| وب سایت تخصصی نماز | آغاز شد این دفتر برای کسانی که میخواهند محبوب خدا شوند ....قربه الی الله .... برای محبوب شدن نزد خدا چند قدم بیشتر فاصله نداریم .... یاعلی « ارزنـــده تـرین گــوهر مصـود نـــماز است / زیبنــده تـرین هــدیه معبـود نـــماز است / ای دوست بگـو تـا همـه ی خـلق بداننـد / مقصود حق از خلقت موجود نـماز است. »
 
نماز و ميدان مغناطيسي
نويسنده : محبوب خدا
تاريخ : پنج شنبه 8 فروردین 1392 

آن گونه كه از تصاوير به دست آمده از ميدان مغناطيسي زمين پيداست،به طور شگفت انگيزي اگر انسان در هر نقطه از زمين رو به قبله بايستد،ميدان مغناطيسي بدنش بر ميدان مغناطيسي زمين منطبق مي گردد و در مدتي كه در نماز است ميدان بدنش منظم مي شود ياد آوري ميكنيم بيان نتايج مثبت تحقيقات علمي در رابطه با هريك از مسائل شرعي بدان معني نيست كه دليل حتمي و قطعي و نهايي انجام يك فريضه را كشف كرده باشيم نه منظور اين است يكي از فوايدي كه بشر با آن دانش محدود خود در را بطه با يك فريضه ديني كشف كرده است اين است و اين قبيل مسائل براي كساني كه خود را بسيار روشن فكر ! تصور مي كردند و گاها بسياري از اعمال را كه دليلش را نمي فهمند انكار مي كنند بسيار مفيد است نه آنها كه به كلام وحي و رسول خدا باور دارند و به انچه تكليف آنهاست عمل مي كنند حتي اگر علم امروز تصور كند اين اعمال براي انسان مضر است

ميدان مغناطيسي بدن انسان

هارولد بور از دانشگاه ييل براي اولين بار با انجام يك آزمايش ساده،به وجود ميدان مغناطيسي در اطراف موجود زنده پي برد.او با توجه به يك مولد الكتريكي كه در آهن ربا در داخل سيم پيچ دوران مي زند و وجريان توليد مي كند،سمندري را در يك ظرف آب نمك قرار داد و ظرف را به دور سمندر چرخاند.الكترودهايي كه در اين ظرف وجود داشتند و به يك گالوانومتر حساس متصل شده بودند،يك جريان متناوب را نشان مي دادند.زماني كه بور اين آزمايش زا بدون سمندر انجام داد،گالوتنومتر هيچ جرياني را نشان نداد.اين بدان معنا بود كه در اطراف موجود زنده ميداني وجود دارد كه خاصيت مغناطيسي هم دارد.بور اين وسيله را بر روي دانشجويان داوطلب خود امتحان كرد و مشاهده نمود كه اين ميدان در بدن انسان هم وجود دارد وكاملا تابع رويدادهاي اساسي زيست شناختي بدن است.او اين ميدان را حياتي ناميد چون هرگاه حيات از بين برود،ميدان حاتي هم از بين مي رود.به گونه اي كه يك سمندر مرده كه در دستگاه بود هيچ پتانسيلي به وجود نمي آورد.

تشكيل ميدان مغناطيسي بدن:همانگونه كه مي دانيد،در بدن ما ميليونها عصب وجود دارد كه كار انتقال پيام در بدن ما بوسيله تحريك الكتريكي اين عصبها صورت ميگيرد.در اثر شارش بار در اطراف آنها در بدن ما يك ميدان تشكيل مي شود و ميدان بدن ما در اثر فعاليت همزمان ميليونها عصب به وجود مي ايد.

امواج مغزي:دستگاه موج نگار مغز چهار نوع منحني از امواج مغزي را رائه مي دهند كه عبارتند از:آْلفا،بتا،دلتا و تتا.ريتمهاي دلتا كندترين امواج مغزي را با تناوب از 1تا3 دور در ثانيه بوده و اغلب در خواب عميق ظاهر مي شوند.به ظر مي رسد كه ريتمهاي تتا كه داراي تناوب 4تا7دور درثانيه ميباشند به خلق و خوي بستگي داشته باشد.ريتمهاي آلفا از 8تا 12 دور در ثانيه،در اوقات تفكر،تامل آزاد رخ داده و در صورت تمركز حواس و توجه قطع مي شوند و بالاخره ريتمهاي بتا با تناوب 13الي22 دور در ثانيه،ظاهرا منحصر به نواحي جلوئي مغز،يعني جايي كه فعاليتهاي پيچيده مغزي رخ مي دهد مي باشند.امواج آلفا امواج بيسار مهمي هستند كه بوسيله هانس برگر آلماني كشف شدند و به گفته وي با نوعي هوشياري و خود اگاهي معطوف به درون ظاهر مي شوند تغييرات فيزيولوژي مهمي در بدن ايجاد مي كنند مثل تمركز و يادگيري.

ميدان مغناطيسي بدن و امواج مغزي در معرض خطر

حتما تا به حال در باره خطرات گوشي هاي موبايل يا زندگي در نزديكي نيروگاهاي برق چيزهايي شنيده ايد.بنابر تحقيقات پروفسور لاي امواج مغناطيسي كه از نيروگاهاي برق يا وسايل برقي مثل سشوار و ريش تراش برقي و...ساتع مي شود به دي ان اي سلولهاي مغزي آسيب مي رساند و قابليت ترميم را در آنها از بين مي برد.ميدانهاي مغناطيسي خارجي علاوه بر آسيب به دي ان اي مغز اثر منفي ديگري به بدن دارند.اين ميدان ها باعث اختلال در ميدان مغناطيسي طبيعي بدن مي شوند.همانطور كه مي دانيد نزديك به 70%از بدن مارا آب فراگرفته و مولكولهاي آب به صورت دوقطبي هستند و زمانيكه ما در معرض يك ميدان مغناطيسي خارجي قرار ميگيريم،اين مولكولها در جهت آن ميدان قرار مي گيرند و اين پديده باعث مي شود نظم ميدان مغناطيسي ما به هم بريزد.

علاوه بر عوامل خارجي يكسري عوامل داخلي نيز وجود دارند كه باعث مي شوند اختلال در ميدان بدن ايجاد شود.مهمترين آنها بارهاي الكتريكي هستند كه هنگام شارش بار در عصب در اطراف آن به وجود مي ايند و به صورت الكتريسيته ساكن در بافتهاي بدن ذخيره مي شوند و ميداني كه در اطراف اين بارها بوجود مي آيند در ميدان بدن ايجاد خلل مي كنند.اين بارها به خصوص در نقاطي كه تراكم اعصاب بيشتر است ذخيره مي شوند و به دليل اين كه هم تراكم زيادي دارند و هم در نزديكي عصبهاي بيشتر و مهمتري قرار دارند براي بدن به شدت مضر هستند.از جمله اين نقاط احيه سر و دستها و قسمت مچ يابه پايين است و در بين اين سه قسمت،سر اهميت ويژه اي دارد چون بارهاي ذخيره شده در آن علاوه بر ايجاد خلل درميدان مغناطيسي مغز باعث اغتشاش در امواج مغزي نيز مي شوند

به ظاهر ما روزانه تنها دقاقي را در معرض ميدان مغناطيسي هستيم.مثل موبايل يا سشوار و غيره.اما در طول دوران زندگي خود در معرض ميداني بسيار قوي هستيم و آن ميدان مغناطيسي زمين هست.عوامل داخلي اغتشاش در ميدان بدن ما هم فعاليت هاي حياتي و اجتناب ناپذيري هستند كه در تمام طول عمر ما در جريان هستند پس چگونه مي توان باعث خلل اين اثرات سو كه باعث اختلال در بدن ما و بيماريهايي مثل سرطان مي شوند را خنثي كرد؟در اينجاست كه بايد گفت خداوند راه حل تمام اين سوالات را در يك عمل ساده كه امكان آن براي همه افراد وجود دارد و بيش از چند دقيقه هم وقت نميبرد و هيچ ضرري هم ندارد به انسان هديه داده و آن نماز است.آنگونه كه از تصاوير به دست آمده از ميدان مغناطيسي زمين پيداست،به طور شگفت انگيزي اگر انسان در هر نقطه از زمين رو به قبله بايستد،ميدان مغناطيسي بدنش بر ميدان مغناطيسي زمين منطبق مي گردد و در مدتي كه در نماز است ميدان بدنش منظم مي شود.

يكي از نكات بسيار جالبي كه پروفسوربور به آن دست يافته بود اين بود كه دريافته بود كه در بدن تمام دانشجويان مؤنث ماهي يكبار تغيير ولتاژ شديد ايجاد مي شود و ميدان بدن به منظم ترين حالت خود ميرسد شايد يكي از دلايلي كه زنان نيازي ندارند در اين مدت نماز بخوانند همين موضوع باشد.اخيرا هم كشف شده است كه علت اين كه قلب زنان منظم تر و قوي تر از مردان مي زند.و دليل آن همين تغيير ولتاژ هست.

نماز و بارهاي الكتريكي

همانطور كه قبلا اشاره شد بارهاي زائدي كه در اثر تحريكات الكتريكي اعصاب به وجود مي ايند هم شبيه ميدان بدن و هم بر امواج مغزي اثر سو دارند. و اين اثرات در نواحي اي كه اعصاب در آن تحرك بيشتري دارند،خطرات جدي تري ايجاد مي كنند و بايد هرچه سريعتر از آن نواحي دور شوند.به طرز حيرت آوري مي بينيم كه اين نواحي دقيقا نواحي هستند كه در وضو شسته مي شوند و بنابر تحقيقات صورت گرفته بهترين راه دفع اين بارهاي زائد استفاده از يك ماده رساناست كه سريعترين و ارزانترين و بي ضررترين ماده براي اين كار آب است و جالب اينجاست كه آب هرچه خالص تر باشد سريعتر بارهاي ساكن را از بدن ما به اطراف گسيل مي دهد و هيچ مايع اي مثل آب خالصي كه در وضو به انسان سفارش شده اين اثر را ندارد.

نماز و امواج مغزي

با دفع بارهاي زائيد بدند در وضو امواج مغزي در ايده ال ترين حالت قرار ميگيرند.علاوه بر آن حالت تمركزي كه در هنگام نماز در انسان به وجود مي آيد،تشعشع امواج آلفا را به اندازه قابل توجهي بالا مي برد و توانايي مغز را در توليد اين امواج بالا مي برد.

منبع : کتابخانه اینترنتی تبیان:: ادامه مطلب
پیشگیرى از افسردگى با نماز صبح
نويسنده : محبوب خدا
تاريخ : چهارشنبه 16 اسفند 1391 

افسردگى (DEPRESSION) حالتى احساسى است كه مشخصه‏اش اندوه، بى‏احساسى (APATHY) ، بدبینى (PESSIMISM) و احساس تنهایى است. این بیمارى كه امروزه از شیوع بالایى در میان مراجعه كنندگان به كلینیك‏هاى روانپزشكى برخوردار است، داراى تظاهرات متنوع و زیادى بوده كه از مهمترین آنها مى‏توان به اختلالات خواب اشاره نمود. تحقیقات نشان مى‏دهد 75 درصد از بیماران افسرده مشكلى در خواب (چه به صورت بى خوابى و چه پرخوابى) دارند و همچنین علایم این بیماران در هنگام صبح تشدید مى‏شود. نكته جالب و قابل توجه و مورد بحث ما این است كه در این بیماران چگالى (REM حركت‏ سریع چشم) در نیمه اول خواب و همچنین كل زمان REM افزایش یافته و فاصله میان به خواب رفتن تا شروع اولین دوره REM یعنى ( LATENCY - REM) كم شده و مرحله 4 خواب نیز كاهش مى‏یابد. (1)

پس به عبارت ساده‏تر مى‏توان گفت، افراد افسرده زمان بیشترى را در مرحله خواب REM به سر مى‏برند. یعنى به میزان بیشترى نسبت ‏به سایرین خواب مى‏بینند.

یك روش درمانى جدید براى بیماران افسرده، بیدار نگه داشتن آن‏ها براى كاهش میزان REM است، كه بهترین شكل آن نماز صبح است. (2) زمان نماز صبح كه مورد تاكید قرآن و همچنین بسیارى از روایات بوده، سبب كاهش قابل توجه میزان خواب REM در اشخاص مى‏شود. زیرا شخص نمازگزار كه خود را ملزم به اقامه نماز صبح مى‏داند و باید صبحگاه بیدار شود، پس در حقیقت جلوى ورود به مرحله قابل توجهى از REM را مى‏گیرد. از این جهت ‏بیدارى صبحگاهى براى نماز خود به تنهایى مى‏تواند یك عامل مهم بدون عارضه در پیشگیرى از افسردگى مطرح باشد كه بر تمام روش‌هاى درمانى دارویى و غیر دارویى ارجح است، چرا كه پیشگیرى بر درمان مقدم است .

حال ببینیم، این موضوع چه ارتباطى با نماز صبح دارد، یعنى نماز صبح چه اثر درمانى مى‏تواند در این بیماران داشته باشد؟

به طور متوسط 20 - 15 دقیقه طول مى‏كشد تا یك فرد معمولى به خواب رود. پس در عرض 45 دقیقه وارد مراحل 3 و 4 خواب شده كه این مراحل عمیقترین مراحل خواب‏اند. یعنى بیشترین تحریك براى بیدار كردن فرد در این مراحل لازم است. حدود 45 دقیقه پس از مرحله ‏4 است كه نخستین دوره حركات سریع چشم (REM) فرا مى‏رسد. هر چه از شب مى‏گذرد، دوره‏هاى REM طولانى‏تر و مراحل 3 و 4 كوتاه‏تر مى‏شود. بنابراین در اواخر شب، خواب شخص سبك‏تر شده و رؤیاى بیشترى مى‏بیند (یعنى خواب REM اش بیشتر مى‏شود). پس قسمت اعظم خواب REM در ساعات نزدیك صبح به وقوع مى‏پیوندد. و از طرفى دیدیم كه یكى از مشكلات مهم بیماران افسرده، افزایش یافتن طول خواب REM و خواب دیدن زیاد است. از این جهت ‏یك مبناى مهم در تولید داروهاى ضد افسردگى ایجاد داروهایى است كه كاهش دهنده مرحله REM خواب باشند (از جمله داروهاى ضد افسردگى سه حلقه‏اى) .

لازم به ذكر است آثار روحى و روانى ایمان به خدا و اقامه نماز بسیار زیاد است و نكات علمى بسیار شگرفى در اسرار سحر كه مورد تاكید فراوان اسلام نیز بوده، نهفته است كه انسان با دانستن آنها از تمام وجود زمزمه مى‏كند.

علاوه بر این یك روش درمانى جدید براى بیماران افسرده، بیدار نگه داشتن آن‏ها براى كاهش میزان REM است، كه بهترین شكل آن نماز صبح است. (2) زمان نماز صبح كه مورد تاكید قرآن و همچنین بسیارى از روایات بوده، سبب كاهش قابل توجه میزان خواب REM در اشخاص مى‏شود. زیرا شخص نمازگزار كه خود را ملزم به اقامه نماز صبح مى‏داند و باید صبحگاه بیدار شود، پس در حقیقت جلوى ورود به مرحله قابل توجهى از REM را مى‏گیرد. از این جهت ‏بیدارى صبحگاهى براى نماز خود به تنهایى مى‏تواند یك عامل مهم بدون عارضه در پیشگیرى از افسردگى مطرح باشد كه بر تمام روش‌هاى درمانى دارویى و غیر دارویى ارجح است، چرا كه پیشگیرى بر درمان مقدم است .

لازم به ذكر است آثار روحى و روانى ایمان به خدا و اقامه نماز بسیار زیاد است و نكات علمى بسیار شگرفى در اسرار سحر كه مورد تاكید فراوان اسلام نیز بوده، نهفته است كه انسان با دانستن آنها از تمام وجود زمزمه مى‏كند؛

"اقم الصلوة لدلوك الشمس الى غسق الیل و قرءان الفجر ان قرءان الفجر كان مشهودا (3) ؛ نماز را از زوال آفتاب تا نهایت تاریكى شب برپا دار و (نیز) نماز صبح را، زیرا نماز صبح همواره (مقرون با) حضور (فرشتگان) است .

 

پى‏نوشت:

1 . روانپزشكى بالینى كاپلان، ترجمه دكتر مرسده سمیعى و دكتر حسن رفیعى، ص‏152 .

2 . 40 نكته پزشكى پیرامون نماز، دكتر مجید ملك محمدى، ص‏3 .

3 . الاسراء (17): 78 .

منبع: مجله پرسمان، شماره 15 .

منبع : تبیان:: ادامه مطلب
تاثیر خواندن نماز صبح بر قلب
نويسنده : محبوب خدا
تاريخ : سه شنبه 15 اسفند 1391 
نماز

اقامه نماز علاوه بر تاثیراتی که بر روح و جان انسان دارد بر سلامتی انسان نیز تاثیر دارد که البته تاکنون در این حد کشف شده و قطعا تاثیرات نماز بیش از این حرف‎هاست.

نتایج تازه‌ترین تحقیقات علمی نشان می‌دهد، خواندن نماز صبح،‌ بهترین شیوه‌ برای پیشگیری از بیماری‌های قلبی ـ عروقی است. بر اساس تحقیقات انجام شده از سوی مؤسسه‌ قلب و عروق اردن، خواب طولانی مدت در طول شبانه‌روز‌، مهم‌ترین عامل ابتلا به بیماری‌های قلبی است. این تحقیقات نشان می‌دهد اگر فردی به مدت طولانی بخوابد، ضربان قلب او به پنجاه بار در دقیقه كاهش می‌یابد كه این امر، منجر به كندی گردش خون در سرخرگ‌ها و سرانجام، انسداد رگ‌ها شده و حملات قلبی عروقی را به‌ دنبال خواهد داشت.

این تحقیق همچنین بر ضرورت حداقل پانزده دقیقه تحرك بدنی پس از چند ساعت خواب تأكید می‌كند. در نتایج این تحقیق با بیان این كه ادای نماز صبح برای این امر كافی است، به سلامت قلبی مسلمانانی كه صبح زود بیدار شده و برای انجام فریضه‌ نماز به مسجد می‌روند، اشاره شده و آمده است: اگر این عمل در مسجد و یا به ‌صورت گروهی انجام شود، نتیجه‌ بهتری خواهد داشت.

 

برگرفته از خبرگزاری قرآنی ایران

تنظیم گروه دین و اندیشه تبیان، هدهدی .:: ادامه مطلب
همسویی علم و دین
نويسنده : محبوب خدا
تاريخ : سه شنبه 15 اسفند 1391 

«العلم علمان، علم الابدان و علم الديان. »  پيامبر اكرم (ص) 

در جهان امروز گروهي از مردمان(از جمله مردم ممالك غرب) با پيشرفت روز افزون و حيرت برانگيز علوم مختلف و با مشاهده توانايي هاي بي حد و حصر علم در گره گشايي از مشكلات بشري، اصالت محض را به “علم” داده اند و آن را بعنوان تنها راه نجات خويش برگزيده اند.

در مقابل در طول تاريخ همواره مردمان ديگري نيز وجود داشته اند كه “دين” را براي برخوررداري از زندگي سعادتمندانه، كافي دانسته اند و با بي اهميت جلوه دادن همه مسائل دنيايي و حتي “علم” در اعتقادات خويش اصالت مطلق را به “دين” بخشيده اند. همسویی علم و دین

از جمله پيروان اين عقيده نيز مي توان به رهبران مذهبي كليساي كاتوليك در قرون وسطي، اشاره نمود.

اما در اين ميان آيين مقدس اسلام، به خصوص شكل حقيقي آن يعني مكتب “تشيع” ، “علم و دين” را به عنوان دو بال نيرومند براي پرواز انسان، به سوي كمال مطلق خويش كه همانا نزديك شدن به مرزهاي عصمت و تخلق به اخلاق الهي در سايه قرب به حضرت حق است، معرفي مي كند و پرداختن به هر يك بدون توجه به ديگري را، آفتي براي سعادت و نيكبختي انسان، به حساب مي آورد.

به اين ترتيب همان قدر كه عالم بي دين مسبب بدبختي خود و ديگران است، جاهل مقدس مآب نيز موجبات خسارت در دنيا و آخرت را براي خود و اطرافيانش فراهم مي آورد.

اين سخن مولاي متقيان جهان و پيشواي شيعيان حقيقي، حضرت علي (ع) است كه مي فرمايند:

العلم و الدين توامان، اذا افترقا احترقا

"علم و دين پيوسته با يكديگرند و هر گاه جداي از هم شدند، آتش افروز خواهند بود."

اما نكته بسيار مهمي كه در اين ميان هرگز نبايد آن را فراموش كرد، نقصان علم نسبت به دين است، چرا كه “دين” توسط آفرينشگر و خالق تواناي هستي وضع شده است كه هم آگاه و مسلط بر همه جزئيات و ظرايف آفرينش است و همه آنچه كه براي سعادت و نيكبختي انسان در دنيا و آخرت لازم است، بهتر از هر كس ديگري مي داند، اما “علم” حاصل مجاهدات و تلاش هاي پي گير “انسان” براي آگاهي يافتن به اسرار آفرينش و ارائه راه حل براي مشكلات و نابساماني هاي زندگي بشري است.

بر اين اساس“علم” راهي را مي پيمايد كه در انتهاي آن راه، دين قرار گرفته است و هر روز كه جانفشاني هاي بشر در کشف اسرار علمي حيات به نتيجه اي جديدتر مي رسد، صحت و كمال دستورات دين، آشكار تر مي گردد.

بدين ترتيب بشريت وظيفه دارد با ابراز قدرتمندي كه “علم” در اختيار او قرار مي دهد و در راه روشن و صراط مستقيمي كه “دين” فرا راهش گذاشته است حركت كند و مدارج كمال را مرحله به مرحله طي نمايد.

بي شك در اين مسير سرانجام انسان به درجه اي خواهد رسيد كه در يك نگاه توحيدي، “علم و دين” را با يكديگر “يكي” خواهد ديد و متوجه خواهد شد كه هر حقيقتي كه “علم” به طور مسلم بر آن دست يافته است از جمله همان حقايقي است كه “دين” در كامل ترين شكل خود، يعني “اسلام” و دقيق ترين تعبير آن يعني “تشيع” از آن سخن گفته است.

در اين مورد خيلي جالب است كه بدانيم در ديدگاه توحيدي حاكم بر سراسر قرآن، حتي يك بار كلمه “علوم” يا كلمه “اديان” در آيات شريفه اين كامل ترين كتاب سعادت به كار نرفته است، بلكه هر چه هست سخن از “علم” است و “دين”. بدين معنا كه در ديدگاه آفريدگار يگانه، تنها “يك علم” و تنها “يك دين” وجود دارد و در مكتب توحيد اين هر دو نيز با هم، همسو و يكسان هستند. با اين توضيحات، هر گاه فرماني از طرف دين صادر شود، ولو اينكه فرمان در نگاه اول يك “عبوديت محض” و يك “اطاعت صرف” به نظر برسد، اما چنانچه بشر با ابزار نيرومند علم، در آن فرمان، تفكر و تامل نمايد، قطعا به تاييدات علمي و عقلي متعددي، حول و حوش آن خواهد رسيد، چرا كه : كل حكم به الشرع، حكم به العقل.

و بدين وسيله نه تنها ايمان انسان نسبت به الهي بودن فرامين دين تقويت مي شود و ساير فرامين دين كه كه احيانا به ئدليل نقص نسبي علم و محدوديت دايره عقل انسان، هنوز توجيه قابل قبولي پيدا نكرده اند، مورد قبول و اطاعت كامل انسان قرار مي گيرد، بلكه خط مشي انسان در جريان پژوهش ها و مطالعات علمي به طور دقيق روشن مي گردد.

اما در ميان علوم مختلفي كه بايد پيوسته در كنار دين، حركت كنند، “علم پزشكي“ به خاطر ديدگاه هاي خاص و منحصر به فرد آن نسبت به مسائل انساني، از اهميت بسيار زيادي برخوردار است.

اين سخن پيشواي بزرگ شيعه، حضرت امام رضا (ع) است كه فرمودند:

“من لم يعرف الهيئه و التشريح، فهو عنين في معرفت الله”.

“هر كسي كه نجوم و آناتومي نداند، در خداشناسي ناتوان است”.

به قول “امام محمد غزلي” (در كتاب جواهر القرآن) مفهوم آيات شريفه الهي: “يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم، الذي خلقك فسويك، فعدلك، في اي صوره ما شاء ركبك”،

آن طور كه بايد بر مسلمانان آشكار نبود، تا زماني كه دانشمندان اسلامي، در عصر شكوفايي علمي خود، به تشريح اجزاي بدن انسان پرداختند.

آري! همانطور كه مفهوم آيات شريفه سوره مومنون آنجا كه مراحل خلقت انسان، بيان شده است و از “نطفه و علقه و مضغه” سخن به ميان آمده است يا آنجا كه از تاريكي هاي سه گانه رحم سخن گفته شده است، جز تا زماني كه جنين شناسي پزشكي، به اين اسرار شگرف پرداخت، روشن نشد و عظمت متحير كننده كلام خداوند در آغاز سوره مباركه قيامت، آن جا كه انسان را به تفكر در عظمت نوك انگشتان دستش، فراخوانده شده است، جز تا زمان پيشرفت هاي پزشكي بشر در اوايل قرن بيستم آشكار نشد، يعني زماني كه “گالتون” ثابت كرد اثر برجسستگي هاي نوك انگشت در دو انسان مختلف، در سرتاسر دنيا، تنها زماني ممكن است اندكي به يكديگر شبيه شوند كه جمعيت كنوني دنيا، 13 برابر ميزان فعلي شود، يعني از 5 ميليارد نفر به حدود 64 ميليارد نفر برسد!

يا زماني بشر متوجه اهميت آيات شريفه سوره لقمان و بقره درباره تغذيه كودك با شير مادر تا سن دو سالگي گرديد، كه دانش پزشكي موفق به شكافتن ريزترين اجزاي شير مادر گرديد و متوجه شد كه ضروري ترين ماده براي سلامتي جسمي و رواني انسان، “شير مادر” است.

از اين قبيل شواهد مسير پزشكي در آيات قرآن، بسيار مي توان يافت، كه اگر به آن مجموعه غني و بي نظير سخنان معصومين (ع) و آراء حكماي الهي و به طور كلي مباني فقه شيعه را نيز اضافه نماييم متوجه عظمت شگرف و لايتناهي دستورات اسلامي در پرداختن به مسائل جسمي و پزشكي انسان، خواهيم شد.

به علاوه، به مدد دانش پزشكي، مي توان به درك بهتري نسبت به مسائل گوناگون اسلامي، از جمله گرايشات غني فلسفي آن رسيد. به عنوان مثال تحقيق در مباني موجود در فلسفه قدرتمند حكيم ملاصدرا (ره)، از جمله عبارت مشهور او در بيان ماهيت انسان “جسمانيه الحدوث و روحانيه البقاد”، چنانچه با آگاهي از فرآيندهاي موجود در دستگاه مغز و اعصاب انسان و وضعيت ناقل هاي عصبي موجود در آن، صورت پذيرد، بسي قابل فهم تر و گوياتر خواهد بود.

با اين اوصاف بي سبب نيست كه در فرمايش گوهربار حضرت رسول اكرم (ص) كه در آغاز سخن به آن اشاره كرديم و از قول حضرت علي (ع) نيز نقل شده است، “علم پزشكي” هم پايه با “علم دين” معرفي شده است.:: ادامه مطلب
تاثیر نماز بر کاهش سکته قلبی و مغزی
نويسنده : محبوب خدا
تاريخ : سه شنبه 15 اسفند 1391 

“سکته قلبی” شایع ترین علت مرگ و میر در ایالات متحده آمریکا و سایر ممالک صنعتی است. (۱) این شیوع بالا در کشور ما نیز صدق می کند.
به علاوه سکته مغزی که به عللی تقریبا مشابه سکته قلبی ایجاد می شود، نیز عامل مهمی در مرگ و بروز ضایعات متعدد روانی و جسمی، در ممالک مختلف به حساب می آید.تاثیر نماز بر کاهش سکته قلبی و مغزی
هر چند که عوامل متعدد و گوناگونی، به عنوان علل ایجاد کننده” سکته ” شناسایی شده اند، اما در این میان تاثیر روان بر ایجاد هر کدام از آن علل، منجر به این شده است که امروزه سکته ها را به عنوان قسمتی از اختلالات روانی تنی (بیماری هایی که بر اثر تاثیر روان بر جسم ایجاد می شوند) بشناسیم.
مطالعات” فلاندر زانبار” در سال ۱۹۳۶ و مطالعات تکمیلی پزشکان دیگر در سال های بعد تا کنون، این فرضیه را مسلم کرده است که بین نوع شخصیت افراد و بروز سکته قلبی و مغزی در آنها رابطه تنگاتنگی وجود دارد.
به علاوه این نکته مشخص است که استرس های مداوم و طولانی با ایجاد شرایط خاص، در رگ های خون دهنده به قلب و مغز، زمینه را برای بروز سکته در این اعضاء مساعد می سازد. در این باره، بسیاری از مؤلفین گزارش داده اند که در موارد بسیار زیادی، فشارهای شدید حرفه ای، نگرانی های خانوادگی یا مالی، افسردگی و خستگی قبل از بروز سکته ی قلبی وجود داشته است.
این مولفین نشان داده اند که سطح کلسترول در خون افرادی که تحت فشار فکری هستند، بالا می رود و احتمال تشکیل لخته های خونی در رگ های قلب را که منجر به بروز سکته می شود، افزایش می دهد.
متخصصین دیگر نیز یکی از مهم ترین عوامل منجر به سکته مغزی را، تنش های هیجانی که در پاسخ به گرفتاری ها، کشمکش های روانی و استرس ها به وجود می آید، ذکر نموده اند. (۲)
بر این اساس حتی برای درمان مبتلایان به سکته که جان سالم به در می برند، علاوه بر درمان های طبی مختلف، استفاده از داروهای روان پزشکی و حتی روان درمانی و رفتار درمانی نیز، توصیه می شود. (۳)
توجه به این نکته مهم است که هر عاملی که سبب تخفیف استرس ها و ایجاد امنیت روانی در شخص گردد و هر عاملی که بتواند در برقرار کردن شخصیت متعادل در افراد موثر واقع شود، می تواند تاثیر چشمگیری بر کاهش میزان سکته های قلبی و مغزی بگذارد. ” نماز” با ایجاد ثبات در شخصیت و ایمنی بخشی در مقابل استرس ها، خطر ابتلا به سکته های مغزی و قلبی را به شدت کاهش می دهد.

ما در مطالب مختلف این مجموعه نوشتار، از احساس امنیت روانی، که بر اثر نماز برای انسان حاصل می گردد و نقش حفاظتی که نماز در مقابل اضطراب ها و استرس های حاد و مزمن زندگی ایفا می کند، سخن گفته ایم و خواهیم گفت. به علاوه طی مطالب بعدی راجع به تاثیر نماز بر اختلالات شخصیت و نحوه ای که نماز از آن طریق شخصیتی باثبات و متعادل ایجاد می کند، به بحث مختصری خواهیم پرداخت.
با توجه به مجموعه مباحث مذکور و با توجه به این که دانستیم در بروز سکته های قلبی و مغزی، علاوه بر نوع شخصیت افراد، استرس های حاد و مزمن زندگی نیز نقش موثری دارند، می توانیم به این نکته درخشان دست یابیم که” نماز” با ایجاد ثبات در شخصیت و ایمنی بخشی در مقابل استرس ها، خطر ابتلا به سکته های مغزی و قلبی را به شدت کاهش می دهد.

منبع : پارس طب:: ادامه مطلب
نماز و مغناطیس
نويسنده : محبوب خدا
تاريخ : سه شنبه 15 اسفند 1391 

ميدان مغناطيسي بدن انسان
هارولد‌بور از دانشگاه ييل براي اولين بار با انجام يك آزمايش ساده،به وجود ميدان مغناطيسي در اطراف موجودات زنده پي‌برد.او با توجه به يك مولد الكتريكي كه در آهن‌ربا در داخل سيم‌پيچ دوران مي‌کند و وجريان توليد مي‌كند،سمندري را در يك ظرف آب‌نمك قرار داد و ظرف را به دور سمندر چرخاند.الكترودهايي كه در اين ظرف وجود داشتند و به يك گالوانومتر حساس متصل شده‌بودند،يك جريان متناوب را نشان مي‌دادند.زماني كه بور اين آزمايش را بدون سمندر انجام داد،گالوتنومتر هيچ جرياني را نشان نداد.اين بدان معنا بود كه در اطراف موجود زنده ميداني وجود دارد كه خاصيت مغناطيسي هم دارد.بور اين وسيله را بر روي دانشجويان داوطلب خود امتحان كرد و مشاهده نمود كه اين ميدان در بدن انسان هم وجود دارد وكاملا تابع رويدادهاي اساسي زيست شناختي بدن است.او اين ميدان را حياتي ناميد چون هرگاه حيات از بين برود،ميدان حياتي هم از بين مي‌رود.به گونه‌اي كه يك سمندر مرده كه در دستگاه بود هيچ پتانسيلي به وجود نمي‌آورد.نماز و مغناطیس
تشكيل ميدان مغناطيسي بدن:
همانگونه كه مي‌دانيد،در بدن ما ميليونها عصب وجود دارد كه كار انتقال پيام در بدن ما بوسيله تحريك الكتريكي اين عصبها صورت ميگيرد.در اثر شارش بار در اطراف آنها در بدن ما يك ميدان تشكيل مي‌شود و ميدان بدن ما در اثر فعاليت همزمان ميليونها عصب به وجود مي‌آيد.
امواج مغزي:
دستگاه موج‌نگار مغز چهار نوع منحني از امواج مغزي را ارائه مي‌دهند كه عبارتند از:آْلفا،بتا،دلتا و تتا.ريتمهاي دلتا كندترين امواج مغزي را با تناوب از 1تا3 دور در ثانيه بوده و اغلب در خواب عميق ظاهر مي‌شوند.به‌نظر مي‌رسد كه ريتمهاي تتا كه داراي تناوب 4تا7دور درثانيه ميباشند به خلق و خوي بستگي داشته باشد.ريتمهاي آلفا از 8تا 12 دور در ثانيه،در اوقات تفكر،تامل آزاد رخ داده و در صورت تمركز حواس و توجه قطع مي‌شوند و بالاخره ريتمهاي بتا با تناوب 13الي22 دور در ثانيه،ظاهرا منحصر به نواحي جلوئي مغز،يعني جايي كه فعاليتهاي پيچيده مغزي رخ مي‌دهد مي‌باشند.امواج آلفا امواج بسيار مهمي هستند كه بوسيله هانس‌برگر آلماني كشف شدند به گفته وي با نوعي هوشياري و خود‌آگاهي معطوف به درون ظاهر مي‌شوند تغييرات فيزيولوژي مهمي در بدن ايجاد مي‌كنند مثل تمركز و يادگيري.
ميدان مغناطيسي بدن و امواج مغزي در معرض خطر
حتما" تا به حال ‌درباره خطرات گوشي‌هاي موبايل يا زندگي در نزديكي نيروگاهاي برق چيزهايي شنيده‌ايد.بنابر تحقيقات پروفسور لاي امواج مغناطيسي كه از نيروگاهاي برق يا وسايل برقي مثل سشوار و ريش‌تراش برقي و...ساتع مي‌شود به دي ان اي سلولهاي مغزي آسيب مي‌رساند و قابليت ترميم را در آنها از بين مي‌برد.ميدانهاي مغناطيسي خارجي علاوه بر آسيب به دي ان اي مغز اثر منفي ديگري به بدن دارند.اين ميدانهاباعث اختلال درميدان مغناطيسي طبيعي بدن مي‌شوند. همانطور كه مي‌دانيد نزديك به 70%از بدن ما را آب فراگرفته و مولكولهاي آب به صورت دو قطبي هستند و زمانيكه ما در معرض يك ميدان مغناطيسي خارجي قرار ميگيريم،اين مولكولها در جهت آن ميدان قرار مي‌گيرند و اين پديده باعث مي‌شود نظم ميدان مغناطيسي ما به هم بريزد.
علاوه بر عوامل خارجي يكسري عوامل داخلي نيز وجود دارند كه باعث مي‌شوند اختلال در ميدان بدن ايجاد شود.مهمترين آنها بارهاي الكتريكي هستند كه هنگام شارش بار در عصب در اطراف آن به وجود مي‌آيند و به صورت الكتريسيته ساكن در بافتهاي بدن ذخيره مي‌شوند و ميداني كه در اطراف اين بارها بوجود مي‌آيند در ميدان بدن ايجاد خلل مي‌كنند.اين‌بارها به خصوص در نقاطي كه تراكم اعصاب بيشتر است ذخيره مي‌شوند و به دليل اين كه هم تراكم زيادي دارند و هم در نزديكي عصبهاي بيشتر و مهمتري قرار دارند براي بدن به شدت مضر هستند.از جمله اين نواحی  سر و صورت ، دستها و قسمت مچ يا به پايين است و در بين اين سه قسمت،سر اهميت ويژه‌اي دارد چون بارهاي ذخيره شده در آن علاوه بر ايجاد خلل درميدان مغناطيسي مغز باعث اغتشاش در امواج مغزي نيز مي‌شوند.
به ظاهر ما روزانه تنها دقاقي را در معرض ميدان مغناطيسي هستيم.مثل موبايل يا سشوار و غيره. اما در طول دوران زندگي خود در معرض ميداني بسيار قوي هستيم و آن ميدان مغناطيسي زمين هست.عوامل داخلي اغتشاش در ميدان بدن ما هم فعاليت‌هاي حياتي و اجتناب‌ناپذيري هستند كه در تمام طول عمر ما در جريان هستند پس چگونه مي‌توان باعث خلل اين اثرات سو كه باعث اختلال در بدن ما و بيماريهايي مثل سرطان مي‌شوند را خنثي كرد؟
در اينجاست كه بايد گفت خداوند راه حل تمام اين سوالات را در يك عمل ساده كه امكان آن براي همه افراد وجود دارد و بيش از چند دقيقه هم وقت نميبرد و هيچ ضرري هم ندارد به انسان هديه داده و آن نماز است.
 
 
نماز و ميدان مغناطيسي
آنگونه كه از تصاوير به دست آمده از ميدان مغناطيسي زمين پيداست،به طور شگفت‌انگيزي اگر انسان در هر نقطه از زمين رو به قبله بايستد،ميدان مغناطيسي بدنش بر ميدان مغناطيسي زمين منطبق مي‌گردد و در مدتي كه در نماز است ميدان بدنش منظم مي‌شود.
يكي از نكات بسيار جالبي كه پروفسور بور به آن دست يافته بود اين بود كه دريافته بود كه در بدن تمام دانشجويان مؤنث ماهي يكبار تغيير ولتاژ شديد ايجاد مي‌شود و ميدان بدن به منظم‌ترين حالت خود ميرسد و به همين دليل است كه زنان نيازي ندارند در اين مدت نماز بخوانند.
اخيرا هم كشف شده است كه علت اين‌كه قلب زنان منظم‌تر و قوي‌تر از مردان مي‌زند که دليل آن همين تغيير ولتاژ هست.
نماز و بارهاي الكتريكي:همانطور كه قبلا اشاره شد بارهاي زائدي كه در اثر تحريكات الكتريكي اعصاب به وجود مي آيند هم شبيه ميدان بدن و هم بر امواج مغزي اثر سو دارند. و اين اثرات در نواحي‌اي كه اعصاب در آن تحرك بيشتري دارند،خطرات جدي‌تري ايجاد مي‌كنند و بايد هرچه سريعتر از آن نواحي دور شوند.به طرز حيرت‌آوري مي‌بينيم كه اين نواحي دقيقا نواحي هستند كه در وضو شسته مي‌شوند و بنابر تحقيقات صورت گرفته بهترين راه دفع اين بارهاي زائد استفاده از يک ماده رساناست كه سريعترين و ارزانترين و بي‌ضررترين ماده براي اين كار آب است و جالب اينجاست كه آب هرچه خالص‌تر باشد سريعتر بارهاي ساكن را از بدن ما به اطراف گسيل مي‌دهد و هيچ مايعي مثل آب خالصي كه در وضو به انسان سفارش شده (آب کر) اين اثر را ندارد.
نماز و امواج مغزي:با دفع بارهاي زائد بدن در وضو، امواج مغزي در ايده‌ال‌ترين حالت قرار ميگيرند.علاوه بر آن حالت تمركزي كه در هنگام نماز در انسان به وجود مي‌آيد،تشعشع امواج آلفا را به اندازه قابل توجهي بالا مي‌برد و توانايي مغز را در توليد اين امواج بالا مي‌برد.

منبع : پارس طب:: ادامه مطلب
خواب و نماز
نويسنده : محبوب خدا
تاريخ : سه شنبه 15 اسفند 1391 

  بايد گفت كه دانش پزشكي ظرف چند دهه اخير، موفق به کشف مهمي پيرامون خواب شده است و آن كشف، بخشي مهم در طول خواب انسان، به نام خواب  REM بوده است( خواب از دو مرحله ي خواب عميق و خواب REM تشکيل شده است که به طور يک در ميان در طي شب حاصل مي شوند).

پس از آن كه حدود 45 دقيقه از خواب رفتن انسان گذشت، مرحله  REM آغاز مي شود و براي مدت كوتاهي (حدود 10 تا 15 دقيقه) ادامه مي يابد.

در طول مرحله REM ، به طرز اسرار آميزي تمام عضلات اسكلتي بدن از كار مي افتد و شخص كاملاً بي حركت مي شود و نوار مغزي شخص به جاي حالت خواب ، حالت بيداري كامل را نشان مي دهد، طوري كه در اين حالت مغز از فعاليت بالايي برخوردار است.در طي مرحله ي REM ، درجه حرارت بدن و ضربان قلب به طور غير منتظره اي بالا مي رود و حركات سريعي در چشم هاي فرد ديده مي شود كه علت نامگذاري اين مرحله نيز مي باشد(مرحله حركات سريع چشم:  RAPID  EYE  MOVEMENT). چنانچه شخص را در اين حالت بيدار كنيم به احتمال بسيار قوي، ابراز مي كند كه در حال خواب ديدن بوده است. امروزه دانش پزشكي به اثبات رسانده كه يكي از علائم مهم در بيماري افسردگي، افزايش مدت خواب  REM نسبت به ميزان طبيعي است.روش درماني جديد براي بيماران افسرده ، بيدار نگه داشتن آنها ، براي كاهش ميزان REM مي باشد.زمان نماز صبح كه در آيه ي 78 سوره مباركه " اسراء" با عنوان " إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا " از آن نام برده شده است* و مورد تأكيد فراوان مي باشد، به گونه اي قرار گرفته است كه سبب كاهش قابل ملاحظه ميزان خواب REM در اشخاص مي شود.مرحله REM پس از 10 تا 15 دقيقه متوقف مي شود و پس از آن در طول خواب و به طور دوره اي و به طور منظم تكرار مي شود . با اين وجود كل دوران REM در طول يك خواب 8 ساعتي در اشخاص طبيعي، 90 دقيقه خواهد بود و قسمت اعظم آن در ساعات نزديك به صبح به وقوع مي پيوندد. امروزه دانش پزشكي به اثبات رسانده كه يكي از علائم مهم در بيماري افسردگي، افزايش مدت خواب  REM نسبت به ميزان طبيعي است، طوري كه شخص افسرده بيشتر از ساير اشخاص خواب مي بيند، يعني زمان بيشتري را در مرحله  REM به سر مي برد. از اين جهت يك مبناي مهم در توليد داروهاي ضد افسردگي، كاهش مرحله  REM از خواب مي باشد، از جمله داروهاي ضد افسردگي سه حلقه اي.علاوه بر اين يك روش درماني جديد براي بيماران افسرده ، بيدار نگه داشتن آنها ، براي كاهش ميزان REM مي باشد. زمان نماز صبح كه در آيه ي 78 سوره مباركه " اسراء" با عنوان " إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا " از آن نام برده شده است* و مورد تأكيد فراوان مي باشد، به گونه اي قرار گرفته است كه سبب كاهش قابل ملاحظه ميزان خواب REM در اشخاص مي شود.همانطور كه خوانديد قسمت اعظم خواب REM در حوالي صبح به وقوع مي پيوندد و چنانچه شخص خود را ملزم به بيداري صبحگاهي كند، در حقيقت جلوي ورود خود به مرحله قابل توجهي از خواب REM را گرفته است. لذا بيداري صبحگاهي براي نماز، خود به تنهايي مي تواند به عنوان دارويي در پيشگيري از افسردگي و حتي درمان آن مطرح باشد. لازم به توضيح است كه خواب  REM در حد متعادل براي حفظ سلامت و رفع خستگي لازم است، اما زيادي آن منجر به مشكلات مختلفي از جمله افسردگي مي شود و نقش نماز به عنوان متعادل كننده ميزان  REM مشهود است.

حضرت علي (ع) مي فرمايد :  

"خداوند هر گاه خيري بر بنده اش بخواهد، به او كم خوابي، كم خوري و كم حرفي را تلقين مي كند."

منبع : پارس طب:: ادامه مطلب
 

 


 
» تعداد مطالب : 2884
» کل نظرات : 135
» بازديد کل : 2422416
» تاريخ ايجاد وبلاگ :
شنبه 30 دی 1391 
» آخرين بروز رساني :
سه شنبه 19 دی 1396