| وب سایت تخصصی نماز | آغاز شد این دفتر برای کسانی که میخواهند محبوب خدا شوند ....قربه الی الله .... برای محبوب شدن نزد خدا چند قدم بیشتر فاصله نداریم .... یاعلی « ارزنـــده تـرین گــوهر مصـود نـــماز است / زیبنــده تـرین هــدیه معبـود نـــماز است / ای دوست بگـو تـا همـه ی خـلق بداننـد / مقصود حق از خلقت موجود نـماز است. »
 
هزارمين اقامه نماز در تهران
نويسنده : محبوب خدا
تاريخ : چهارشنبه 30 اسفند 1391 

تاريخ : 1386/08/26

امام خميني :

به شهادت رساندن فرزندان اسلام و ياران با وفاي انقلاب اسلامي در ميعادگاه نماز جمعه و در حضور جماعت مسلمين جز عناد با اسلام و كمر بست به محو آثار شريعت و تعطيل جمعه و نماز مسلمين توجيهي ندارد .

مقدمه

چه زيبا بود آن زمان كه بارش آتش با بارش عشق توأم گشته بود . لحظه قيام لاله ها در چمن .

آن گاه كه با زمزم خلوص آيينه دل را شستشو مي دادند و در محراب عشق ، خلوت جان را به جانان مي سپردند . آن گاه مي شد پاكي اخلاص را در قيام و قنوت و ركوع و سجودشان به نظاره نشست .

چه زيبا بود آن زمان كه به سالار و سيدالشهداء (ع) اقتدا مي كردند. نمازشان يادآور تيرهايي بود كه در روز عاشورا بر بدن حاميان مولايشان مي نشست .

چه زيبا بود آن گاه كه تاريكي شب همه جا را فرا مي گرفت ، دست نيازشان را بسوي دوست بلند مي كردند و به نماز مي ايستادند و زيباتر آن زماني بود كه در اوج نياز به وصال جانان مي رسيدند.

چه زيبا بود آن گاه كه مرغ روحشان از دشت سرخ تا اوج كبريا بال مي گشود . آنان وارستگان بودند. آنان بودند كه خويش را از كمند دنبا رهانيده بودند .آنان بودند كه از دل گذشتند تا به دلدار رسيدند . آنان بودند كه (صراط مستقيم) را يافتند .

آنان بودند كه چون در سجاده خون در محراب عشق رو به قبله دوست مي كردند . بوي گلهاي ياس در فضا مي پيچيد و چه زيبا بود آن زمان كه چون امامشان علي (ع) در محراب عشق به خون خويش وضو مي ساختند. و در اوج رستگاري به زيارت دوست نائل مي آمدند. آري آنان با خون خويش وضو ساختند تا بار ديگر نداي اذان بلال در كوچه تاريك دلها بپيچد . در اين يادنامه اهميت اقامه نماز و برپائي نماز شكوهمند جمعه از منظر شهيدان مورد فيض الهي قرار بگيريم .

قبله عشق

بهار شد در ميخانه باز بايد كرد ه سوي قبله عاشق نماز بايد كرد

نسيم قدس به عشاق باغ مژده دهد كه دل ز هر دو جهان بي نيازبايد كرد

كنون كه دست به دامان سرو مي نرسد كه بيد عاشق مجنون نياز بايدكرد

كنون كهدست به دامان بوستان نرسد نظر به سرو قدي سرافرازبايدكرد

پخش عطر نماز با گفتار خالصانه اولياء و شهدا

امام خميني (ره):

نماز معجون روحاني ساخته شده با دست جمال و جلال حق است

مقام معظم رهبري:

هيچ وسيله اي مستحكم تر از نماز براي ارتباط ميان انسان و خدا نيست .

شهيد مظلوم آيت الله بهشتي :

خداوند در كاري كه به هنگام وقت نماز انجام گيرد خيري قرار نداده است .

شهيد رجايي :

به نماز نگوييد كار دارم ، به كار بگوييد وقت نماز است .

شهيد حمزه قلي زاده :

در نمازهايتان سهل انگاري نكنيد و آنها را در وقت فضيلت شان بجاي آوريد.

شهيد اسماعيل برزگري :

هميشه درنماز جمعه و جماعات حاضر شويد .

شهيد مهدي سپائي :

نماز جماعتها و نماز جمعه را خالي نگذاريد كه دشمن شاد مي شود .

شهيد جواد آهندوست :

توفيق اقامه نماز دادي ولي اين روسياه خيلي خيلي كم در نمازها به يادتو بود.

شهيد حميد باكري :

در نماز جمعه و مجالس بزرگداشت شهدا مرتب شركت نمائيد.

شهيد عزت الله رحماني :

از دوستان مي خواهيم كه نماز جمعه را ترك نكنند .

شهيد مسلم صادقي:

وصيتم اينست كه پيرو خط امام باشيد و نماز را فراموش نكنيد .

شهيد حسين عليلو:

به نمازهاي جمعه و جماعت و دعاي كميل و توسل و غيره بيشتر اهميت دهيد.

شهيد كاظم حاجي قلي زاده :

حتماً در نمازهاي جمعه و جماعت شركت كنيد .

شهيد رضا سليماني :

در نمازهايتان سهل انگاري نكنيد و آنها را در وقت فضيلتشان بجاي آوريد .

شهيد مير عادل سيد حمزه:

هميشه تقوا را پيشه كنيد و به نماز جماعت و نماز جمعه بيشتر اهميت دهيد

شهيد جليل مؤذن :

نماز و روزه ، نماز جمعه و دعاها را با خلوص نيت و هرچه باشكوهتر بجا آوريد .

شهيد منصور اميد :

نمازهاي خود را در اسرع وقت بخوانيد.

نماز در سيره ي عملي شهدا

مهرهاي تبرك

در عمليات والفجر هشت پاهايم تركش خورده بود . ما را همرا ه يكي ديگر از برادرها كه بعداً به شهادت رسيد توي آمبولانس گذاشته وبه پشت جبهه آوردند و طرفهاي صبح بود ، هنوز نماز صبح را نخوانده بوديم . در بين راه ، همين برادري كه با من مجروح شده بود و در كنار من بود از من پرسيد :

نماز خواند ه اي يا نه ؟ گفتم : نه هنوز نخوانده ام مجروح بودن او بيشتر از من بود تركش خورده بود توي شكمش و دل و روده اش ريخته بود بيرون . او در همان حال نما ز را فراموش نكرده بود و به راننده آمبولانس گفتيم و او آمبولانس را متوقف كرد چون مانمي توانستيم حركتي بكنيم راننده برايمان تيمم گرفت ، بعد مهر برداشت به نوبت روي پيشانيمان گرفت و ما در همان حال خوابيده و جراحت ديده ، نماز صبحمان را خوانديم.

ملائكه الله

در عمليات والفجر مقدماتي عده اي از بچه ها كه زخمي شده بودند ، مانده بودند بين خط خودمان و دشمن . مدتها بعد از عمليات ، شهيد « همت » بچه هاي كادر لشكر را جمع كرده بودند و صحبت مي كرد برايشان : زماني كه بعد از عمليات والفجر يك سه تن از فرماندهان جنگ براي ارائه گزارش عمليات رفته بودند خدمت امام (ره) يكي از فرماندهان اين اتفاق را براي حضرت امام (ره) تعريف مي كند و توضيح مي دهد كه چه طور اين بچه ها يك هفته همانجا مانده بودند بدون آب و غذا و خودشان را با علف سير مي كرده اند . حضرت امام (ره) اين كه مي شنوند.دست ملائكه الله بالاي سر اينها بود . آن فرمانده دوباره توضيح مي دهد كه بچه هايي كه رفته بودند آنها را بياورند . صداي اذان مي شنوند . مي روند طرف صدا ، نماز به جا مي آوردند و آن را واجب تر از هر چيزي مي دانستند . در اينجا حضرت امام (ره) مي گويند : اينها خود ملائكه الله بوده اند .

دليل محكم

هميشه برايم الگو خواهد بود . با توجه به اينكه زخمي بود و خون از بدنش مي رفت و امدادرساني هم كه بود و بايد حتماً به پادگان سر پل ذهاب مي رسيديم ، شهيد غلامعلي پيچك برخاست و نشست نمازش را خواند اما قبل از آنكه پادگان برسيم شهيد شد . همين امر دليل محكمي بود براي من كه نماز را سروقت بخوانم .

استاد مطهري و توجه به نماز

فرزند استاد شهيد مطهري در خصوص اهتمام آن بزرگوار به نماز مي گويد:

شب دوازدهم ارديبهشت 1358 در منزل من به دنبال جانماز مي گشتم. پدرم نمازش را اول وقت خوانده بودند و مي خواستند همراه برادرم به جلسه اي كه داشتند بروند. من هر چه بدنبال جانماز گشتم آن را پيدا نكردم سپس به اطاق پذيرايي رفتم و جانماز را آنجا برداشتم و خواستم كه نماز بخوانم . مادرم به من گفت : چرا جانماز اطاق پذيرايي را برداشته اي .؟ و در همين حين پدرم گفتند اصل نماز است و جانماز اطاق پذيرايي و جاي ديگر فرقي نمي كند . ظاهراً اواخر نمازم بود كه پدرم از اطاق بيرون رفتندو در را بستند .

شهيد رجايي قبل از نماز غذا نمي خورد

روزي وقت نماز سفر ه غذا پهن شد و به شهيد مي گويند :

بفرمائيد غذ ا سرد نشود . در حاليكه براي برپايي نماز بلند مي شد . گفت : با خداي خود عهد بسته ام قبل از نماز غذا نخورم و اگر غذا خوردم براي تنبيه خود يك روز روزه بگيرم .

صلوة الخاشعين

عنوان كتابي است در خصوص نماز و اهتمام به اين حكم الهي ، شهيد محراب حضرت

آية الله دستغيب در اين مجموعه از حضور قلب و چگونگي تحصيل آن ور التفات بالفعل واقوال نماز سخن مي گويد و براي طهارت معنوي كه از مقدمات نماز مقبول است ، پاكي از كبر و فخر و هوي ، حقد وحسد و عداوت سخت مي گويد : از معاني باطني نماز و موانع قبولي آن از بيم و اميد در نماز و در خاتمه بخشي از دستورات سير و سلوك را يادآور مي شود .

نماز شهادت در عمليات بدر

با يك فروند هليكوپتر «شنوك» به جزيره مجنون رفتيم خيلي سريع و ضربتي خمپاره اندازهاي 120 را مستقر كرده و از صبح تا حوالي غروب زير شديد ترين آتش دشمن و با هدايت ديده بان ، روي تانكها و نفرات دشمن گلوله ريختيم .

نزديك غروب دشمن عقب نشيني كرد . برادر « حسن نقشه چي» نزديكي من داخل گودالي نشست و شروع به خواندن قرآن كرد: زير چشمي او را مي ديدم . مثل ابر بهاري اشك مي ريخت و حال و هوايي خاص و صورت بسيار نوراني داشت و در حال گفتن اذان مغرب بودم كه حسن داخل سنگر رفت تكبير نمازرا گفت و ركعت اول را به پايان رسانيد . گلوله اي در دو متري ما به زمين خورد . از ميان دود و باروت يكي از بچه ها مرا صدا كرد در حاليكه موج مرا گرفته بود ، به سرعت خود را بداخل سنگر رساندم بدن حسن كاملاً سالم و گرم بود و فقط تركش ريزي به قلب او اصابت كرده بود ! صورتي نيكو و نوراني داشت بوسه اي از سر حسرت به او زده و به حال او غبطه خوردم .

آمبولانسي آمد و او را از پيش ما برد ، ولي يادش هميشه در دلها باقي بود .

عشقبازاني كه با ياد تو خلوت مي كنند

صف به صف با لاله هاي مست بيعت مي كنند

مي پرستان جان بدستان همچو مستان الست

آية الحسناي جانان را تلاوت مي كنند

اين رهيدنها ز دام و آن تپيدنها به خون

مشق پروازي ست كاينان با شهادت مي كنند

اين آوايان عجب مستانه شرح وصل را

در ميان آتش و طوفان حكايت مي كنند

چهارمين شهيد محراب آرزو مي كند :

اميدوار هستيم ما چهارمين شهيد محراب باشيم و خداوند از ما بپذيرد و در آن حال اخلاصي هم باشد .

قسمتي از خطبه اي كه مقام معظم رهبري

قسمتي از خطبه اي كه مقام معظم رهبري در تاريخ 24/12/1363 ايراد مي فرمودند كه ناگهان انفجار مهيبي صورت گرفت .

مرحوم آيت الله (كاشاني) يك فرد كاملاً مكتبي بود (صداي انفجار ) ساعت 23/12 دقيقه خطبه با خون شهيدان تأييد شد .

شعارهاي نمازگزاران:

ما به اينجا آمديم ، بهر شهادت آمديم .

مرك بر آمريكا مرگ بر منافق مسلح اعدام بايد گردد.

سه دقيقه بعد

سه دقيقه بعد ، حضرت آية الله خامنه اي در ادامه خطبه فرمودند :

چقدر خباثت مي خواهد و چقدر ناجوانمردي مي خواهد كه يك عده نمازگزار را بدون هيچگونه خصومت شخصي اينجوري در معرض تهديد قرار دهد ، اگر چه دشمن ما يك دشمن ناجوانمردانه و خبيث است اما اين چيزي نيست كه احتياجي به استدلال داشته باشد . براي او وقتي كه در ميدان جنگ نمي تواند مقاومت كند وقتي تودهني در ميدان جنگ مي خورد براي او شهر و روستا و بيمارستان و محل نمازجعمه و اجتماع انبوه مردم غير نظامي تفاوتي نمي كند .

اسامي شهداي جمعه خونين سال 1363

1- محمد غفاري تولد : 1/7/40

2- عباسعلي رايگان تولد : 6/8/31

3-ذكريا قورچي بيگي تولد : 1318

4- محمد برجسته تولد : 3/11/31

5- سيد مهدي رضوي تولد : 1302

6- مهدي ابراهيمي تولد : 21/3/34

7- محسن حاجي هاشم تولد : 11/4/1327

8- محسن ظهيري تولد : 19/4/1339

9- غلامعلي حاجي هاشم تولد : 16/5/1310

10- رجبعلي تليكاني تولد : 20/12/1319

11- علي احمد پور فيروز آبادي تولد : 1/7/43

12- پرويز شعباني تولد: 16/6/1340

13 - حاج مجتبي توانگر دهقان تولد : 1324

14- مجهول الهويه

از پيام مقام معظم رهبري

(الذين مكناهم في الارض اقاموا الصلوة و اتو الزكوة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنكر ..) اقامه نماز فقط اين نيست كه صالحان خود نماز بگذارند ، اين چيزي نيست كه بر تشكيل حكومت الهي متوقف باشد . حيات طيبه انسان در سايه حاكميت دين خدا ، وقتي حاصل خواهد شد كه انسانها دل خود را با ياد خدا زنده نگهدارند و به كمك آن بتوانند با همه جاذبه هاي شر و فساد مبارزه كنند و همه بت ها را بشكنند . و دست تطاول همه شيطان هاي دروني و بروني را از وجود خود قطع كنند اين فكر و حضوردائمي فقط به بركت نماز حاصل مي شود .

اين همه را بنگر و برخويشتن به بال

اينك در قلب تك تك ما يك شهيد يك شاهد بي شكست بي پايان بيدار و بيدارتر نشسته است و ما را با شهيدان پيوندي هميشگي است .

ما مرگ هيچ شهيدي را باور نمي كنيم .

آن فروريخته گلهاي پريشان در باد كز مي جام شهادت همه مدهوشانند

يادشان زمزمه نيمه شب مستان باد تا نگويند كه از ياد فراموشنند.:: ادامه مطلب
آداب نماز از منظر رجبعلي خياط
نويسنده : محبوب خدا
تاريخ : چهارشنبه 16 اسفند 1391 
نماز

يکي از ويژگي‌هاي برجسته تربيت شدگان مکتب جناب شيخ رجبعلي خياط، حضور قلب در نماز است. و اين نبود مگر بدين جهت که شيخ براي جسد بي روح نماز، ارزش چنداني قائل نبود و مي‌کوشيد علاقمندان او حقيقتاً نمازگزار باشند.

 

آداب نماز

در رهنمودهاي جناب شيخ درباره نماز چهار نکته اساسي وجود دارد که هر چهار مورد برگرفته از متن قرآن و احاديث اسلامي است:

 

1- عشق

شيخ رجبعلي خياط معتقد بود همانگونه كه عاشق از سخن گفتن با معشوق خود لذت مي‌برد، نمازگزار بايد از راز و نياز با خداي خود احساس لذت كند. او شخصاً چنين بود و اولياي الهي همگي چنين‌اند.

رسول خدا (صلي الله عليه و آله) لذت خود از نماز را اين گونه توصيف مي‌فرمايند:

«جعل الله جل ثناؤه قرة عيني في الصلاة، و حبّب إلي الصلاة كما حبّب إلي الجائع الطعام، و إلي الظمآن الماء، و إنّ الجائع إذا أكل شبع، و إنّ الظمآن إذا شرب روي، و أنا لا أشبع من الصلاة؛ خداوند (جل ثناؤه) نور ديده مرا در نماز قرار داد و نماز را محبوب من گردانيد، همچنان كه غذا را محبوب گرسنه و آب را محبوب تشنه. (با اين تفاوت كه) گرسنه هر گاه غذا بخورد سير مي‌شود و تشنه هر گاه آب بنوشد سيراب مي‌شود، اما من از نماز سير نمي‌شوم.»

«از كلمه "ما" بگذريد، آن جا كه در كارها كلمه «من» و «ما» حكومت مي‌كند شرك است، فقط يك ضمير حاكم است آن هم ضمير «هو» و اگر از آن ضمير بگذريد ضماير ديگر شرك است.»

يكي از شاگردان شيخ، كه حدود سي سال با او بوده مي‌گويد: خدا شاهد است كه من مي‌ديدم در نماز، مثل يك عاشق در مقابل معشوقش ايستاده، محو جمال اوست.

 

2- ادب

مؤدب بودن نمازگزار در محضر آفريدگار متعال، يكي از مسايلي است كه اسلام به آن اهميت بسياري داده است. امام سجاد عليه‌السلام در اين باره مي‌فرمايد:

«و حق الصلاة أن تعلم أنها وفادة إلي الله عز و جل، و أنک فيها قائم بين يدي الله عز و جل فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير، الراغب الراهب، الراجي الخائف، المستكين المتضرع، و المعظم لمن كان بين يديه بالسكون و الوقار، و تقبل عليها بقلبك و تقيمها بحدودها و حقوقها.

حق نماز اين است كه بداني نماز، وارد شدن بر خداي عز و جل است و تو با نماز در پيشگاه خداوند عز و جل ايستاده‌اي، پس چون اين را دانستي، بايد همچون بنده‌اي ذليل و حقير، راغب و راهب و اميدوار و بيمناك و بينوا و زاري كننده باشي و به احترام كسي كه در مقابلش ايستاده‌اي با آرامش و وقار بايستي و با دل به نماز رو كني و آن را با رعايت شرايط و حقوقش، به جاي آوري.»

جناب شيخ درباره ادب حضور مي‌فرمايد:

«شيطان هميشه مي‌آيد سراغ انسان، يادت باشد كه توجه خود را از خدا قطع نكن، در نماز مؤدب باش. در نماز بايد همانند هنگامي كه در برابر شخصيت بزرگي خبردار ايستاده‌اي باشي، به گونه‌اي كه اگر سوزن هم به تو بزنند تكان نخوري!»

اين سخن را جناب شيخ به فرزندش در پاسخ اين سؤال كه: شما موقعي كه نماز مي‌خوانيد لبخند مي‌زنيد، فرموده است. فرزند جناب شيخ مي‌گويد:

من حدس مي‌زنم كه لبخند ايشان به شيطان است، كه با لبخند به او مي‌گويد: زورت نمي‌رسد!

شيخ معتقد بود كه هر حركتي خلاف ادب در محضر آفريدگار، معلول وسوسه شيطان است و مي‌فرمود:

«شيطان را ديدم بر جايي كه انسان در نماز، مي‌خاراند، بوسه مي‌زند!!»

امام صادق عليه السلام مي‌فرمايد: «فضل الوقت الأول علي الآخر كفضل الاخرة علي الدنيا؛ فضيلت اول وقت (نماز) بر آخر وقت، همچون فضيلت آخرت است بر دنيا.»

3- حضور قلب

باطن نماز، ياد خدا و حضور صادقانه دل نمازگزار در محضر قدس حق تعالي است، و از اين رو پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله مي‌فرمايد:

«لا يقبل الله صلاة عبد لا يحضر قلبه مع بدنه؛ خداوند نماز بنده‌اي را كه دلش با بدنش حضور ندارد، نمي‌پذيرد.»

جناب شيخ با توجه به اين نكته، سعي مي‌كرد قبل از اقامه نماز جماعت، حاضران را آماده نماز با حضور قلب كند. نماز او نمونه يك نماز با حضور قلب بود.

دكتر حميد فرزام در اين باره مي‌گويد: نمازشان خيلي با طمأنينه و با آداب بود و گاهي كه دير مي‌رسيدم و قيافه ايشان را در نماز مي‌ديدم انگار لرزه‌اي بر اندامشان مستولي، قيافه نوراني، رنگ پريده و غرق در ذكري بودند كه مي‌گفتند. حواسشان كاملاً جمع نماز بود و سرشان پايين، استنباطم اين است كه جناب شيخ هيچ شكي، حتي به اندازه سر سوزن در دلش نبود.

يكي ديگر از شاگردان شيخ مي‌گويد: گاهي به من مي‌فرمودند:

«فلاني! مي‌داني در ركوع و سجود چه مي‌گويي؟ در تشهد كه مي‌گويي: «اشهد أن لا اله ألا الله وحده لا شريك له»، آيا راست مي‌گويي؟ آيا هواي نفس نداري؟! آيا به غير خدا توجهي نداري؟!»

 

 4- مواظبت بر نماز اول وقت

در احاديث اسلامي بر نماز گزاردن در اول وقت تأكيد فراواني شده است، امام صادق عليه السلام مي‌فرمايد:

«فضل الوقت الأول علي الآخر كفضل الاخرة علي الدنيا؛ فضيلت اول وقت (نماز) بر آخر وقت، همچون فضيلت آخرت است بر دنيا.»

جناب شيخ مقيد بود كه نمازهاي پنجگانه را در اول وقت مي‌خواند و ديگران را نيز بدان توصيه مي‌فرمود.

 

رجبعلي خياط

نوکر امام حسين نمازش تا الان نمي‌ماند

خطيب توانا، حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيدقاسم شجاعي، خاطره جالبي از جناب شيخ در اين ‌باره دارند. ايشان مي‌فرمايد: من از دوران مدرسه و ابتدايي منبر مي‌رفتم و چون لحن سخن گرمي داشتم روضه‌هاي زيادي را مي‌رفتم از جمله روزهاي هفتم ماه به منزل جناب مرحوم آقا شيخ رجبعلي نكوگويان (خياط) مي‌رفتم. از پله‌ها كه بالا مي‌رفتيم، اتاق دست چپ، خانم‌ها جمع مي‌شدند و برايشان روضه ماهانه مي‌خواندم، اتاق جناب شيخ هم طبقه پايين آن قرار داشت. آن زمان سيزده ساله بودم و هنوز به حد بلوغ نرسيده بودم.

شيخ معتقد بود كه هر حركتي خلاف ادب در محضر آفريدگار، معلول وسوسه شيطان است .

روزي بعد از اتمام منبر به طبقه پايين آمدم و براي اولين بار با جناب شيخ برخورد كردم، گويا عازم بازار بود، سلام كردم، يك نگاه به صورت من كرد و فرمود:

«پسر پيغمبر صلي الله عليه و آله و نوكر امام حسين عليه السلام نمازش تا الان نمي‌ماند!!»

گفتم: چشم، در حالتي كه دو ساعت به غروب مانده بود و آن روز مهمان بودم و تا آن ساعت نماز نخوانده بودم، به محض اين كه به صورتم نگاه كرد، اين حالت را در من ديد و گوشزد فرمودند. اين مطلب موجب شد كه من مواقعي در همان دوران قبل از بلوغ و بعد از آن گاهي در مجالس ايشان - كه مثلاً در منزل آقاي حكيمي آهن فروش بود - مي‌رفتم و از همان نوجواني احساس مي‌كردم اين مرد، صحبت كه مي‌كند مطالبش الهامي است، چون اطلاعات علمي نداشت، ولي وقتي صحبت مي‌كرد تمام مخاطبين را مجذوب مي‌فرمود، به طوري كه هنوز هم من از ايشان خاطرات و سخن دارم. من جمله، از كلماتي كه هميشه در ذهن من است اين كه مي‌فرمود:

«از كلمه "ما" بگذريد، آن جا كه در كارها كلمه «من» و «ما» حكومت مي‌كند شرك است، فقط يك ضمير حاكم است آن هم ضمير «هو» و اگر از آن ضمير بگذريد ضماير ديگر شرك است.»

وقتي اين طور كلمات را مرحوم جناب شيخ بيان مي‌كرد، در قلب و فكر انسان نقش مي‌بست .

 

خشم، آفت نماز

از شيخ رجبعلي خياط نقل شده ‌است كه:

«شبي حوالي غروب از نزديك مسجدي در اوايل خيابان سيروس تهران عبور مي‌كردم - براي درك فضيلت نماز اول وقت - وارد شبستان مسجد شدم ديدم شخصي مشغول اقامه نماز است و هاله‌اي از نور اطراف سر او را گرفته، پيش خود فكر كردم كه بعد از نماز با او مأنوس شوم ببينم چه خصوصياتي دارد كه چنين حالتي در نماز براي او پديدار است. پس از پايان نماز همراه او از مسجد خارج شدم نزديك در مسجد، وي با خادم مسجد بگو مگويي پيدا كرد و به او پرخاش كرد و به راه خود ادامه داد، پس از عصبانيت ديدم آن هاله نور از روي سرش محو شد!»

 

منبع: کتاب کيمياي محبت،‌ حجة الاسلام محمدي ري شهري،‌با تصرف

تبیان:: ادامه مطلب
سفارش بزرگان درباره نماز
نويسنده : محبوب خدا
تاريخ : دوشنبه 14 اسفند 1391 

یکی از طلاب محترم نقل میکند حضور حضرت آیه الله بهجت رسیدم و گفتم : آقا‎ ‎عمرمان گذشت و ‏هنوز لذتی از عبادت و به خصوص نمازمان احساس نکرده‌ایم به نظرشما چه‎ ‎باید کرد؟ آقا فرمودند : این ‏دردی است که همه گرفتاریم گفتم به هر حال مراتب دارد‎ ‎و مسأله نسبی است بعضی مثل شما مراتب عالی ‏دارد و ما ها هیچی نداریم باید چه کنیم؟‎

فرمودند: شاید من مرتبه شما را تمنا کنم!! خلاصه بعد از اصرار زیاد فرمود این‎ ‎احساس لذت در نماز یک ‏سری مقدمات خارج از نماز دارد و یک سری مقدما ت در خود نماز‎ ‎آنچه که قبل از نمار بایستی مورد ‏ملاحظه قرار بگیرد و عمل شود این است که انسان گناه‏‎ ‎نکند قلب را سیاه نکند دل را تیره نکند, معصیت ‏روح را مکدر می‌کند نورانیت دل را می‌برد و اما هنگام نماز انسان بایستی زنجیر و سیمی دور خودش بکشد ‏تا غیر از خدا داخل‎ ‎نشود بایستی فکرش را از غیر خدا منصرف کند توجهش به غیر خدا مشغول نشود , ‏البته اگر‎ ‎غیر اختیاری توجه‌اش بجائی رفت که هیچ اما به محض التفات پیدا کردن باید قلبش را از‎ ‎غیر ‏خدا منصرف کند. ( 1‏‎)

از محضر شان سؤال شد اینجانب تصمیم دارم که به خداوند‎ ‎قرب پیدا کنم و سیر وسلوک داشته باشم آن ‏چیست؟ جواب فرمودند: چنانچه صادق باشد ترک‏‎ ‎معصیت کافی و وافی است برای تمام عمر , اگر چه هزار ‏سال باشد (2‏‎)
یکی از‎ ‎شخصیت‌های ارزنده انقلاب از حضرت آیه بهجت «رحمت‌الله‌علیه» درخواست دستوری فرمودند: ‎آقا ‏که همیشه مشغول ذکر هستند سر بلند کرده و فرمودند: تا می‌توانید گناه نکنید سپس‎ ‎سربزیر انداخته و ‏مشغول ذکر شدند بعد از چند لحظه سر بلند کرده و فرمودند: اگر‎ ‎احیاناً گناهی مرتکب شدید سعی کنید ‏گناهی که در آن حق‌الناس است نباشد, باز سر را به‎ ‎زیر انداخته مشغول ذکر و دعا و برای مرتبه سوم ‏فرمودند: اگر گناه مرتکب شدید که در‎ ‎آن حق‌الناس است سعی کنید در همین دنیا آنرا تسویه کنید ‏برای آخرت نگذارید که آنجا‎ ‎مشکل است.

 1-    توضیح المسائل‎
‎2- کتاب داستان‌ها و حکایت‌های نماز , نوشته محمد یاری

منبع : سایت صلات:: ادامه مطلب
سيره بزرگان در سحر خيزي
نويسنده : محبوب خدا
تاريخ : یک شنبه 13 اسفند 1391 

تهجد و سحر خيزي امام خميني(ره)

يکي از بزرگان امام مي گويد: پنجاه سال، نماز شب امام خميني ترک نشد. امام در بيماري، در صحت، در زندان، در خلاصي، در تبعيد، حتي بر روي تخت بيمارستان قلب هم نماز شب مي خواندند. امام در قم بيمار شدند، به دستور اطبا مي بايست به تهران منتقل مي شدند هوا بسيار سرد بود و برف مي باريد و يخبندان عجيبي در جاده ها وجود داشت. امام چندين ساعت در آمبولانس بودند و پس از انتقال به بيمارستان قلب، باز نماز شب خواندند. شبي که از پاريس به سوي تهران مي آمدند، تمام افراد در هواپيما خوابيده بودند و تنها امام در طبقه بالاي هواپيما نماز شب مي خواندند.»(1)
فرزند امام خميني مي گويد:
شبي که از پاريس عازم ايران بوديم، امام در هواپيما براي نماز شب برخاستند و چنان مي گريستند که خدمه هواپيما تعجب کرده بودند و شنيدم که پرسيده بودند: آيا امام از چيزي ناراحت هستند؟ من گفتم که کار هر شب امام است.
وقتي امام را از قم مي بردند براي زندان [در عصر طاغوت]، امام با حالتي نماز شب خوانده اند که يکي از همراهان که يک سرگرد بود- به من گفت: ما شديداً تحت تأثير نماز امام واقع شديم؛ و يکي از آنها تا تهران گريه کرده بود.(2)

حاج ميرزا جواد ملکي

يکي از دوستان و نزديکان مرحوم حاج ميرزا جواد آقا ملکي تبريزي مي گويد:
مرحوم ملکي(رحمه الله) شب ها که براي تهجد و نماز شب به پا مي خاست. ابتدا در بسترش مدتي صدا به گريه بلند مي کرد. سپس بيرون مي آمد و نگاه به آسمان مي کرد و آيه «ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب» (آل عمران: 190) را مي خواند و سر به ديوار مي گذاشت و مدتي گريه مي کرد؛ پس از تطهير نيز کنار حوض مدتي پيش از وضو مي نشست و مي گريست و خلاصه از هنگام بيدار شدن تا آمدن به محل نماز و خواندن نماز شب، چند جا مي نشست و بر مي خاست وگريه سر مي داد و چون به مصلايش مي رسيد ديگر حالش قابل وصف نبود.(3)

محدث قمي (رحمه الله)

در شرح حال محدث گران مايه، حاج شخ عباس قمي آورده اند:
وي در تمام دوره سال، در چهار فصل، حداقل يک ساعت قبل از طلوع فجر بيدار، و مشغول نماز و تهجد بود. به عبادت آخر شب و قبل از سپيده دم اهميت زياد مي داد و معتقد بود که بهترين اعمال مستحبي، عبادت و تهجد است. فرزند بزرگش مي گويد: «تا آنجا که من به خاطر دارم، بيداري آخر شب از او فوت نشد؛ حتي درسفرها اين شيوه عملي مي شد.» (4) محدث قمي درباره استادش حاج ميرزا حسين نوري نوشته است: « او در زهد و عبادت، سخت کوشا بود. نماز شب او فوت نشد و راز و نيازش با خداوند متعال در تمام شب ها برقرار بود». (5)

آقا نجفي قوچاني

مرحوم آقا نجفي قوچاني مي نويسد: «حجره من و رفيقم وصل به هم بود. از ميان طاقچه، سوراخ نموديم و ريسماني در آن کشيديم که يک سر ريسمان در حجره رفيق بود و يک سر آن در حجره من. وقت خواب، آن سر [ريسمان] را رفيق به پا يا دست خود مي بست و اين سر ريسمان را من به دست خود مي بستم که سحر هر کدام زودتر بيدار شويم، ديگري را بدون اينکه صدايي بزنيم، به توسط ريسمان بيدار کنيم که مبادا طلبه اي از صداي ما بيدار شود و راضي نباشد».(6)

پدر شهيد مطهري

شهيد مطهري مي گفت:« از وقتي يادم مي آمد، مي ديدم هيچ وقت نمي گذاشت که وقت خوابش از سه ساعت از شب گذشته، تأخير بيفتد. شام را سر شب مي خورد و سه ساعت از شب گذشته مي خوابيد و حداقل دو ساعت مانده به طلوع صبح بيدار مي شد و حداقل قرآني که تلاوت مي کرد يک جزء بود و با فراغت وآرامش، نماز شب مي خواند. حالا تقريباً صد سال از عمرش مي گذرد، هيچ وقت نمي بينم که يک خواب ناآرام داشته باشد.... اينها دل را زنده مي کند آدمي که مي خواهد از چنين لذتي بهره مند شود، ناچار از لذت هاي مادي تخفيف مي دهد تا به آن لذت عميق تر برسد» (7)
فرزند استاد مطهري(رحمه الله) نيز ضمن تشريح وقايع شب شهادت استاد، چنين مي گويد:
«آن شبي که خبر ترور را شنيديم همگي تا صبح بيدا بوديم. ساعت دو و نيم بعد از نيمه شب بود که زنگ ساعتي که ايشان را مطابق معمول براي نماز شب بيدار مي کرد، به صدا در آمد، ولي ديگر او در قيد حيات نبود. او نماز شبش را در ميان خون مطهرش، زودتر از موعد نماز شب، در تاريکي خيابان خوانده بود.»(8)
رهبر معظم انقلاب، در خاطرات خود از شهيد مطهري، مي فرمايد:
ايشان هنگامي که به مشهد مي آمدند، گاهي اوقات به منزل ما مي آمدند. اتاقي که ايشان شب ها مي خوابيدند، با يک در، با اتاقي که من خوابيدم فاصله داشت. ايشان هميشه وقت خواب مقيد بود به خواندن قرآن. صداي ايشان را مي شنيدم که در هنگام تهجد و نماز شب خواندن، گريه مي کردند .بعدها از دوستان قديمي ايشان شنيديم که ايشان از همان زمان طلبگي هم نماز شب مي خوانده و اهل تهجد بوده است.(9)

مرحوم قاضي

علامه طباطبايي (رحمه الله) نقل مي کرد:
«چون به نجف اشرف براي تحصيل مشرف شدم، از نقطه نظر قرابت و خويشاوندي، گاه گاهي به محضر مرحوم قاضي شرفياب مي شدم. يک روز در مدرسه اي ايستاده بودم که مرحوم قاضي از آنجا عبور مي کردند، چون به من رسيدند دست خود را روي شانه من گذاردند و گفتند: «اي فرزند! دنيا مي خواهي نماز شب بخوان و آخرت مي خواهي نماز شب بخوان.» اين سخن، آن قدر در من اثر کرد که از آن به بعد، تازماني که به ايران مراجعت کردم، پنج سال تمام، در محضر [مرحوم] قاضي روز وشب به سر مي بردم وآني از ادراک فيض ايشان دريغ نمي کردم و از آن وقتي که به وطن بازگشتم تا وقت رحلت استاد، پيوسته روابط ما برقرار بود.»
علامه مي فرمودند: « ما هر چه داريم از مرحوم قاضي داريم».(10)

شيخ مفيد

داماد شيخ مفيد و شاگرد او، درباره ايشان گفته است که شب هاي مختصري مي خوابيد و باقي را به نماز يا مطالعه يا تدريس يا تلاوت قرآن مجيد مي گذرانيد.(11)

ملا محمد تقي برغاني قزويني؛ مشهور به شهيد ثالث

ايشان هميشه از نصف شب تا طلوع صبح در مسجد خود، به مناجات و ادعيه و تضرع و زاري وتهجد اشتغال داشت و مناجات خمس عشره را از حفظ مي خواند و بر اين شيوه پسنديده استمرار داشت.
وي در نيمه شب هاي زمستان، در پشت بام مسجد خود، در حالي که برف به شدت مي باريد، پوستيني بر دوش و عمامه بر سر داشت و مشغول تضرع ومناجات بود وبه حالت ايستاده، دست ها را به سوي آسمان بلند مي کرد، تا اينکه برف، سراسر قامت مبارکش را سفيد پوش مي کرد. ايشان درمحراب عبادت، هنگام سحر،در حالي که مشغول خواندن مناجات خمس عشره در سجده بود، به دست فرقه وهابيه به شهادت رسيد.(12)

سحرخيزي حاج ملا هادي سبزواري

هر شب در زمستان و تابستان و بهار و پاييز، ثلث آخر شب را بيدار بود و در تاريکي شب عبادت مي کرد تا اول طلوع آفتاب....و اول شب سه ساعت در تاريکي عبادت مي کرد، و نيم ساعت در حياط راه مي رفت.(13)

آخوند ملا محمد کاشي

آخوند ملا محمد کاشي، استاد مرحوم آقا نجفي قوچاني، هنگام سحر، بسيار مخلصانه و با حضور قلب و سوز و گداز به نماز مي ايستاد. يکي از روزها، شخصي، طلبه اي را پس از پايان درس ايشان به حضورشان آورد و گفت: آقا! اين شيخ مي گويد شب گذشته از در و ديوار، صداي «سبوح قدوس ربنا و رب الملائکه والروح » شنيده است و به چشم خود، شما را به سجده ديده و ذکر در وديوار را از پس ذکر شما شنيده است.
مرحوم آخوند در پاسخ گفت: اينکه در و ديوار ذکري را تکرار کنند، دور نيست؛ مهم اين است که گوش او براي شنيدن اين ذکرها شنوا شده است.(14)

پي نوشت ها:

1. فرازهايي از ابعاد روحي، اخلاقي وعرفاني امام خميني، ص 20.
2. همان.
3. ميرزا جواد ملکي تبريزي، رساله لقاء الله : ميرزا جواد ملکي تبريزي، ترجمه و تعليق: سيد احمد فهري، ص 128.
4. علي دواني، حاج شيخ عباس قمي؛ مرد تقوا وفضيلت، ص61.
5. همان، ص 91.
6. سيد حسن قوچاني، سياحت شرق، صص 198 و 199.
7. مرتضي مطهري، احياي تفکر اسلامي ، صص 93- 95.
8. سيد محمد حسين حسيني تهراني، رساله لب الالباب درسير وسلوک اولي الالباب، صص 19 و 20.
9. سيماي فرزانگان، ص 230.
10. سيدمحمد حسين حسيني، مهر تابان، ص 16.
11. سيماي فرزانگان، ص 172.
12. علامه اميني، شهيدان راه فضيلت، ترجمه: جلال الدين فارسي، صص 476- 479.
13. حاج ملا هادي سبزواري، اسرار الحکم، ص 20، مقدمه.
14. منوچهر صدوقي، تاريخ حکما وعرفاي متأخر برصدر المتألهين، ص 75.

سایت : صلات:: ادامه مطلب
صورت اجتماعى نماز
نويسنده : محبوب خدا
تاريخ : سه شنبه 17 بهمن 1391 

علامه محمد اقبال لاهورى نویسنده و شاعر و فیلسوف پاكستانى (1877 - 1938 م ) :
انتخاب جهت واحدى در اسلام براى نماز، براى آن است كه وحدت احساسى میان جماعت نمازگزاران حاصل شود، و شكل كلى نماز و عبادت چنان است كه احساس مقام یا برترى نژادى را در میان عبادت كنندگان بر مى اندازد، و روح تساوى اجتماعى را به جاى آن مى نشاند و تقویت مى كند. تصور كنید كه اگر چنان شود كه در زمان ما همه فرق مسلمین ، روزانه براى نماز شانه به شانه در كنار یكدیگر در یك صف بایستند، چه انقلاب روحى عظیمى حاصل خواهد شد! از یگانگى من جهان شمولى كه همه من ها را آفریده و نگاهدارى مى كند، وحدت اساسى نوع بشر نتیجه مى شود. تقسیم نوع بشر به نژادها و ملتها و قبیله ها، بنا به گفته قرآن ، تنها براى شناختن و شناخته شدن است . صورت اجتماعى نماز در اسلام ، گذشته از جنبه ادراكى و معرفتى آن ، براى این است كه وحدت اساسى نوع بشر، با ویران شدن سدّ و بندهایى كه میان انسانى و انسان دیگر موجود است ، به صورت حقیقتى از زندگى پدیدار شود و پایدار بماند.[1]

[1] . احیاى فكر دینى ، علامه اقبال لاهورى ، ص 109.:: ادامه مطلب
نماز، همه اش نماز
نويسنده : محبوب خدا
تاريخ : سه شنبه 17 بهمن 1391 

آیت ا... اراكى ؛ (1312 - 1415 ه‍ .ق ):
« اِنَّ الصَّلاه عَمُودُ الدّین اِنْ قُبِلَتْ، قُبِلَ ماسِواها وَ اِنْ رُدَّتْ، رُدَّ ما سِواها. وَ هِىَ تَنهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ .»
براى هر عضوى از اعضاى بدن وظیفه اى است ، در ابتدا كه قیام و قعود و ركوع و سجود باشد كه چهار تا بیشتر نیست . براى هر یك وظیفه است ، از فرق سر تا نوك پا، براى چشم ، براى گوش ، كف ، دستها، سر زانو، حتى نوك انگشتها، هم وظیفه و حكمى است . این چنین وظایف و احكامى در هیچ دین و مذهبى وجود ندارد. هیچ نیست و بالاتر از همه این اعضاء مغز و سر و مخ انسان است ، وقتى كه مى گوید « إِیّاكَ نَعْبُدُ وَ اِیّاكَ نَسْتَعِینُ»[1]باید متوجه باشد كه مقابل چه كسى ایستاده است . مقابل خانه اى ایستاده كه خانه خداست . باید متوجه باشد كه تمامى اعضاء از مغز سر تا نوك پا در عبادت او باشد. در بندگى او، خضوع و خشوع او باشد. و دست خضوع به طرفش دراز كنند... روح روان ، مغز سر و كلّه اش با آن خدایى كه در مقابل خانه اش ایستاده است شفاهاً لب به لب دارد، صحبت مى كند. باید بفهمد كه با چه كسى دارد حرف مى زند. اگر این كار را كرد مى شود: « تَنْهى عَنِ الْفَحشاءِ وَالْمُنكَر». اگر هر شبانه روز پنج بار اینكار را كرد مى شود: « تنهى عن الفحشاء و المنكر». به این خاطر گفته است :« ان قبلت قبل ماسواها و ان ردت ، ردّما سواها». همه اش نماز است ، نماز، نماز همه اش نماز، نماز، نماز است.[2]

[1] . سوره فاتحه ، آیه 5.
[2] . یادنامه آیت ا... العظمى اراكى ، ص 322.:: ادامه مطلب
نماز چیست ؟
نويسنده : محبوب خدا
تاريخ : سه شنبه 17 بهمن 1391 

 سخن شهید آیت ا... دكتر محمّد حسین بهشتى رحمه اللّه (1307 - 1360 ه‍ .ش ):
این ایستادن و خم شدن ، این نشستن و به خاك افتادن ، و با هر یك كلماتى گفتن چه معنا دارد؟ در آن لحظه كه آدمى به كمال و شكوه بى نهایت آفریدگار جهان مى اندیشد، سراپا شیفته آن مى شود، دل و جانش به خضوع و خشوع و فروتنى مى گراید، با آهنگ فطرت در برابر آن همه كمال و عظمت سر تعظیم فرود مى آورد، ركوع و سر به زمین مى ساید، سجود و زبان به ستایش مى گشاید، حمد و تسبیح .
و در آن لحظه كه انسان خود را به كمك یك نیروى برتر از ماده نیازمند مى یابد، دل به سوى آفریدگار دانا و توانا و مهربان جهان مى آورد، راز و نیاز خود را با او در میان مى نهد و او را به كمك مى خواند، دعا این است نماز ما و نیایش روزانه ما، به سوى خدا، خداى یكتا، خداى پر مهر. نیایشى كه هر فرازش ، بیانگر اصلى از اصول جهان بینى اسلام ، و هر حركتش ، نمایشگر پیوند عمیق انسان اسلام با خداست . نیایشى كه انسان را به سوى خدا، به سوى راه او، و به سوى رهبران او مى كشاند. او را به همه شایسته كاران روى زمین ، در طول تاریخ ، در گذشته و آینده و حال ، پیوند مى دهد. و صف او را از صف ستمگران و تبهكاران و گمراهان جدا مى سازد تا در راه راست خدا استوار بماند و به بیراهه نیفتد. اینك تو اى انسان جستجو گر عصر ما برخیز، برخیز تا با شور و نشاط، به نیایشى چنین زنده و سازنده بپردازیم ، و خود را از هر چه جز حق و حقیقت است پیراسته سازیم.[1]

[1] . نماز چیست ، شهید آیت ا... دكتر سیّد محمد حسین بهشتى (ره )، ص 10.:: ادامه مطلب
 

 


 
» تعداد مطالب : 2884
» کل نظرات : 135
» بازديد کل : 2424266
» تاريخ ايجاد وبلاگ :
شنبه 30 دی 1391 
» آخرين بروز رساني :
سه شنبه 19 دی 1396