىرسد، ادراك مىكند كه آن چه از پدر و مادر خود مىبيند و مىشنود و آن چه پيامبر به آن عمل مىكند و توصيه مىنمايد حق حقيقى است كه از عمق جان بر مىخيزد و در عمق دل ها نفوذ مىكند، پس جز آن را بر خود نمى پسندد و پاى در جاى پاى پدر مىنهد، و از اين روست كه فاطمه، فاطمه مىشود و لياقت آن را پيدا مىكند كه سيدة نساء العالمين من الاولين و الاخرين خوانده شود.

پس بنابر عوامل تكوينى و تربيتى و خواست آگاهانه فاطمه است كه او را شخصيتى متكامل و برخوردار از همه صفات عالى، از آن جمله: زهد، ورع، عرفان و عبادت به بار مىآورد و الگوى كسانى مىسازد كه مىخواهند مقام واقعى انسانيت را بشناسند و چنان باشند. (33):: ادامه مطلب
44 - تكبير در شب عروسى
نويسنده : محبوب خدا
تاريخ : چهارشنبه 14 فروردین 1392 

تكبير در مجالس عروسى از شب عروسى حضرت فاطمه زهرا عليها السلام مرسوم شد، زيرا در آن شب جبرئيل و ميكائيل و فرشتگان و پيامبر صلّى الله عليه و آله تكبير گفتند.:: ادامه مطلب
43 - طعام غيبى در سجده گاه زهرا سلام الله عليها
نويسنده : محبوب خدا
تاريخ : چهارشنبه 14 فروردین 1392 

اميرالمومنين عليه السلام روزى به خانه آمد، ديد كه فاطمه عليها السلام حسنين عليها السلام را مى خوابانيد، ايشان به خواب نمى رفتند از شدت گرسنگى. فاطمه طاهره عرض كرد: يا اباالحسن! برو قدرى طعام طلب كن كه اين كودكان از گرسنگى به خواب نمى روند.

اميرالمومنين عليه السلام نزد عبدالرحمن بن عوف رفت و از وى دينارى قرض خواست، عبدالرحمن به خانه رفت و كيسه زرى بيرون آورد و عرض كرد: در اين كيسه يكصد دينار است بگير يا على! و هرگز عوض آن را مده.

حضرت عليه السلام فرمودند: از تو قبول نكنم كه از پيغمبر صلّى الله عليه و آله شنيده ام: اليد العليا خير من يد السفلى. يك دينار به من قرض بده و اين حديث را بشنو كه عوض مىدهند و قرض را يكى هيجده عوض مىدهند.

عبدالرحمن يك دينار به جناب امير قرض داد، آن حضرت چون روانه شد، در راه مقداد را ديد كه بر كنار راه نشسته فرمود: اى مقداد! در اين وقت اينجا چرا نشسته اى

عرض كرد: از جهت ضرورتى.

فرمود: آن ضرورت چيست

عرض كرد: چهار روز است كه طعامى نيافته ام.

فرمود: بگير اين دينار را، تو از ما اولى ترى كه چهار روز است طعام نيافته اى و ما سه روز است.

مقداد دينار را گرفت و حضرت وقت نماز شام بود روانه مسجد شد، به همراهى پيغمبر صلّى الله عليه و آله فريضه را ادا نمود، چون فارغ شد جناب رسول اكرم صلّى الله عليه و آله فرمود: يا على! امشب به خانه شما مىآيم و مهمان شما خواهم بود.

جناب امير عرض كرد: حبا و كرامة.

از پيش روانه شد و فاطمه زهرا عليها السلام را خبر كرد، فورا فاطمه زهرا به مصلى خود رفت و روى مبارك بر خاك نهاد و به ايزد پاك عرض كرد: خداوندا! به حق محمد و آل محمد كه بر ما طعامى فرست.

هنوز فاطمه عليها السلام در سجده بود كه بوى طعام به مشام وى رسيد، سربرداشت كاسه بزرگى ديد پر از طعام كه بوى آن خوشبوتر از مشك بود، آن را برداشته و در خدمت پدر بزرگوار خود نهاد، حضرت فرمود: انى لك هذا الطعام عرض كرد: من عند الله، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب.

پس حضرت امير و فاطمه و حسنين از آن طعام تناول كردند. ناگاه سائلى بر درآمد، اميرالمومنين خواست او را از آن طعام بدهد حضرت رسول صلّى الله عليه و آله نگذاشتند و فرمودند: يا على! اين ابليس است. خبر شده كه ما از طعام بهشت مىخوريم آمده كه با ما مشاركت كند. (32):: ادامه مطلب
42 - صلوات فرستادن بر فاطمه سلام الله عليها
نويسنده : محبوب خدا
تاريخ : چهارشنبه 14 فروردین 1392 

صلوات فرستادن بر حضرت فاطمه عليها السلام و كيفيت زيارتش، كه همانند صلوات بر پيامبر اكرم و اميرالمومنين و حسنين عليهم السلام و زيارات آنان است؛ يعنى همانگونه كه به صلوات بر آن چهار وجود مقدس و زيارتشان امر شده است، نسبت به حضرت زهرا عليها السلام نيز در اين موارد، همگان مامور و ماجورند.

فاطمه عليها السلام كه مشمول آيه تطهير و از اهل بيت پيامبر اكرم صلّى الله عليه و آله است كيفيت صلوات بر او را رسول خدا به صراحت چنين بيان داشته است:  بر من صلوات بتراء (ناقص، دم بريده، و بريده شده) نفرستيد.سوال شد: يا رسول الله صلوات بتراء (= بريده شده) چيست

فرمود: اين كه (بر من صلوات بفرستيد و بگوييد اللهم صل على محمد ولى درباره آل من ساكت باشيد. شما بايد بگوييد: اللهم صل على محمد و آل محمد. صلواتى كه شامل على و فاطمه و حسنين عليهم السلام نباشد، مقطوع و بريده و مورد قبول خدا و رسولش نمى باشد. لذا حضرت صديقه زهرا هم رديف و برابر افرادى است كه جميع مسلمين با ايمان جهان - از شيعه و سنى - هر شبانه روز در تشهد نمازهاى پنجگانه بر او درود مىفرستند؛ و او در اين مقام، همتاى محمد بن عبدالله، و على، و حسنين عليهم السلام است؛ و همين لزوم صلوات بر فاطمه در هنگام اقامه نماز يك منقبت و فضيلت ساده نيست، بلكه نشانگر مرتبه اعلى و منصب والاى آن حضرت است كه اين چنين در جنب صاحبان رسالت و امامت قرار گرفته است. بدون ترديد بايد فاطمه خود ولية الله و داراى مقام ولايت بوده باشد، تا هم رديف و همتاى اولياء خدا، مورد خضوع و مشمول صلوات و درود جميع مومنين جهان در هر زمان و مكان باشد.

پيامبر اكرم صلّى الله عليه و آله مى فرمايد:  من صلى عليك يا فاطمة غفرالله له و الحقه بى حيث كنت من الجنة.  يا فاطمه! هر كس بر تو صلوات فرستد، خداى متعال از او درگذرد، و او را در بهشت به من ملحق گرداند. (31):: ادامه مطلب
41 - زهرا سلام الله عليها در اوج قله ايمان
نويسنده : محبوب خدا
تاريخ : چهارشنبه 14 فروردین 1392 

رسول خدا صلّى الله عليه و آله فرمود: اى سلمان! خداوند دل و تمام اعضا و جوارح فاطمه را پر از ايمان كرده است. او براى بندگى و اطاعت از خداوند كه به جاى خلوتى مىرود، يكى از فرشتگان الهى به نام زوقائيل (و در روايت ديگرى به نام جبرئيل) فرود آمده آسياب او را مىچرخاند و خداوند رنج و زحمت دنيا را به همراه زحمت آخرت از او برطرف كرده او را كفايت مىكند.

زهرا عليها السلام در اوج قله ايمان است. و بهترين گواه بر وجود سراسر ايمان او، يكى تامل در زندگى و رفتار و حالات خود اوست و ديگرى هم شهادت رسول خدا صلّى الله عليه و آله.

- اى سلمان! دخترم فاطمه آن چنان ايمان در اعماق دل و تمامى وجودش نفوذ كرده كه براى عبادت خدا خود را از همه چيز فارغ مىسازد.

خدا تمامى وجود دخترم فاطمه را لبريز از ايمان و يقين نموده است. (30):: ادامه مطلب
40 - نماز بدون صلوات بالا نمى رود
نويسنده : محبوب خدا
تاريخ : پنج شنبه 8 فروردین 1392 

بيهقى و ابن عساكر و عده اى ديگر از امام على عليه السلام به طور مرفوع عبارتى را نقل كرده اند كه معنايش اين است:

دعا و نماز در بين آسمان و زمين معلق و آويزان است و به سوى پروردگار بالا نمى رود، تا اين كه بر حضرت رسول و خاندانش صلوات فرستاده شود صلى الله عليه و على آله.:: ادامه مطلب
 

 


 
» تعداد مطالب : 2884
» کل نظرات : 135
» بازديد کل : 2424267
» تاريخ ايجاد وبلاگ :
شنبه 30 دی 1391 
» آخرين بروز رساني :
سه شنبه 19 دی 1396