| وب سایت تخصصی نماز | آغاز شد این دفتر برای کسانی که میخواهند محبوب خدا شوند ....قربه الی الله .... برای محبوب شدن نزد خدا چند قدم بیشتر فاصله نداریم .... یاعلی « ارزنـــده تـرین گــوهر مصـود نـــماز است / زیبنــده تـرین هــدیه معبـود نـــماز است / ای دوست بگـو تـا همـه ی خـلق بداننـد / مقصود حق از خلقت موجود نـماز است. »
 
87 - نماز براى رفع تب
نويسنده : محبوب خدا
تاريخ : دوشنبه 19 فروردین 1392 

محمد بن ابى الحسن الصفار گفت: وارد شدم بر حضرت صادق عليه السلام و حال آن كه تب داشتم، حضرت از من احوال پرسيد، فرمود: چه شده است كه من تو را ضعيف مىبينم.

عرض كردم: قربانت گردم! تب شديد دارم.

حضرت فرمود: هرگاه يكى از شماها تبدار شد به تنهايى داخل خانه شود و دو ركعت نماز بخواند و صورت راست خود را بر زمين بگذارد و ده بار بگويد: يا فاطمة! بنت محمد استشفع بك الى الله فيما نزل بى؛ اى فاطمه! دختر محمد صلّى الله عليه و آله از اين عارضه تو را نزد خدا شفيع قرار مىدهم و از تو شفاعت مىجويم، ان شاء الله شفا خواهيد يافت.:: ادامه مطلب
86 - نماز عارفانه زهرا سلام الله عليها
نويسنده : محبوب خدا
تاريخ : دوشنبه 19 فروردین 1392 

آن شب نماز جماعت كه پايان يافت، رسول خدا صلى الله عليه وآله رو به على عليه السلام كرد و فرمود: على جان! امشب به ميهمانى تو مىآيم. حضرت شرم كرد كه بگويد در خانه چيزى نداريم كه از شما پذيرايى كنم. تنها در پاسخ پيامبر صلّى الله عليه و آله عرض كرد: اى رسول خدا صلّى الله عليه و آله! آمدن شما به خانه ما موجب ارجمندى و بزرگوارى ماست.

سپس برخاست و به خانه آمد و به فاطمه زهرا عليها السلام گفت: اى پاره تن رسول! امشب پيامبر خدا به خانه ما مىآيد و در خانه چيزى نيست.

هنوز على عليه السلام در اين سخن بود كه رسول اكرم صلّى الله عليه و آله تشريف آوردند. فاطمه اطهر عليها السلام برخاست و به اتاقى ديگر رفت و دو ركعت نماز گزارد، در ركعت اول، سوره فاتحة الكتاب - حمد - و سوره الم سجده را خواند و در ركعت دوم فاتحه و سوره انعام را قرائت كرد. چون سلام نماز را گفت، صورت مباركش را بر زمين نهاد و عرض كرد: پروردگارا! به حق محمد و آل محمد صلّى الله عليه و آله براى ما طعامى بفرست تا تناول كنيم و تو را بيشتر شكرگزار باشيم.

زهراى مرضيه عليها السلام چون سر از زمين برداشت، بوى طعام به مشامش رسيد، نگاه كرد، ديد ظرف بزرگى از غذا نزد او حاضر شده است، غذايى پر از گوشت كه خداى مهربان از بهشت فرستاده بود و فاطمه زهرا عليها السلام تاكنون مانند آن را نديده بود، حضرت آن را برداشت، خدمت ميهمان عزيزش برده، بر زمين گذاشت.

آن گاه رسول خدا صلّى الله عليه و آله، على مرتضى عليه السلام، فاطمه زهرا عليها السلام و حسن و حسين عليهم السلام - كه سلام و درود خدا بر آنان باد - گرد هم آمدند و آن طعام بهشتى را تناول كردند.(60):: ادامه مطلب
85 - نماز حاجت زهرا سلام الله عليها
نويسنده : محبوب خدا
تاريخ : دوشنبه 19 فروردین 1392 

در كتاب اربعين روايت شده كه: وقتى از اوقات حسنين عليهم السلام چيزى نخورده بودند، از گرسنگى بى تاب شده از مادر مطالبه طعام مىنمودند و در خانه فاطمه خوردنى يافت نمى شد. آن مستوره هر دم ايشان را به بهانه اى تسلى مىداد، تا به حدى كه فاطمه طاهره دلگير گرديد بر ضعف حال ايشان اشك، از چشمان حق بينش جارى شد، برخاست به جهت مشغول ساختن ايشان مقدارى سنگريزه را جمع نمود و در ديگ كرد و قدرى آب در آن ريخت و سر ديگ را پوشانيد و آتش در زير ديگ روشن نمود تا آن آب به جوش آمد و طفلان را فرمود: اى جانان مادر و اى دو ريحانه رسول اكرم! اينك طعام بار كرده ام، ساعتى صبر كنيد تا پخته شود، آن گاه ميل نماييد.

ايشان هر دم بيرون مىرفتند و بعد از ساعتى مراجعت مىكردند: اى مادر! چنانچه پخته شده از براى ما بياور.

آن مخدره مىفرمود: الحال بار كرده ام هنوز خام است، ساعتى درنگ نماييد تا پخته شود.

پس امام حسن بر سر ديگ رفته و سرپوش را از ديگ برداشت، عرض كرد: اى مادر! اگر پخته است اگر خام، قدرى از جهت ما بياور تا بخوريم.

حضرت فاطمه عليها السلام كاسه اى برداشته و فرمود: عجب است اگر پخته باشد!

چون بر سر ديگ آمد ديد طعامى در كمال خوبى و خوشبويى در ديگ است. پس طعام را از ديگ بيرون آورده و پيش ايشان نهاد و ايشان به طعام خوردن مشغول شدند، پس فاطمه عليها السلام برخاست و تجديد وضو نمود و دو ركعت نماز شكر به جاى آورد و بعد از آن هر وقت كه كار سخت مىشد فاطمه طاهره از آن سنگريزه مقدارى جمع مىنمود و در ديگ ريخته، بعد از ساعتى طعامى نيكو مىشد آن را نزد طفلان مىنهاد، چون اين خبر به گوش رسول اكرم صلّى الله عليه و آله رسيد فرمود: الحمدلله كه در فاطمه هست آن چه در ذريه انبياء بوده.:: ادامه مطلب
84 - نماز استغاثه به درگاه خدا
نويسنده : محبوب خدا
تاريخ : دوشنبه 19 فروردین 1392 

از حضرت صادق عليه السلام روايت شده است : هرگاه كه يكى از شما استغاثه اى به خداوند داشت، دو ركعت نماز بخواند و سپس سر به سجده گذاشته بگويد:

يا محمد يا رسول الله، يا على يا سيد المومنين و المومنات! بكما استغيث الى الله تعالى، يا محمد يا على! استغيث بكما، يا غوثاه بالله و بمحمد و على و فاطمة و بعد امامان را نام برده و بگويد بكم اتوسل الى الله.

كه ان شاء الله يارى و مدد الهى فورا به شما خواهد رسيد.:: ادامه مطلب
83 - تاثير نماز فاطمه سلام الله عليها در جنگ
نويسنده : محبوب خدا
تاريخ : دوشنبه 19 فروردین 1392 

يكى از رفقاى بسيجى در جبهه برايم تعريف مىكرد: در يك عمليات مهم شبانه عليه دشمن متجاوز بعثى هنگام پيشروى به ميدانى از مين برخورديم. اين برخورد براى ما بسيار غيرمنتظره و سنگين بود، چون از طرفى شناسايى نشده بود و شايد هم دشمن آنها را به تازگى كار گذاشته بود. و از طرف ديگر اگر به موقع بر سر قرار نمى رسيديم گروهى ديگر از بچه ها به وسيله دشمن قيچى مىشدند.

شرايطى بسيار سخت و جانكاه بود. زمان به كندى مىگذشت. من فشار سنگينى آن لحظات را هنوز هم بر سينه ام حس مىكنم. بالاخره بنا شد بچه ها داوطلبانه روى مين ها بروند. فرمانده ما كه هر چه از خوبى ها و دلاورى ها و كاردانى او و ايمان و عشقش به فاطمه زهرا عليها السلام بگويم، كم گفته ام، گفت بچه ها چند دقيقه اى صبر كنيد، شايد راه ديگرى هم باشد. همه با ناباورى به او خيره شدند؛ چه راهى!

او اين را گفت و سپس از بچه ها فاصله گرفته و كمى آن طرفتر به نماز ايستاد، و دو ركعت نماز خواند. آن هم چه نمازى، يكپارچه سوز و عشق.

رفقاى او همه مىدانستند او نماز توسل به فاطمه زهرا عليها السلام را مىخواند. عجب حالى داشت، مثل شمع مىسوخت، پس از سلام نماز سر به مهر گذاشته و يا فاطمة اغيثينى مىگفت و با حالتى پرسوز فاطمه را به كمك مىطلبيد. استغاثه فاطمه، فاطمه او تمامى بيابان را پر كرده بود. گويا تمامى هستى هم با او همنوا بود.

شبى فراموش نشدنى بود، هر كدام از بچه ها را كه مىديدى در گوشه اى اشك مىريخت و دعا مىكرد. كم كم بچه ها متوجه فرمانده شدند و سعى داشتند به او نزديكتر شوند.

طولى نكشيد كه همه دور او حلقه زدند. ديگر در آن موقع شب و در سكوت و بهت بيابان همراه اشك ماه، تنها ناله يك نفر به گوش مىرسيد، ناله فرمانده كه فاطمه را مدام به كمك مىطلبيد.

كاش بودى و مىديدى كه چگونه مثل ابر مىباريد و چون شمع مىسوخت. همه به استغاثه هاى او گوش مىدادند و اشك مىريختند، من جلوتر از همه بودم.

ديدم گونه اش را روى خاك گذاشته و آن قدر اشك ريخته كه تمامى صورتش غرق گل شده. آنچنان غرق در مناجات و توسل بود كه حضور هيچ كس را احساس نمى كرد. تو گويى اصلا در اين دنيا نيست.

كمى آرام تر شد. آهسته چيزهايى را زمزمه مىكرد. ناگهان براى لحظاتى ساكت شد، من نگران شدم كه نكند از حال رفته. اما هيبتى داشت كه نتوانستم قدم جلو بگذارم. همه محو نگاه او بوديم، به دلمان افتاده بود كه خبرى مىشود. قبلا هم از توسلات او به حضرت زهرا عليها السلام و حاجت گرفتنش زياد شنيده بودم. همين طور هم شد. ناگهان سر از سجده برداشت و فرياد زد بچه ها بياييد بى بى راه را نشان داد! بى بى راه را نشان داد!

بغض هايى كه براى چند دقيقه اى در سينه ها متراكم شده بود يك دفعه تركيد. همه زدند زير گريه، نمى توانم حالت خودم و بچه ها را در آن لحظه بيان كنم. آن قدر مىدانم كه بى درنگ همه به دنبالش حركت كرديم، من پشت سر او بودم.

به خدا قسم، او آن قدر محكم و با صلابت مىدويد كه گويى روز روشن است و جاده هموار. طولى نكشيد كه از ميان مين ها گذشتيم بدون اين كه حتى يك نفر از ما خراشى بردارد.

بعدها هر بار كه از او مىپرسيديم آن شب چه شد و چه ديدى از جواب طفره مىرفت، اما مىگفت: بچه ها فاطمه، فاطمه، و ديگر اشك مجالش نمى داد. (59):: ادامه مطلب
82 - درخواست حاجت
نويسنده : محبوب خدا
تاريخ : دوشنبه 19 فروردین 1392 

سيد بن طاووس گويد :

از حضرت رسول صلّى الله عليه و آله روايت شده است كه به اميرالمومنين عليه السلام و به دخترش حضرت زهرا عليها السلام فرمود: من مىخواهم خيرى را كه پروردگارم به من آموخته و مرا بر آن آگاه ساخته، شما را نيز به آن مخصوص گردانم، آن را حفظ كنيد!

گفتند: بسيار خوب اى رسول خدا! آن چيست

فرمود: دو ركعت نماز بخوانيد و در هر ركعت سوره حمد و سه مرتبه آية الكرسى و سه مرتبه قل هو الله احد و آيات آخر سوره حشر را از لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرايته تا آخر سوره سه مرتبه بخوانيد، آن گاه كه نشستيد، تشهد خوانده، حمد وسپاس الهى به جا آوريد و بر پيامبر درود بفرستيد و براى مومنين و مومنات دعا كنيد و پس از فراغت از نماز بگوييد:

اللهم انى اسالك بحق كل اسم هو لك يحق عليك فيه اجابة الدعاء اذا دعيت به و اسالك بحق كل ذى حق عليك و اسالك بحقك على جميع ما هو دونك ان تفعل بى كذا و كذا.

خداوندا! از تو مىخواهم به حق هر نامى كه دارى و آن گاه كه بدان نام خوانده شوى، اجابت دعا بر تو حق و شايسته است، و از توبه حق هر صاحب حقى بر تو درخواست مىكنم و از تو مىخواهم به حق خودت بر تمام كسانى كه غير تو هستند، حاجات مرا برآورده سازى.

و نيز سيد بن طاووس رحمة الله در كتاب زوائد الفوائد، پس از آن كه زيارت مختصر و مخصوص آن حضرت را مىآورد و ضمن آن كه متذكر مىگردد: اين زيارت مخصوص به اين روز، يعنى روز سوم جمادى الثانى است كه روز وفات آن حضرت مىباشد، مىگويد: سپس نماز زيارت و يا نماز آن حضرت را مىخوانى، كه آن دو ركعت است و در هر ركعت حمد يك مرتبه و قل هو الله احد شصت مرتبه.

شيخ بزرگوار حسين بن فضل طبرسى رحمة الله گويد: نماز استغاثه به حضرت زهرا عليها السلام بدين گونه است: دو ركعت نماز مىخوانى بعد سر به سجده گذاشته صد مرتبه مىگويى يا فاطمة بعد قسمت راست صورت را بر روى زمين گذاشته صد مرتبه يا فاطمة مىگويى و سپس قسمت چپ را و صد مرتبه آن را مىگويى بعد سجده كرده يكصد و ده مرتبه همان كلمه را بگو و بعد اين دعا را بخوان:

يا آمنا من كل شى ء و كل شى ء منك خائف حذر، اسالك بامنك من كل شى ء و خوف كل شى ء منك ان تصلى على محمد و آل محمد و ان تعطينى امانا لنفسى و اهلى و مالى و ولدى حتى لا اخاف احدا ولا احذر من شى ء ابدا، انك على كل شى ء قدير.

اى كسى كه از همه چيز در امان و همه چيز از تو ترسان و هراسناك است! تو را به ايمن بودنت از همه چيز و ترس همه چيز از تو مىخوانم و از تو مىخواهم كه بر محمد و آل محمد درود فرستى و امانى براى من و خانواده و اموال و فرزندانم عطا فرمايى تا از هيچ كس نترسم و هيچ گاه از چيزى وحشت نداشته باشم، كه تو بر همه چيز توانايى.:: ادامه مطلب
81 - بخشش گناهان
نويسنده : محبوب خدا
تاريخ : دوشنبه 19 فروردین 1392 

ابوبصير از حضرت صادق عليه السلام روايت كند كه فرمود: هركس چهار ركعت نماز با دويست مرتبه قل هو الله احد بخواند (يعنى در هر ركعت پنجاه مرتبه)، قبل از آن كه از نماز فارغ شود، خداوند تمام گناهان او را مى بخشد.:: ادامه مطلب
 

 


 
» تعداد مطالب : 2884
» کل نظرات : 135
» بازديد کل : 2422375
» تاريخ ايجاد وبلاگ :
شنبه 30 دی 1391 
» آخرين بروز رساني :
سه شنبه 19 دی 1396