| وب سایت تخصصی نماز | آغاز شد این دفتر برای کسانی که میخواهند محبوب خدا شوند ....قربه الی الله .... برای محبوب شدن نزد خدا چند قدم بیشتر فاصله نداریم .... یاعلی « ارزنـــده تـرین گــوهر مصـود نـــماز است / زیبنــده تـرین هــدیه معبـود نـــماز است / ای دوست بگـو تـا همـه ی خـلق بداننـد / مقصود حق از خلقت موجود نـماز است. »
 
سایر استفتائات نماز
نويسنده : محبوب خدا
تاريخ : یک شنبه 15 بهمن 1391 

سؤال 1: از امام صادق ـ علیه السّلام ـ نقل شده كه یكی از صفات شیعیان ادای 50 ركعت نماز در شبانه روز است، آنها كدامند؟
جواب: هفده ركعت نمازهای واجب یومیه و 34 سی و چهار ركعت نافله های شبانه روز است كه این نافله ها به شرح ذیل است دو ركعت نافله صبح، هشت ركعت نافله ظهر، هشت ركعت نافله عصر، چهار ركعت نافله مغرب و دو ركعت نافله عشاء كه به صورت نشسته خوانده می شود و یك ركعت محسوب می شود و هشت ركعت نافله شب و دو ركعت نماز شفع و یك ركعت نماز وتر، كه به 11 ركعت اخیر نماز شب هم گفته می شود. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع، ج1، م764 و765):: ادامه مطلب
استفتائات نماز جماعت
نويسنده : محبوب خدا
تاريخ : یک شنبه 15 بهمن 1391 

سؤال 1: برای شركت در نماز جماعت اهل سنت باید به وظائف نماز فرادا عمل كرد یا احكام جماعت؟
جواب: نظر مراجع در این خصوص متفاوت است. برخی می فرمایند اقتداء به آنها صحیح است و برخی می فرمایند در غیر مورد تقیه با آنها نماز بخوانید و بعد هم نماز خود را اعاده كنید. (ر.ک استفتائات امام خمینی(ره)، ج1،ص278, س481):: ادامه مطلب
استفتائات شكیات نماز
نويسنده : محبوب خدا
تاريخ : یک شنبه 15 بهمن 1391 

سؤال 1: شكهایی كه بروز آنها نماز را باطل می‌كند را لطفاً بیان فرمائید؟
جواب: شكهائی كه نماز را باطل می‌كنند هشت تا می‌باشند:
1ـ شك در شماره ركعت‌های نماز دو ركعتی مثل نماز صبح و نماز مسافر، ولی شك در شماره ركعت‌های نماز مستحب دو ركعتی و بعضی از نمازهای احتیاط نماز را باطل نمی‌كند. 2ـ شك در شماره ركعت‌های نماز سه ركعتی.
3ـ آنكه در نماز چهار ركعتی شك كند كه یك ركعت خوانده یا بیشتر. 4ـ آنكه در نماز چهار ركعتی پیش ازتمام شدن سجده دوم، شك كند كه دو ركعت خوانده یا بیشتر. 5ـ شك بین دو و پنج یا دو بیشتر از پنج. 6ـ شك بین سه و شش یا سه و بیشتر از شش. 7ـ شك در ركعت‌های نماز كه نداند چند ركعت خوانده است. 8ـ شك بین چهار و شش یا چهار و بیشتر از شش، چه پیش از تمام شدن سجده دوم باشد یا بعد از آن. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, ج1, م1165):: ادامه مطلب
استفتائات نماز مسافر
نويسنده : محبوب خدا
تاريخ : یک شنبه 15 بهمن 1391 

سؤال 1: مسافر باید نماز ظهر و عصر و عشاء را با هشت شرط، شكسته به جا آورد یعنی2 ركعت به جا آورد لطفاً آن شرایط را بیان فرمایید؟
جواب: 1ـ آن كه سفر او كمتر از هشت فرسخ شرعی نباشد2ـ آن كه از اول مسافرت قصد هشت فرسخ را داشته باشد3ـ آن كه در بین راه از قصد خود برنگردد4ـ آن كه نخواهد پیش از رسیدن به هشت فرسخ از وطن خود بگذرد، یا ده روز یا بیشتر در جایی بماند5ـ آن كه برای كار حرام سفر نكند6ـ آن كه از صحرانشینهایی نباشد كه در بیابانها گردش می‌كنند و هر جا آب و خوراك برای خود و حشم‌شان پیدا كنند می‌مانند و بعد از چندی به جای دیگر می‌روند.7ـ آن كه شغل او مسافرت نباشد8ـ آن كه حد ترحض برسد یعنی از وطنش یا جایی كه قصد كرده ده روز در آن جا بماند، به قدری دور شود كه دیوار شهر را نبیند و صدای اذان آن را نشود. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, ج1, ص708 الی732):: ادامه مطلب
استفتائات توطن ، اعراض، حدترخص
نويسنده : محبوب خدا
تاريخ : یک شنبه 15 بهمن 1391 

سؤال 1: منظور از وطن اصلی كه در رساله‌ها آمده است چیست؟
جواب: منظور وطنی است كه در آنجا مكلف متولد شده است و جایگاه پدری او بوده است. (ر.ک استفتائات امام خمینی(ره), ج1, ص 252, س394):: ادامه مطلب
استفتائات ترتیب و موالات
نويسنده : محبوب خدا
تاريخ : یک شنبه 15 بهمن 1391 

سؤال 1: اگر كسی عمداً ترتیب نماز را به هم بزند نماز او چه حكمی دارد؟
جواب: اگر كسی عمداً ترتیب نماز را به هم بزند مثلاً سوره را پیش از حمد بخواند یا سجود پیش از ركوع به جا آورد نماز او باطل می‌شود. . (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, ج1 , م1108 ):: ادامه مطلب
استفتائات مستحبات نماز
نويسنده : محبوب خدا
تاريخ : یک شنبه 15 بهمن 1391 

سؤال 1: اگر كسی نمازش را سر وقت می‌خواند اما با دقت نمی‌خواند و مدام نگاهش به این طرف و آن طرف است آیا نمازش قبول است؟
جواب: اگر نماز را به طور صحیح و با رعایت شرایط به جا آورد تكلیف ساقط است البته هرچه توجه و حضور قلب بیشتری داشته باشد و مستحبات نماز را رعایت نماید ثواب بیشتری به او عطا می‌شود، و اول وقت نماز خواندن ثواب بیشتری دارد. . (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, ج1, ص420 و439, م751):: ادامه مطلب
 

 


 
» تعداد مطالب : 2884
» کل نظرات : 135
» بازديد کل : 2422412
» تاريخ ايجاد وبلاگ :
شنبه 30 دی 1391 
» آخرين بروز رساني :
سه شنبه 19 دی 1396