| وب سایت تخصصی نماز | آغاز شد این دفتر برای کسانی که میخواهند محبوب خدا شوند ....قربه الی الله .... برای محبوب شدن نزد خدا چند قدم بیشتر فاصله نداریم .... یاعلی « ارزنـــده تـرین گــوهر مصـود نـــماز است / زیبنــده تـرین هــدیه معبـود نـــماز است / ای دوست بگـو تـا همـه ی خـلق بداننـد / مقصود حق از خلقت موجود نـماز است. »
 
نمازهای مستحبی
نويسنده : محبوب خدا
تاريخ : دوشنبه 28 اسفند 1391 

نماز هديه معصومين عليهم السلام

1 - هشت ركعت نماز در روز جمعه به جا آورد؛ يعنى بعد از هر دو ركعت ، سلام بگويد. چهار ركعت آن را هديه به حضرت رسول (صلى الله عليه و آله و سلم ) و چهار ركعت ديگر را به حضرت فاطمه (عليها السلام ) هديه نمايد.

2 - در روز دوشنبه چهار ركعت نماز بخواند و به حضرت اميرالمومنين (عليه السلام ) هديه نمايد.

3 - هر روز از هفته را چهار ركعت بخواند و به امامى هديه كند، به ترتيب آن ها تا آنكه در روز پنج شنبه چهار ركعت به امام جعفر صادق (عليه السلام ) هديه گرداند.

4 - در روز شنبه چهار ركعت به حضرت امام موسى (عليه السلام ) هديه كند.

5 - هر روز چهار ركعت نماز بخواند و به امامى هديه نمايد؛ به ترتيب ، تا روز پنج شنبه چهار ركعت را هديه امام عصر (عليه السلام ) كند و مابين هر دو ركعت از اين نمازها، اين دعا را بخواند: اللهم انت السلام منك السلام ... كه در مفاتيح الجنان آمده است .(468)
نماز زيارت معصومين عليهم السلام

حداقل آن دو ركعت است كه ثواب آن به آن معصومى كه به زيارتش ‍ رفته اند، هديه مى شود. وقت آن نيز بعد از داخل شدن به حرم و سلام كردن به معصوم (عليهم السلام ) يعنى بعد از زيارت او است . ناگفته نماند كه تاءخير نماز از زيارت در صورتى است كه از نزديك امام را زيارت كند؛ ولى اگر از دور و از شهر خودش بخواهد زيارت كند بايد نماز را قبل از زيارت بخواند. افضل مكان ها در حرم ، بالاى سر حضرت است .
1 - نماز زيارت حضرت رسول (صلى الله عليه و آله و سلم )

از راه دور: چهار ركعت نماز زيارت است به دو سلام . (فرقى نمى كند چه سوره اى بخواند) بعد از نماز نيز تسبيح حضرت فاطمه زهرا (عليها السلام ) بگويد.(469)
2 - نماز زيارت ائمه بقيع عليهم السلام

شيخ طوسى در تهذيب فرمود: بعد از آن هشت ركعت نماز زيارت بخوان . يعنى براى هر امامى دو ركعت .(470)
3 - نماز اميرالمومنين (عليه السلام )

شش ركعت نماز به جا آور! دو ركعت آن را هديه به اميرالمومنين (عليه السلام ) كن ! در ركعت اول بعد از حمد، سوره رحمن بخوان و در ركعت دوم سوره يس . بعد از نماز تسبيح حضرت زهرا (عليها السلام ) را بخوان ، از خدا طلب آمرزش و براى خود دعا كن . و چهار ركعت ديگر را به نيت هديه به حضرت آدم و نوح بخوان ، سجده شكر به جا آور.(471)
4 - نماز بعد از زيارت عاشورا

دو ركعت است و مانند نماز صبح خوانده مى شود.
سه نماز ديگر
نماز جعفرطيار(472)

از مستحبات مؤ كد و از نمازهاى مشهور بين عامه و خاصه است . از چيزهايى است كه پيغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) به خاطر محبت و بزرگوارى نسبت به پسر عموى خود هنگام بازگشت از سفرش به او عطا فرمود. همچنين از امام صادق (عليه السلام ) نقل است كه در روز فتح خيبر، هنگامى كه جعفر از حبشه آمد، پيغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) به او فرمود: آيا جايزه اى به تو ندهم ؟ آيا بخششى به تو نداشته باشم ؟ آيا به تو هديه اى نكنم ؟ پس جعفر گفت : چرا يا رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم )! حضرت صادق (عليه السلام ) فرمود: مردم گمان كردند كه پيغمبر به او طلا يا نقره مى دهد، لذا گردنها را كشيدند تا ببينند چه مى دهد. پس ‍ پيغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) فرمود: چيزى به تو عطا مى كنم كه اگر آن را هر روز انجام دهى ، برايت از دنيا و آنچه در آن است ، بهتر خواهد بود و اگر هر دو روز يك مرتبه به آن عمل كنى ، خداوند گناه بين آن دو روزت را مورد مغفرت قرار مى دهد، يا اگر در هر جمعه يا هر ماه يا هر سالى عمل نمايى خداوند گناه بين آنها را مى بخشد. با فضيلت ترين وقت خواندن نماز جعفر طيار روز جمعه ، وقت بالا آمدن آفتاب است .
كيفيت نماز:

اين نماز چهار ركعت است ؛ دو سلام دارد (دو تا دو ركعتى ). نمازگزار در هر ركعت ، حمد و سوره مى خواند. پس پانزده مرتبه مى گويد: سبحان اللّه و الحمد لله و لا اله الا اللّه و اللّه اكبر. همين تسبيح را ده مرتبه در ركوع و همچنين ده مرتبه بعد از سر برداشتن از ركوع و ده مرتبه در سجده اول و ده مرتبه بعد از سربرداشتن از سجده اول و ده مرتبه در سجده دوم و ده مرتبه بعد از سر بلند نمودن از سجده دوم مى گويد.
مستحبات نماز جعفر طيار

1 - در ركعت اول بعد از حمد، سوره زلزال و در ركعت دوم ، سوره عاديات و در ركعت سوم ، سوره نصر و در ركعت چهارم ، سوره توحيد بخواند.

2 - مستحب است كه نمازگزار در سجده دوم ركعت چهارم ، بعد از تسبيحات بگويد: يا من لبس العز و الوقار يا من تعطف بالمجد و تكرم به يا من لا ينبغى التسبيح الا له يا من احصى كل شيى علمه يا ذالنعمة و الطول يا ذالمن و الفضل يا ذالقدره و الكرم ، اءسئلك بمعاقد العز من عرشك و منتهى الرحمة بكتابك و باءسمك الاءعظم الاءعلى و كلماتك التامات اءن تصلى على محمد و آل محمد و افعل بى كذا و كذا

سپس حاجت هايش را بگويد. (به فارسى هم مى تواند حاجتش را درخواست كند.)

3 - بعد از فارغ شدن از نماز، مستحب است دعايى را كه شيخ طوسى و سيد بن طاووس از مفضل بن عمر نقل كرده اند، بخواند.(473) در حديث رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ) در مورد مقام كسى كه نماز جعفر طيار بخواند، آمده است كه اگر انسان مانند ريگ بيابان و كف دريا گناه داشته باشد، حق تعالى گناههاى او را مى آمرزد.(474)
نماز حضرت سلمان

ده ركعت است ؛ به صورت پنج نماز دو ركعتى به شرح زير خوانده مى شود:

1 - در هر ركعت بعد از حمد، سه بار سوره توحيد و سه بار سوره كافرون قرائت مى شود.

2 - بعد از هر دو ركعت ، دست ها را بلند كرده اين دعا را مى خوانند: لا اله الا اللّه وحده لا شريك له ، له الملك له الحمد يحيى و يميت و هو حى لا يموت بيده الخير و هو على كل شيى قدير سپس اين دعا را مى خوانند: اللهم لا مانع لما اءعطيت و لا معطى لما منعت و لا ينفع ذا الجد منك الجد پس دستها را به روى خود مى كشند.(475)
نماز عيد غدير

دو ركعت است كه در هر ركعت بعد از حمد، ده مرتبه سوره توحيد، ده مرتبه آيه الكرسى و ده مرتبه سوره قدر خوانده مى شود. بهتر است اين نماز نزديك ظهر به جا آورده شود و قبل از آن غسل انجام گيرد.

امام صادق (عليه السلام ) فرمودند: كسى كه اين نماز را بخواند، ثواب صد هزار حج و صد هزار عمره را مى برد و هر حاجتى از خدا درخواست كند خداوند آن را برآورده مى نمايد.(476)
نمازهاى ايام هفته
1 - نماز شب شنبه

از رسول اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم ) نقل شده است : هر كس در شب شنبه ، چهار ركعت نماز بخواند، به نحوى كه در هر ركعت سوره حمد، يك مرتبه و سوره توحيد هفت مرتبه ، نوشته شود براى او ثواب هر ركعت ، هفتصد حسنه و عطا كند خداى تعالى به او شهرهايى در بهشت .
2 - نماز روز شنبه

از رسول اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم ) نقل شده است كه فرمود: هر كه در روز شنبه ، چهار ركعت نماز بخواند در هر ركعت حمد، يك مرتبه و سوره كافرون سه مرتبه و بعد از فارغ شدن ، يك مرتبه آيه الكرسى را بخواند، خداى عز و جل از براى او، به هر حرفى ثواب يك شهيد بنويسد.(477)
3 - نماز شب يكشنبه

شش ركعت است ؛ هر ركعتى بعد از حمد، هفت مرتبه سوره توحيد دارد.
4 - نماز روز يكشنبه

وقت چاشتگاه كه آفتاب بالا آمده باشد، دو ركعت نماز مى خوانى . در ركعت اول بعد از حمد، سه مرتبه سوره كوثر و در ركعت دوم بعد از حمد، سه مرتبه سوره توحيد را مى خوانى .(478)
5 - نماز شب دوشنبه

دو ركعت است ؛ كه نمازگزار بايد در هر ركعت بعد از حمد، آيه الكرسى و سوره توحيد، فلق و ناس هر يك را يك مرتبه خوانده و بعد از فارغ شدن از نماز، ده مرتبه استغفار نمايد. براى او، ده حج و ده عمره خالص از طرف خداى عزوجل نوشته شود.
6 - نماز روز دوشنبه

چهار ركعت است ؛ در ركعت اول بعد از حمد، يك مرتبه آيه الكرسى ، در ركعت دوم يك مرتبه حمد، يك مرتبه سوره توحيد و در دو ركعت ديگر ركعت اول بعد حمد سوره فلق يك مرتبه و ركعت دوم بعد از حمد سوره ناس يك مرتبه خوانده شود و بعد از فارغ شدن از نماز ده مرتبه استغفار نمايد.(479)
7 - نماز شب سه شنبه

دو ركعت است ؛ ركعت اول بعد از حمد، يك مرتبه سوره قدر و ركعت دوم بعد از حمد، هفت مرتبه سوره توحيد دارد.
8 - نماز روز سه شنبه

دو ركعت است كه در هر ركعت ، حمد يك مرتبه و سوره والتين و سوره توحيد و فلق و ناس هر كدام يك مرتبه خوانده مى شوند.(480)
9 - نماز شب چهارشنبه

دو ركعت است ؛ در هر ركعت بعد از حمد، آيه الكرسى و سوره قدر و نصر يك مرتبه و سوره توحيد سه مرتبه قرائت مى شود.
10 - نماز روز چهارشنبه

دو ركعت است و در هر ركعتى بعد از حمد، سوره زلزلت يك مرتبه و سوره توحيد سه مرتبه خوانده مى شود. كسى كه اين نماز را بخواند، خداوند از او تاريكى قبر را تا روز قيامت رفع كند.(481)
11 - نماز شب پنج شنبه

شش ركعت است ؛ در هر ركعت بعد از سوره حمد، آيه الكرسى و سوره كافرون هر كدام يك مرتبه و سوره توحيد را سه مرتبه و بعد از تمام شدن ، سه مرتبه آيه الكرسى را بخواند.
12 - نماز روز پنج شنبه

دو ركعت است ؛ در هر ركعت ، حمد يك مرتبه و سوره نصر و كوثر هر كدام پنج مرتبه و بعد از عصر، چهل مرتبه سوره توحيد را بخواند و چهل مرتبه استغفار نمايد. كسى كه اين نماز را بخواند، به عطا شود حسنات ، به تعداد آنچه در بهشت و جهنم است .(482)
13 - نماز شب جمعه

از رسول اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم ) نقل شده است كسى كه دو ركعت نماز بخواند و در هر ركعت ، حمد يك مرتبه و سوره توحيد هفتاد مرتبه و بعد از نماز، هفتاد مرتبه ((استغفر اللّه )) بگويد. قسم به آن كسى كه مرا مبعوث كرده ! به حق كسى كه اين عمل را انجام دهد و استغفار كند براى تمام امت من ، خداوند دعاى او را مستجاب كند و تمام امت را وارد بهشت كند.
14 - نماز روز جمعه

از اميرالمومنين (عليه السلام ) حديث است هر كه در اين روز، هشت ركعت نماز به جا آورد هنگامى كه به قدر يك تيزه آفتاب بلند شده باشد يا بيشتر، خداى تعالى براى او هزار درجه در بهشت بلند نمايد.

نماز روز جمعه به نقل از اميرالمومنين (عليه السلام ) چهار ركعت است . نمازگزار بايد در هر ركعت حمد و آيه الكرسى را پانزده مرتبه بخواند و چون از نماز فارغ شد هفتاد مرتبه ((استغفر اللّه )) و پنجاه مرتبه ((لا حول و لا قوة الا بالله )) بگويد.(483)
نماز ماههاى سال
نمازهاى مشترك هر ماه
1 - نماز شب اول هر ماه :

دو ركعت است و در هر ركعت بعد از حمد، سوره انعام خوانده مى شود.(484)
2 - نماز روز اول هر ماه :

مستحب است كه در روز اول هر ماهى ، نماز خوانده شود. وقت آن از اول صبح تا مغرب بوده و آن دو ركعت است . در ركعت اول بعد از حمد، سى مرتبه سوره توحيد و در ركعت دوم بعد از حمد، سى مرتبه سوره قدر بخواند. بعد از نماز نيز هر مقدارى كه مى تواند صدقه بدهد. با اين عمل ، سلامتى آن ماه را براى خويش خريده است .(485)
نمازهاى ماه رجب
فضيلت ماه رجب :

نبى گرامى اسلام (صلى الله عليه و آله و سلم ) فرمود رجب ماه بزرگ خداست و ماهى در فضيلت و حرمت به آن نمى رسد، جنگ و مبارزه با كافران در اين ماه حرام است . همچنين اضافه نمود: رجب ماه خدا، شعبان ماه من و رمضان ماه امت من است .(486)

امام كاظم (عليه السلام ) فرمود: رجب نام نهرى در بهشت است كه از شير سفيدتر و از عسل شيرين تر مى باشد؛ هر كسى يك ماه رجب را روزه بدارد، از آن نهر بياشامد.(487)
1 - نماز در هر شب ماه رجب :

دو ركعت است ؛ نمازگزار بايد بعد از حمد، سه مرتبه سوره كافرون و يك مرتبه سوره توحيد بخواند و چون سلام داد دست ها را بلند كند و بگويد: لا اله الا اللّه وحده لا شريك له ، له الملك و له الحمد يحيى و يميت و هو حى لا يموت بيده الخير و هو على كل شيى قدير و اليه المصير و لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم لا حول و لا قوة الا بالله اللهم صل على محمد النبى الامى و آله

و دست ها را به صورت خود بكشد. ثواب اين نماز، ثواب شصت حج و شصت عمره مى باشد.(488)
2 - نماز اولين شب جمعه رجب :

اولين شب جمعه اين ماه ((ليلة الرغائب )) نام دارد كه داراى فضيلت بسيارى است . دستور اين نماز چنين است : روز پنج شنبه را روزه گرفته و بين نماز مغرب و عشاء دوازده ركعت نماز دو ركعتى به ترتيب زير خوانده شود:

الف ) در هر ركعت بعد از حمد، سه مرتبه سوره قدر و سيزده مرتبه سوره اخلاص خوانده شود.

ب ) بعد از نمازها گفته شود: اللهم صل على محمد النبى الامى و آله .

ج ) پس سجده كرده و هفتاد مرتبه گفته شود: سبوح قدوس رب الملائكه و الروح سپس از سجده برخاسته و قرائت شود: رب اغفر و ارحم و تجاوز عما تعلم انك انت العلى العظيم .

د) بار ديگر به سجده رفته و هفتاد مرتبه ذكر گردد: سبوح قدوس رب الملائكه و الروح و در خاتمه نيازمنديهاى خود از خداوند طلب شود.(489)
3 -نماز در روز جمعه رجب :

از رسول اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم ) آمده است : كسى كه چهار ركعت نماز بخواند و ما بين ظهر و عصر جمعه ، در هر ركعت سوره حمد يك مرتبه ، آيه الكرسى هفت مرتبه و سوره توحيد پنج مرتبه و بعد از نماز ده مرتبه بگويد: استغفر اللّه الذى لا اله الا هو و اءساءله التوبة بنويسد براى او خداى تعالى هر روز هزار حسنه تا بميرد و عطا مى فرمايد خدا به او به اندازه هر آيه كه قرائت كرده شهرى در بهشت از ياقوت سرخ و به هر حرفى قصرى در بهشت از در سفيد و تزويج مى فرمايد خداى تعالى به او حورالعين ، و راضى مى شود از او به رضايى كه سختى و غضبى بعد از او نباشد و نوشته مى شود از عبادت كنندگان و ختم عمرش به سعادت و مغفرت است .(490)
4 - نماز در روز اول رجب :

نماز حضرت سلمان كه رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ) به او فرمود: اين نماز را بخوان ! كه ده ركعت است و به صورت پنج نماز دو ركعتى و به شرح زير خوانده مى شود:

الف ) در هر ركعت بعد از حمد، سه بار سوره اخلاص و سه بار سوره كافرون را بخواند.

ب ) بعد از هر دو ركعت دستها را بلند كرده و اين دعا را بخواند: لا اله الا اللّه وحده لا شريك له ، له الملك و له الحمد يحيى و يميت و هو حى لا يموت بيده الخير و هو على كل شيى قدير.

ج ) سپس بگويد: اللهم لا مانع لما اءعطيت و لا معطى لما منعت و لا ينفع ذا الجد منك الجد. پس دست ها را روى خود بكشد.(491)
5 - نماز يك شب در رجب :

از رسول اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم ) روايت شده كه فرمود: هر كس ‍ در يك شب از ماه رجب دو ركعت نماز، و در اين دو ركعت صد مرتبه سوره توحيد را بخواند، ثواب آن اين است كه صد سال روزه گرفته است در راه خدا و عطا كند خدا به او صد قصر در بهشت و در هر قصرى در جوار يكى از پيغمبران عليهم السلام .(492)
نماز شب هاى ماه رجب
1 - نماز شب اول :

بعد از نماز مغرب ، بيست ركعت به جا آورد؛ هر دو ركعت به يك سلام . و در هر ركعت سوره حمد و توحيد يك مرتبه خوانده شود.(493)
2 - نماز شب دوم :

ده ركعت است و در هر ركعت حمد و سوره كافرون را يك مرتبه بخواند.(494)
3 - نماز شب سوم :

ده ركعت است ؛ در هر ركعت ، حمد يك مرتبه و سوره نصر را پنج مرتبه بخواند. كسى كه اين نماز را بخواند بنا مى كند خدا براى او قصرى در بهشت كه عرض و طولش هفت مرتبه از دنيا وسيع تر است و ندا مى كند يك منادى از آسمان ، كه بشارت باد دوست خدا را به كرامت عظيمى و رفاقت نبيين و صديقين و شهداء و صالحين .(495)
4 - نماز شب چهارم :

صد ركعت است : يعنى پنجاه نماز دو ركعتى ، در هر ركعت اول ، بعد از حمد سوره فلق و در هر ركعت دوم بعد از حمد، سوره ناس يك مرتبه خوانده مى شود.
5 - نماز شب پنجم :

شش ركعت است ؛ حمد يك مرتبه و سوره توحيد بيست و پنج مرتبه ذكر مى گردد. رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ) فرمود: كسى كه اين نماز را به جا آورد خدا به او عطا مى كند ثواب چهل پيغمبر و چهل شهيد و مى گذرد بر صراط مثل برق درخشنده بر يك اسبى از نور.
6 - نماز شب ششم :

دو ركعت است و در هر ركعت بعد از حمد، آيه الكرسى را هفت مرتبه ، بخواند.
7 - نماز شب هفتم :

چهار ركعت است و در هر ركعت بعد از حمد، سوره توحيد، ناس و فلق هر يك سه مرتبه و بعد از نماز ده مرتبه صلوات و ده مرتبه تسبيحات اربعة قرائت مى شود.
8 - نماز شب هشتم :

بيست ركعت است و در هر ركعت بعد از حمد، سوره فلق و ناس هر يك سه مرتبه بخواند.
9 - نماز شب نهم :

دو ركعت است ؛ در هر ركعت بعد از حمد، پنج مرتبه سوره تكاثر قرائت مى گردد.(496)
10 - نماز شب دهم :

دوازده ركعت است و بعد از نماز مغرب خوانده مى شود. و بايد بعد از حمد، سه مرتبه سوره توحيد بخواند.(497)
11 - نماز شب يازدهم :

دوازده ركعت است ؛ كه بايد حمد يك مرتبه و دوازده مرتبه آيه الكرسى ذكر شود.
12 - نماز شب دوازدهم :

دو ركعت است و حمد يك مرتبه ، آيه ((آمن الرسول )) تا آخر سوره بقره ، كه اين دو آيه را بايد ده مرتبه در هر ركعت بخواند.
13 - نماز شب سيزدهم (شب ولادت حضرت على (عليه السلام )

ده ركعت است ؛ در هر ركعت اول بعد از حمد، سوره عاديات و در ركعت دوم بعد از حمد، سوره تكاثر را بخواند. (پنج تا دو ركعت ). پيامبر اسلام (صلى الله عليه و آله و سلم ) فرمود: بيامرزد خدا گناهانش را، و اگر عاق والدين بوده باشد راضى مى شود خداوند سبحان از او، در قبر منكر و نكير نزديكش نمى آيند و نمى ترسانند او را، و مى گذرد بر صراط مثل برق جهنده ، و نامه عملش را به دست راستش مى دهند و سنگين مى شود ميزانش ، و عطا كرده مى شود در جنت فردوس هزار شهر.
14 - نماز ديگر شب سيزدهم :

دو ركعت است و در هر يك بعد از حمد، سوره يس و ملك و اخلاص ‍ خوانده شود.(498)
15 - نماز شب چهاردهم :

سى ركعت است ؛ در هر ركعت بعد از حمد، سوره توحيد و آيه آخر سوره كهف ، يعنى ((قل انما اءنا بشر مثلكم )) را تا آخر سوره بخواند.(499)
16 - نماز شب پانزدهم :

دوازده ركعت است ؛ بعد از حمد، هر سوره اى كه خواستى بخوان و وقتى كه از نماز فارغ شدى ، سوره حمد را يك مرتبه و سوره فلق ، ناس و توحيد و آيه الكرسى ، هر يك را چهار مرتبه بخوان و بعد از تسبيحات اربعه ، چهار مرتبه بگو: اللّه اللّه ربى لا اشرك به شيئا ما شاء اللّه لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم .(500)
17 - نماز روز پانزدهم :

رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ) به سلمان فرمود: ده ركعت ، در هر ركعت ، حمد يك مرتبه و سوره توحيد و كافرون هر يك را سه مرتبه بخوان . وقتى كه سلام نماز را دادى ، دست ها را به سوى آسمان بلند كن و بگو:لا اله الا اللّه وحده لا شريك له ، له الملك و له الحمد يحيى و يميت و هو حى لا يموت بيده الخير و هو على كل شيى قدير الها واحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة و لا ولدا. پس دست ها را به صورتت بكش .(501)
18 - نماز شب شانزدهم :

سى ركعت است و در هر ركعت بعد از حمد، سوره توحيد را ده مرتبه بخوان .(502)
19 - نماز شب هفدهم :

مثل شب قبل ، سى ركعت است ، در هر ركعت بعد از حمد، ده مرتبه سوره توحيد را بخوان .(503)
20 - نماز شب هجدهم :

دو ركعت مى باشد؛ در هر ركعت بعد از حمد، سوره توحيد، فلق و ناس هر يك را، ده مرتبه بخوان .(504)
21 - نماز شب نوزدهم :

چهار ركعت مى باشد و بعد از حمد، پانزده مرتبه آيه الكرسى و پانزده مرتبه سوره توحيد را بخوان .(505)
22 - نماز شب بيستم :

دو ركعت است و بعد از حمد در هر ركعت سوره قدر را بخوان .
23 - نماز شب بيست و يكم :

شش ركعت است ؛ در هر ركعت بعد از حمد، ده مرتبه سوره كوثر و ده مرتبه سوره توحيد را بخوان .(506)

منبع : تبیان:: ادامه مطلب
نمازهاي ماه ذي الحجه
نويسنده : محبوب خدا
تاريخ : سه شنبه 22 اسفند 1391 

آدرس مطلب : مفاتيح الجنان شيخ عباس قمي

چکيده :

فضيلت ماه ذي الحجه

اين ماه از ماههاي شريف است و چون اين ماه داخل مي شود صلحاي صحابه و تابعين اهتمام عظيم در عبادت مي کردند .

نماز ده شب اول

دهه اول اين ماه بسي فضيلت و شرافت دارد، اين دهه ايامش معلومات است که در قرآن مجيد ذکر آن شده است : « و يذکروا اسم الله في ايام معلومات »(1)

از رسول خدا (ص) مروي است که عمل خير و عبادت در هيچ ايامي نزد حق تعالي محبوبتر نيست . (2)

دهه اول اين ماه بسيار با ارزش است تا آنجا که رسول خدا (ص) فرموده اند : « روزهاي پاکتر از اين دهه، نزد خداوند نيست» . (3)

اعمال دهه اول ذي الحجه

1- روزه گرفتن نه روز اول اين دهه

2- در هر شب از دهه اول ما بين نماز مغرب و عشاء دو رکعت نماز بجا آورد، در هر رکعت پس از حمد سوره توحيد و سپس اين آيه را بخواند : « و واعدنا موسي ثلثين ليله و اتممناها بعشر فتم ميقات ربه اربعين ليله و قال موسي لاخيه هارون اخلفني في قومي و اصلح و لا تتبع سبيل المفسدين » تا شريک ثواب حاجيان گردد، بدون اين که از ثواب آنان چيزي کاسته شود .

ما به موسي، سي شب مهلت داديم و ده شب ديگر بر آن افزوديم و ديدار با خدايش چهل شب کامل گرديد. موسي به هارون برادرش گفت: جانشين من در ميان قبيله ام باش، آرامش را برقرار ساز و پيروي از راه بدکاران مکن . (4)

نماز حضرت فاطمه (س) در روز اول

روز بسيار مبارکي است و در آن چند عمل وارد است: اول روزه، که ثواب زياد دارد، دوم نماز

نماز حضرت فاطمه (س) که آن چهار رکعت است به دو سلام، مثل نماز اميرالمؤمنين (ع)، در هر رکعت حمد يک مرتبه و توحيد پنجاه مرتبه و بعد از سلام تسبيح آن حضرت بخواند و بگويد:

« سبحان ذي العز الشامخ المنيف سبحان ذي الجلال و الباذخ العظيم سبحان ذي الملک الفاخر القديم سبحان من يري اثر النمله في الصفا سبحان من يري وقع الطير في الهواء سبحان من هو هکذا و لا هکذا غيره » (5)

نماز روز اول

دو رکعت نماز پيش از زوال به نيم ساعت، در هر رکعت حمد يک مرتبه و هريک از توحيد و آيه الکرسي و قدر، ده مرتبه . (6)

نماز روز عرفه ( روز نهم)

چون وقت زوال شد، زير آسمان روز و نماز ظهر و عصر را با رکوع و سجود نيکو به عمل آورد و چون فارغ شود دو رکعت نماز بخواند، در رکعت اول بعد از حمد سوره توحيد و در رکعت دوم بعد از حمد سوره کافرون بخواند. به گناهان خويش اقرار و اعتراف نمايد و آنگاه بگويد:

« سبحان الذي في السماء ... » (7)

نماز روز دهم

نماز عيد قربان، به همان طرزي که در عيد فطر گذشت .

نماز شب هجدهم

شب عيد غدير شب با شرافتي است . سيد در اقبال دوازده رکعت نماز به يک سلام به کيفيتي مخصوص براي اين شب با دعايي نقل کرده است . (8)

نماز روز هجدهم ( عيد غدير)

دو رکعت نماز بخواند و بعد به سجده رود و صد مرتبه « شکرا لله» بگويد، سپس سربردارد و اين دعا را بخواند : « اللهم اني اسالک ...» (9)

نماز ديگر روز هجدهم

دو رکعت نماز بخوانند، پيش از زوال نيم ساعت، در هر رکعت يک مرتبه حمد و ده مرتبه توحيد و ده مرتبه آيه الکرسي و ده مرتبه سوره قدر .

ثواب : مقابل صدهزار حج و صد هزار عمره، و باعث برآوردن خداوند کريم است حوائج دنيا و آخرت او را . (10)

نماز روز بيست و پنجم ( روز مباهله)

دو رکعت نماز است ( مثل نماز صبح) که بعد از آن هفتاد بار استغفار گفته شود . (11)

نماز روز آخر ماه

دو رکعت، در هر رکعت بعد از حمد ده مرتبه سوره توحيد و ده مرتبه آيه الکرسي، و بعد از سلام نماز مي گويي : « اللهم ما عملت هذه السنه من عمل نهيتني عنه و لم ترضه و نسيته و لم تنسه و دعوتني الي التوبه بعد اجترائي عليک اللهم فاني استغفرک منه فاغفر لي و عملت من عمل يقربني اليک فاقبله مني و لا تقطع رجائي منک يا کريم » .

کسي که اين عمل را بجا بياورد، شيطان مي گويد واي بر او، آن چه زحمت کشيدم و خسته شدم براي گمراه کردن او در اين سال، تمام را به گفتن اين کلمات خراب کرد و سال گذشته شهادت مي دهد براي او که به خير ختم کرد اين سال را . (12)

1- سوره حج، آيه 28

2- مفاتيح الجنان، ص 510

3- تقويم عبادي، ص 105

4- اقبال ص 317 . وسائل الشيعه، ج3، ص296، المصباح المنير، ص436

5- مفاتيح الجنان، ص514

6- مفاتيح الجنان، ص 515

7- مفاتيح الجنان، ص 527

8- مفاتيح الجنان، ص562

9- مفاتيح الجنان، ص 564 . المصباح المنير، ص 486

10- مفاتيح الجنان، ص 568

11- مفاتيح الجنان، ص 582:: ادامه مطلب
نماز های هر شب ماه مبارک رمضان
نويسنده : محبوب خدا
تاريخ : یک شنبه 13 اسفند 1391 

 بسم الله الرحمن الرحیم

نماز شب اوّل چهار رکعت در هر رکعت بعد از حمد پانزده مرتبه توحید

دوم چهار رکعت در هر رکعت بعد از حمد بیست مرتبه اِنَّا اَنْزَلْناهُ

سوم ده رکعت در هر رکعت حمد و پنجاه مرتبه توحید

چهارم هشت رکعت در هر رکعت حمد و بیست مرتبه اِنَّا اَنْزَلْناهُ

پنجم دو رکعت در هر رکعت حمد و پنجاه مرتبه توحید و بعد از سلام صد مرتبه اَلّلهُمَّ صَلِ‏ّ عَلى‏ مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ

ششم چهار رکعت در هر رکعت حمد و سوره تَبارَکَ الَّذى‏ بِیدِهِ الْمُلْکُ

هفتم چهار رکعت در هر رکعت حمد و سیزده مرتبه اِنَّا اَنْزَلْناهُ

هشتم دو رکعت در هر رکعت حمد و ده مرتبه توحید و بعد از سلام هزار مرتبه سُبْحانَ اللَّهِ

نهم شش رکعت میان نماز شام و خفتن در هر رکعت حمد و هفت مرتبه آیةالکرسى و بعد از اتمام پنجاه مرتبه اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلى‏ مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ

دهم بیست رکعت در هر رکعت حمد و سى مرتبه توحید

یازدهم دو رکعت در هر رکعت حمد و بیست مرتبه اِنَّا اَعْطَیناکَ الْکَوْثَرَ

دوازدهم هشت رکعت در هر رکعت حمد و سى مرتبه اِنَّا اَنْزَلْناهُ

سیزدهم چهار رکعت در هر رکعت حمد و بیست و پنج مرتبه توحید

چهاردهم شش رکعت در هر رکعت حمد و سى مرتبه اِذا زُلْزِلَتْ

پانزدهم چهار رکعت در دو رکعت اوّل بعد از حمد صد مرتبه توحید و در دو رکعت دیگر پنجاه مرتبه توحید

شانزدهم دوازده رکعت در هر رکعت حمد و دوازده مرتبه اَلْهیکُمُ التَّکاثُرُ

هفدهم دو رکعت در رکعت اوّل حمد و هر سوره که خواهد و در رکعت دوّم حمد و صد مرتبه توحید و بعد از سلام صد مرتبه لا اِلهَ اِلاَّ اللَّهُ

هیجدهم چهار رکعت در هر رکعت حمد و بیست و پنج مرتبه اِنَّا اَعْطَیناکَ الْکَوْثَرَ

نوزدهم پنجاه رکعت با حمد و پنجاه مرتبه اِذا زُلْزِلَتْ و گویا مراد آن باشد که در هر رکعت یک مرتبه بخواند زیرا که مشکلست در یک شب دو هزار و پانصد مرتبه اِذا زُلْزِلَتْ خواندن

بیستم و بیست و یکم و بیست و دوّم و بیست و سیم و بیست و چهارم در هر یک هشت رکعت به هر سوره که میسّر شود

بیست و پنجم هشت رکعت در هر رکعت حمد و ده مرتبه توحید

بیست و ششم هشت رکعت در هر رکعت حمد و صد مرتبه توحید

بیست و هفتم چهار رکعت در هر رکعت حمد و تَبارَکَ الَّذى‏ بِیدِهِ الْمُلْکُ و اگر نتواند بیست و پنج مرتبه توحید بیست و هشتم شش رکعت در هر رکعت حمد و صد مرتبه آیةالکرسى و صد مرتبه توحید و صد مرتبه کَوْثَرْ و بعد از نماز صد مرتبه صلوات بر محمّد و آل محمّد فقیر گوید

نماز شب بیست و هشتم شش رکعت نماز کند به فاتحةالکتاب و ده مرتبه آیةالکرسى و ده مرتبه کوثر و ده مرتبه قل هواللَّه احد و بعد از نماز صد مرتبه صلوات بفرستد بر پیغمبر صلى الله علیه وآله

بیست و نهم دو رکعت در هر رکعت حمد و بیست مرتبه توحید

سى‏ام دوازده رکعت در هر رکعت حمد و بیست مرتبه توحید و بعد از فارغ شدن صد مرتبه صلوات بر محمّد و آل محمّد

و این نمازها چنانچه مذکور شد هر دو رکعت به یک سلام است.

منبع : عطر نماز:: ادامه مطلب
روایات پیرامون اهمیت نمازهای مستحبی
نويسنده : محبوب خدا
تاريخ : یک شنبه 13 اسفند 1391 

بسم الله الرحمن الرحیم

 
تکمیل نماز واجب با نماز مستحبى
قال الباقر – علیه السلام -ان العبد لیرفع له من صلاته نصفها و ثلثها و ربعها و خمسها فما یرفع له الا ما قبل علیها بقلبه و انما امروا بالنوافل لیتم لهم مانقصوا من الفریضة
نمازى که بنده به جا مى آورد، گاهى نصف و گاهى یک سوم و گاهى چهارم و گاهى یک پنجم آن بالا برده مى شود، زیرا بالا برده نمى شود مگر آن نمازى که با توجه و حضور قلب باشد، مردم ماءمور به انجام نمازهاى مستحب شده اند تا نقص نمازهاى واجب آنان توسط مستحباب جبران شود. (بحارالانوار، ج ۸۷، ص ۲۸).

اهمیت نماز مستحبى :
حدیث قدسى :ما تقرب العبد الى بشى ء افضل مما افترضت علیه ، و ان العبد لیتقرب الى بالنوافل حتى احبه
بهترین چیزى که بنده را به من نزدیک نزدیک مى کند، فرایضى است که بر او واجب گرانیده ام و بنده با به جاى آوردن نافله به قدرى به من نزدیک مى شودکه او را دوست دارم . (اصول کافى ، ج ۱، ص ۳۵۲).

نماز و رفع حاجت
قال الصادق – علیه السلام -اذا اردت حاجة فصل رکعتین وصل على محمد و آل محمد وسل تعطه هنگام حاجت ، دو رکعت نماز بخوان و بر پیغمبر و آل او درود فرست و حاجتت را بخواه که به تو داده مى شود. (فروع کافى ، ج ۳، ص ۴۷۹).

انجام نماز پیش از واجب
قال رسول الله -صلى الله علیه وآله -یا اباذر! ایما رجل تطوع فى کل یوم و لیلة اثنتى عشرة رکعة سوى المکتوبة کان له حقا واجبا بیت فى الجنة
اى ابوذر! هر مردى که در شبانه روز – غیر از نمازهاى واجب – دوازده رکعت نماز بگزارد خداوند خانه اى در بهشت به او خواهد داد.(مکارم الاخلاق ، ص ۴۶۱).


قال الحسن بن على – علیه السلام -اذا اضرت النوافل بالفریضة فارفضوها
هرگاه نمازهاى مستحبى به نمازهاى واجب ضرر رسانید، آنها را ترک کنید. (تحف العقول ، ص ۲۶۷).


تاثیر نماز مستحبى
قال موسى بن جعفر – علیه السلام -صلوة نمازهاى مستحبى هر مؤ منى را به خداوند متعال نزدیک مى نماید. (تحف العقول ، ص ۲۹۷).


اکتفا به واجبات
عن الحسن العسکرى – علیه السلام -ان القلوب اقبالا و ادبارا فاذا اقبلت فاحملوها على النوافل و اذا ادبرت فاقصروها على الفرائض
به درستى که قلب گاهى آماده وگاهى خسته است ، زمانى که قلب شما آمادگى داشت و با نشاط و سرحال بود، آن را به انجام نوافل وادارید، و زمانى که خسته بود، به واجبات اکتفا کنید. (مستدرک الوسائل ، ج ۱، ص ۱۷۷).


شیعه على و کثرت نماز
قال الباقر – علیه السلام -انما شیعة على کثیرة صلاتهم کثیرة تلاوتهم للقرآن
شیعیان و پیروان خط على زیاد نماز مى گزارند، و زیاد تلاوت قرآن مى کنند. (صفات الشیعه ، ص ۴۳۶).


پرهیز از سستى در نماز
قال الصادق – علیه السلام -ایاکم و الکسل و ان ربکم رحیم یشکر القلیل ان الرجل لیصلى الرکعتین تطوعا یرید بهما وجه الله فیدخله الله بهما الجنة
ازسستى دورى کنید، زیرا پروردگار شما مهربان است و اندک را مى پذیرد هرآینه مرد دو رکعت نماز مستحبى براى خدا مى خواند و خداوند به سبب این دو رکعت ، او را وارد بهشت مى کند. (وسائل الشیعه ، ج ۳، ص ۳۰، اصول وافى ، ج ۲، ص ۶۱).

آمادگى براى نماز مستحبى
قال الصادق – علیه السلام – ان القلب یحیى و یموت فاذا حى فادبه بالتطوع ، و اذا مات فاقصره على الفرائض
همانا، قلب انسان مى میرد و زنده مى شود، پس وقتى که قلب زنده (و با نشاط) است او را به اعمال (نماز) مستحبى وادار کن و زمانیکه قلب مرده است ، به واجبات اکتفا کن . (مستدرک الوسائل ، ج ۱ ص ۱۷۷).


نماز و رفع مشکلات
عن الصادق – علیه السلام – قال :ما یمنع احدکم اذا دخل علیه غم من غموم الدنیا ان یتوضاء ثم یدخل المسجد فیرکع رکعتین ، یدعواالله فیهما اما سمعت الله یقول : و استعینوا بالصبر و الصلاة
وقتى در اثر فشار زندگى و حوادث روزگار مشکلاتى براى کسى پیش آمد، وضو بگیرد و به مسجد برود و دو رکعت نماز به جاى آورد، و خدا را بخواند. آیا شنیده اى که خداوند مى فرماید: از شکیبایى و نماز یارى جویید. (وسائل الشیعه ، ج ۵، ص ۲۶۳). 

منبع : عطر نماز

 :: ادامه مطلب
نماز در هر شب ماه مبارک رمضان
نويسنده : محبوب خدا
تاريخ : یک شنبه 13 اسفند 1391 

دو رکعت نماز در هر رکعت حمد و توحید سه مرتبه و چون سلام داد بگوید:

 سُبْحانَ مَنْ هُوَ حَفیظٌ لا یغْفُلُ، سُبحانَ مَنْ هُوَ رَحیمٌ لا یعْجَلُ، سُبْحانَ مَنْ هُوَ قآئِمٌ لا یسْهُو، سُبْحانَ مَنْ هُوَ دائِمٌ لا یلْهُو

منزه است آن خداى نگهبانى که غفلت نکند منزه است آن خداى مهربانى که شتاب نکند، منزه است آن خداى پابرجایى که کسى را از یاد نبرد منزه است آن خداى جاویدانى که به چیزى سرگرم نشود.

پس بگوید سبیحات اربع را هفت مرتبه. پس بگوید:

سُبْحانَکَ سُبْحانَکَ سُبْحانَکَ، یا عَظیمُ‏ اغْفِرْ لِىَ الذَّنْبَ الْعَظیمَ

منزّهى تو منزّهى منزّهى اى خداى بزرگ‏ بیامرز گناهان بزرگم را

پس ده مرتبه صلوات بفرستد بر پیغمبر و آل او علیهم‏السلام‏. کسى که این دو رکعت نماز را بجا آورد بیامرزد حق تعالى از براى او هفتاد هزار گناه.

منبع : عطرنماز:: ادامه مطلب
تعقیبات و نافله نماز عصر
نويسنده : محبوب خدا
تاريخ : یک شنبه 13 اسفند 1391 

و چون از تعقیب نماز ظهر فارغ شدى مهیّا مى شوى بجهت نماز عصر پس بجا مى آورى نافله آن را و آن نیز هشت رکعتست و بعد از فراغ از نوافل نماز عصر بجا مى آورى به همان آداب که مذکور شد و سزاوار است آنکه بخوانى در رکعت اوّل بعد از حمد سوره ((اِذا جآءَ یا سوره اَلْهیکُمُ التَکاثُرُ)) یا امثال آن را و در رکعت دوم مى خوانى سوره توحید را و بعد از فراغ از نماز مى خوانى از تعقیبات مشترکه آنچه را که بخواهى پس به عمل مى آورى آنچه را که مختص به نماز عصر است که از جمله هفتاد مرتبه استغفار و ده مرتبه سوره اِنّا اَنْزَلْناهُ است پس سجده شکر بجا مى آورى و چون خواستى از مسجد بیرون آئى این دعا را مى خوانى :
اَللّهُمَّ دَعَوْتَنى فَاَجَبْتُ دَعْوَتَکَ وَصَلَّیْتُ مَکْتُوبَتَکَ وَانْتَشَرْتُ فى اَرْضِکَ
خدایا مرا دعوت کردى و من پذیرفتم دعوتت را و نماز واجبت را خواندم و در روى زمینت به راه افتادم
کَما اَمَرْتَنى فَاَسْئَلُکَ مِنْ فَضْلِکَ الْعَمَلَ بِطاعَتِکَ وَاجْتِنابِ مَعْصِیَتِکَ
و آنگاه چنانچه به من دستور دادى پس از فضل تو درخواست مى کنم عمل به طاعتت را و اجتناب از معصیتت را
وَالْکَفافَ مِنَ الرِّزْقِ بِرَحْمَتِکَ
و کفایت از روزى را به رحمتت:: ادامه مطلب
نافله نماز صبح
نويسنده : محبوب خدا
تاريخ : یک شنبه 13 اسفند 1391 

بسم الله

پس برخیزد بجهت نافله صبح و آن دو رکعت است در رکعت اوّل بعد از حمد سوره ((قُلْ یا اَیُّهَا الْکافِرُونَ)) و در رکعت دوّم بعد از حمد سوره توحید بخواند و چون سلام داد بخوابد بر پهلوى راست رو به قبله به هیئت میّت در لحد و بگذارد گونه راست خود را بر روى دست راست و بگوید:
اِسْتَمْسَکْتُ بِعُرْوَةِ اللّهِ الْوُثْقىَ الَّتى لاَانْفِصامَ لَها وَاعْتَصَمْتُ بِحَبْلِ اللّهِ
چنگ زدم به دستاویز محکم خدا که گسستن برایش نیست و چسبیدم به ریسمان محکم خدا
الْمَتینِ وَ اَعُوذُ بِاللّهِ مِنْ شَرِّ فَسَقَةِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ وَ اَعُوذُ بِاللّهِ مِنْ شَرِّ فَسَقَةِ
و پناه برم به خدا از شر فاسقان عرب و عجم و پناه برم به خدا از شر فاسقان
الْجِنِّ وَالاِْنْسِ * پس سه مرتبه بگوید: سُبْحانَ رَبِّ الصَّباحِ فالِقِ الاِْصْباحِ
جن و انس * * * * * * * * * * * * منزه است پروردگار بامداد و شکافنده صبح
و بخواند پنج آیه آل عمران اِنَّ فى خَلْقِ السَّمواتِ وَالاَْرْضِ
پس برخیزد و بنشیند و تسبیح زهراء سلام الله علیها بگوید و در کتاب من لایحضره الفقیه است که روایت شده هر که صلوات بفرستد بر محمد و آل محمّد صد مرتبه مابین دو رکعت نافله صبح و نماز صبح نگاه دارد حق تعالى روى او را از حرارت آتش و کسى که بگوید صد مرتبه ((سُبْحانَ رَبّىِ الْعَظیمِ وَ بِحَمْدِهِ اَسْتَغْفِرُاللّهَ رَبّى وَ اَتُوبُ اِلَیْهِ)) بنا کند خداوند تعالى از براى او خانه اى در بهشت و کسى که بخواند بیست و یک مرتبه قُلْ هُوَ اللّهُ اَحَدٌ بنا کند حق تعالى براى او خانه اى در بهشت و اگر بخواند آن را چهل مرتبه بیامرزد حق تعالى او را و سزاوار است آنکه خوانده شود بعد از فراغ از نماز شب دعاى سى و دوّم صحیفه کامله اَللّهُمَّ یاذَا الْمُلْکِ الْمُتَاءَبِّدِ بِالْخُلُودِ پس سجده شکر کند و سزاوار است که دعا کند در آن از براى برادران مؤ من خود و بخواند دعاى اَللّهُمَّ رَبَّ الْفَجْرِ را که در ادعیه سجده شکر گذشت رجاء واثق از برادران دینى که از براى این گنه کار رُوسیاه نیز دعا کنند که بسیار محتاجم به دعاء وَاللّه الموّفق:: ادامه مطلب
 

 


 
» تعداد مطالب : 2884
» کل نظرات : 135
» بازديد کل : 2422453
» تاريخ ايجاد وبلاگ :
شنبه 30 دی 1391 
» آخرين بروز رساني :
سه شنبه 19 دی 1396