| وب سایت تخصصی نماز | آغاز شد این دفتر برای کسانی که میخواهند محبوب خدا شوند ....قربه الی الله .... برای محبوب شدن نزد خدا چند قدم بیشتر فاصله نداریم .... یاعلی « ارزنـــده تـرین گــوهر مصـود نـــماز است / زیبنــده تـرین هــدیه معبـود نـــماز است / ای دوست بگـو تـا همـه ی خـلق بداننـد / مقصود حق از خلقت موجود نـماز است. »
 
101 - تعليم تسبيح فاطمه زهرا سلام الله عليها
نويسنده : محبوب خدا
تاريخ : چهارشنبه 4 اردیبهشت 1392 

امام باقر عليه السلام مى فرمايد :

خداوند به چيزى برتر از تسبيح فاطمه عليها السلام حمد و ستايش نشد و اگر چيزى برتر از آن بود، هر آينه رسول خدا صلّى الله عليه و آله آن را به فاطمه عليها السلام مى بخشيد (مى آموخت).:: ادامه مطلب
100 - آثار تسبيح
نويسنده : محبوب خدا
تاريخ : یک شنبه 1 اردیبهشت 1392 

امام صادق عليه السلام مى فرمايند :

دو برادر به نزد رسول خدا صلّى الله عليه و آله آمدند و عرض كردند:

ما مىخواهيم براى تجارت به شام برويم. به ما بياموزيد كه (براى محفوظ ماندن از خطرات) چه بگوييم.

حضرت فرمودند: وقتى به كاروانسرا رفتيد نماز عشا را به جاى آوريد و سپس هر كدام از شما هنگامى كه به بستر خواب رفت، تسبيح فاطمه زهرا عليها السلام را بگويد و بعد از آن آية الكرسى را بخواند. در اين صورت تا صبح از هر شرى محفوظ خواهد بود.

در بين راه عده اى دزد آن ها را تعقيب كردند و وقتى آن دو به كاروانسرا وارد شدند، غلام خود را مامور كردند كه برود و ببيند اين دو برادر در چه حالى به سر مى برند؛ خوابند يا بيدار. وقتى غلام به آنان رسيد، دو برادر به بستر خواب رفتند و هر يك از آنها آية الكرسى و تسبيح فاطمه زهرا عليها السلام را قرائت كرد و به دنبال آن (غلام ديد كه) ناگاه در و ديوار آن دو را احاطه كرد. پس آن غلام هر چه اطراف آنها را گشت جز دو ديوار چيزى نديد و به نزد دزدها بازگشت. آن ها به او گفتند: خدا تو را ذليل كند! تو به ما دروغ گفتى؛ بلكه ناتوانى كردى و ترسيدى! آن گاه خودشان برخاستند و نگاه كردند؛ ولى آن ها نيز جز دو ديوار چيز ديگرى نديدند. سپس گرداگرد آن دو ديوار قرار گرفتند ولى چيزى نشنيدند و كسى را نديدند. پس به جايگاه خود بازگشتند.

بعد از آن كه صبح شد دزدها به نزد آن دو برادر آمدند و گفتند: شما كجا بوديد؟

گفتند: ما همين جا بوديم و از جاى خود تكان نخورديم. دزدها گفتند: به خدا قسم كه ما آمديم و جز دو ديوار چيزى نديديم. پس به ما بگوييد كه داستان شما از چه قرار است.

آن دو گفتند: ما به نزد رسول خدا صلّى الله عليه و آله رفتيم و از او درخواست كرديم تا چيزى به ما بياموزد. پس آن حضرت آية الكرسى و تسبيح حضرت فاطمه زهرا عليها السلام را به ما آموخت و ما هم آن ها را گفتيم. دزدان گفتند: برويد كه به خدا قسم، ما به دنبال شما نخواهيم آمد و با وجود اين كلام (آية الكرسى و تسبيحات) هيچ دزدى نمى تواند متعرض شما شود. (73):: ادامه مطلب
99 - مداومت بر گفتن تسبيح
نويسنده : محبوب خدا
تاريخ : یک شنبه 1 اردیبهشت 1392 

رسول خدا صلّى الله عليه و آله مى فرمايند :

اى فاطمه! به تو چيزى را عطا كنم كه از خدمتكار و دنيا با آن چه در آن است بهتر باشد. بعد از نماز سى و چهار مرتبه الله اكبر، سى و سه مرتبه الحمد لله و سى و سه مرتبه سبحان الله بگو و سپس آن را به لا اله الا الله ختم كن. اين كار براى تو بهتر است از آن چه در دنيا مىخواهى و آن چه در آن است. پس حضرت زهرا، پس از هر نماز به اين تسبيح مداومت كرد و منسوب به او گرديد. (72):: ادامه مطلب
98 - عنايت فرشتگان
نويسنده : محبوب خدا
تاريخ : یک شنبه 1 اردیبهشت 1392 

هرگاه يكى از شما به بستر رود، فرشته اى بزرگوار و شيطانى سركش به سرعت به سوى او آيند. آن فرشته به او گويد : روزت را به خوبى ختم كن، و شبت را به خوبى بگشا. و شيطان به او گويد : روزت را به گناه ختم كن، و شبت را به گناه بگشاى.

پس اگر شخص از فرشته بزرگوار اطاعت كند و روزش را به ياد خدا ختم نمايد و شبش را هنگامى كه به بستر رود به ياد خدا آغاز كند و سى و چهار مرتبه الله اكبر و سى و سه مرتبه سبحان الله و سى و سه مرتبه الحمد لله بگويد، آن فرشته، شيطان را از او مىراند و شيطان دور مىشود.

و آن فرشته تا زمانى كه وى از خواب بيدار شود، او را محافظت نمايد. و هنگامى كه شخص از خواب بيدار شود، (باز هم) آن شيطان به سوى او بشتابد و مانند آنچه قبل از خواب وى را گفته بود، به او بگويد. و آن فرشته نيز مانند آن چه قبل از اين كه بخوابد به او گفته بود، به وى بگويد. پس اگر آن بنده خداى عز و جل را همانسان كه اول (در شب گذشته و قبل از خواب) ياد كرده بود، (مجددا) ياد كند، آن فرشته شيطان را از او براند و شيطان از وى دور شود، و خداوند عزوجل ثواب عبادت شب را براى او بنويسد. (71):: ادامه مطلب
97 - دورى شيطان با گفتن تسبيح فاطمه سلام الله عليها
نويسنده : محبوب خدا
تاريخ : یک شنبه 1 اردیبهشت 1392 

امام باقر عليه السلام مى فرمايد :

هر كس كه تسبيح حضرت فاطمه عليها السلام را به جاى آورد و پس از آن استغفار كند ، مورد مغفرت قرار مىگيرد و آن تسبيح به زبان ، صد مرتبه است ، و در ميزان (اعمال)، هزار خواهد بود و شيطان را دور كرده و خداى رحمان را خشنود مى نمايد. (70):: ادامه مطلب
96 - تسبيح بهتر از خادم
نويسنده : محبوب خدا
تاريخ : یک شنبه 1 اردیبهشت 1392 

در دعائم الاسلام از امام على عليه السلام نقل شده كه فرمودند :

يكى از پادشاهان عجم برده اى به پيامبر هديه كرد به فاطمه گفتم نزد رسول خدا برو و خدمتگزارى را براى خود از ايشان بخواه. فاطمه زهرا نزد رسول خدا رفته و اين موضوع را با ايشان در ميان گذاردند.

پيامبر صلّى الله عليه و آله فرمودند: فاطمه جان! چيزى به تو بدهم كه برايت از خادم و آن چه در دنياست بهتر باشد؛ بعد از نماز سى و چهار بار الله اكبر و سى و سه بار الحمد لله و سى و سه بار سبحان الله بگو آن گاه اين اذكار سه گانه را با لا اله الا الله پايان بخش و اين براى تو از آن چه خواسته اى و از دنيا و آن چه در دنياست بهتر خواهد بود. و لذا فاطمه زهرا ملتزم بودند كه اين تسبيحات را بعد از هر نماز بگويند و به همين علت اين تسبيحات به ايشان نسبت داده شده و در ميان مردم به نام تسبيحات فاطمه زهرا معروف است. (69):: ادامه مطلب
95 - آثار تسبيح فاطمه زهرا سلام الله عليها
نويسنده : محبوب خدا
تاريخ : یک شنبه 1 اردیبهشت 1392 

امام صادق عليه السلام مى فرمايد : هر كس بعد از نماز واجب و قبل از اين كه پاى راست را از بالاى پاى چپ بردارد ، تسبيح فاطمه زهرا عليها السلام را به جا آورد، تمام گناهان او آمرزيده مى شود ، و در اين تسبيح از الله اكبر آغاز كند. (68):: ادامه مطلب
 

 


 
» تعداد مطالب : 2884
» کل نظرات : 135
» بازديد کل : 2422373
» تاريخ ايجاد وبلاگ :
شنبه 30 دی 1391 
» آخرين بروز رساني :
سه شنبه 19 دی 1396