| وب سایت تخصصی نماز | آغاز شد این دفتر برای کسانی که میخواهند محبوب خدا شوند ....قربه الی الله .... برای محبوب شدن نزد خدا چند قدم بیشتر فاصله نداریم .... یاعلی « ارزنـــده تـرین گــوهر مصـود نـــماز است / زیبنــده تـرین هــدیه معبـود نـــماز است / ای دوست بگـو تـا همـه ی خـلق بداننـد / مقصود حق از خلقت موجود نـماز است. »
 
نماز، عدالت، دو نشانة جامعة قرآن
نويسنده : محبوب خدا
تاريخ : پنج شنبه 8 فروردین 1392 

نويسنده: محمد رضا حکيمي

اگر چگونگي سير حوادث و پيشامد کارها ـ در مقام قدرت و فرصت ـ و دگرگوني هاي حساب نشدة زندگي و اجتماع و اشخاص، و برخوردهاي گوناگوني که با انسان و اسلام مي شود، به ترويج سرمايه داري («تکاثر» ـ به تعبير قرآني)، و مفاسد جامعه برانداز آن («اتراف (شادخواري و رفاه زدگي)» و «اسراف» ـ تعبير قرآني)، منتهي مي گردد، براي انقلاب شناسان معتقد و رسالت باوران متعهّد، تکليف هايي تازه پديد مي آورد.

و اين امر نبايد خلاف انتظار کسي ـ يا کساني ـ باشد، زيرا موضع گيري بر مبناي رسالت انقلابي نمي تواند هر چگونگيي را برتابد، و برهر چيز صحّه بگذارد.

البتّه موضع گيري هاي اصولي که بر مبناي «دين حق» و فهم اجتماعي و جامع اسلام اتّخاذ گشته است هيچگاه تغيير نمي پذيرد، چون روشن است که موضع گيري بر شالودة شناخت زمان، درک انسان نو، و فهم «احکام دين» بر مبناي «اهداف دين»، در هيچ حال تغيير پذير نيست.

همچنين ضرورت قيام در برابر جبّاران جهاني و دست نشاندگان فاقد شخصيت آنان در بسياري از کشورهاي اسلامي واقعيّتي روشن است، و اين تکليف ـ در صورت وجود شرايط ـ همواره ثابت است.

آنچه در اينجا پيش مي آيد ـ و در بسياري از موارد، بويژه در انقلاب ها، مورد انتظار نيست ـ مسئله فدا شدن اهداف انقلابي است.

اگر اهداف انقلاب ها فدا شوند، بايد به فلسفة موضع گيري ها پيشين بازگشت، و آن اصول و مباني را از نو تبيين کرد و به اطلاع جامعه ـ بويژه نسل هاي نو ـ رسانيد تا به «اصالت ارزش ها» زياني وارد نشود و «قداست دين» مخدوش نگردد، و تهاجم هاي اعتقادي حنثي شود؛ و تا همگان بدانند که موضع داران انقلابي چه منظورهاي انساني و اسلامي داشته اند، و چه اهدافي قرآني و جعفري را تعقيب مي کرده اند.

بيان اين حقايق ـ اگر چه مکرر ـ براي دين و تاريخ و انسانيّت و حماسه و اقدام ضروري است. و اگر فاصله گيري از انقلاب و اهداف انقلاب و عملکرد انقلابي ـ به هر دليل ـ رخ نمايد، بايد به هشدار دهي پرداخت و انذارگري.

اين وظيفه است، و امروز اهميّت آن بيشتر روشن گشته است. در جريان شکل گيري انقلاب ها کساني ـ در لباس ها و شغل هاي مختلف ـ بهم مي رسند که به دليل ضعف تشخيص، يا سوء تدبير، يا برخورداري از شرايط، يا بهره وري از فرصت، يا حبّ جاه و مقام و حفظ قدرت و رسالت ستيزان گوناگون همداستان مي شوند، و بر پاية مطامع و منافع مشترک، يا يادشدگان ـ البته با توجيه هايي ظاهر الصّلاح ـ همه گونه امکان و فرصت مي دهند؛ و از اينجا عملکرد و بهره وري هايي آغاز مي گردد، و ثروت هاي بادآورده تصاحب مي شود، و ملت مي ماند و مشکلات طاقت فرساي انقلاب، و ياد جانسوز شهيدان.

 :: ادامه مطلب
رفیق خوب اینجا پیدا می شه - « آثار حضور در مسجد»
نويسنده : محبوب خدا
تاريخ : چهارشنبه 16 اسفند 1391 
5

مسجد خانه خدا در زمین مركز وحی و منبع فیوضات معنوی و بركات گوناگون برای نمازگزاران و جامعه اسلامی است. بی‌گمان مكانی كه چنین جایگاهی نزد خداوند دارد، حضور در آن، آثار فراوانی را خواهد داشت و بدون تردید شامل حال مكلفان و حاضران در مسجد اعم از زن و مرد نیز خواهد بود كه در مقاله زیر پیرامون آن سخن خواهیم گفت.

آثار حضور در مسجد چنان متنوع است كه به سختی می توان پیرامون تمامی آنها سخن گفت؛ چنانكه در یكی از احادیت امام علی علیه السلام، برای حضور در مسجد هشت اثر برشمرده شده است:

«من اختلف الی المسجد اصاب احدی الثمان؛ اخا مستفادا فی الله، او علما مستطرفا او آیة محكمة او یسمع كلمة تدل علی هدی، او رحمة منتظره او كلمة ترده عن ردی، او یترك ذنبا خشیة او حیاء»

كسی كه به مسجد رفت و آمد می‌كند، یكی از منافع هشتگانه نصیب او می‌شود: برادری مفید و با ارزش در راه خدا، یا علم و دانش نو، یا دلیل و برهان محكم [برای تثبیت عقاید می‌یابد.] یا كلماتی كه موجب هدایت شود [می‌شنود]، یا رحمت مورد انتظاری [شامل حال او می‌شود]، یا مواعظی كه او را از فساد و گناه باز دارد.[می‌شنود،] یا به خاطر ترس یا حیا و آبروی خود گناهی را ترك می كند.

 

برخی از آثار حضور در مسجد را می‌توان به شرح زیر مورد مطالعه قرار داد:

1- آثار عبادی

از مساجد به عنوان خانه‌های خدا در زمین و نیز خانه‌های متقیان و مؤمنان یاد شده است. این عنوان به خوبی ماهیت عبادی مسجد را نشان می‌دهد و اینكه مسجدها، اولاً و اساسا برای ایجاد ارتباط بین بنده و معبود او و اعلام بندگی و عبودیت برای آفریدگار بنا می‌شوند. بر این اساس نیز اصلی‌ترین اثر حضور در آن در بعد عبادی خواهد بود:

«و اقیموا وجوهكم عند كل مسجد و ادعوه مخلصین له الدین كما بداكم تعودون»

[هنگام عبادت] در هر مسجد به سوی او توجه كنید و او را بخوانید و دین [خود] را برای او خالص كنید. همچنان كه در آغاز شما را آفرید، بار دیگر در رستاخیز باز می‌گردید.»

2- آثار علمی

كاركرد علمی مسجد در عصر رسول خدا صلی الله علیه و آله و توصیه‌های ائمه علیهم السلام در این باره، ما را با یكی دیگر از آثار حضور در مسجد آشنا می‌سازد. رسول خدا فرمود:

«كل جلوس فی المسجد لغو الا ثلاثه: قرائه مصل او ذكر الله او سائل عن علم

هر نشستی در مسجد بیهوده است، مگر اینكه برای سه كار باشد؛ خواندن قرآن، ذكر خدا، پرسش از علم.»

5

3- آثار اجتماعی

مسجد به عنوان یك مركز دینی برای عموم، نقش اساسی در شكل‌گیری اجتماعات مسلمین دارد.

از این جهت به طور طبیعی می تواند كاركرد اجتماعی نیز داشته باشد. حضور زنان و مردان و تبادل اخبار و اطلاعات اجتماعی، جویا شدن از احوال هم و احوال مسلمین، تنها بخشی از این ظرفیت بزرگی است كه مساجد دارند. در این مكان‌ها مؤمنان فرصت می‌یابند با جمعی آشنا شوند كه از نظر دین و عبودیت با آنان همرنگ هستند و توان ایجاد گروه‌های اجتماعی هماهنگ را دارند.

بنابراین آنان می‌توانند از بین اهل مسجد برادران یا خواهران مناسبی، از حیث دینی، برای خود بیابند كه طبعاً آثار آن در ابعاد اجتماعی بروز خواهد كرد.

امام صادق علیه السلام فرمود:

«لایرجع صاحب المسجد باقل من احدی ثلاث خصال... و اما اخ یستفیده فی الله.

اهل مسجد به كمتر از یكی از سه چیز از مسجد بر نمی گردد [كه یكی از آنها] دوستی است كه از او در مسیر خدا استفاده می‌كند.»

زنان و مردان با حضور در مساجد، می‌توانند از یك اجتماع سالم دینی بهره‌مند شوند.

طبق روایتی كه از امام علی علیه السلام نقل شد، تأثیرات رفتاری كه حضور در مسجد بر جای می‌گذارد، می‌تواند جامعه دینی را از فساد و گناه پاك كرده و مسلمین را به سمت یك جامعه سالم هدایت كند:

«او كلمة ترده عن ردی او یترك ذنبا خشیة او حیاء:

یا كلماتی می‌شنود كه او را از فساد و گناه باز می دارد و یا به خاطر ترس [از خدا] یا حیا و آبرو، گناهی را ترك می‌كند.»

بر این اساس حضور در مسجد، می‌تواند نقش بازدارنده در ارتكاب جرایم و گناهان نیز داشته باشد.


روزنامه کیهان، www.kayhannews.ir/860613/6.htm:: ادامه مطلب
تعلیم و تربیت
نويسنده : محبوب خدا
تاريخ : سه شنبه 15 اسفند 1391 
نوآوری در همه‌ی ابعادش با تفکر و هم‌اندیشی همراه است و شکوفایی ثمره‌ی چنین اندیشه‌ای است. یکی از ابعاد نوآوری و شکوفایی، تعلیم‌وتربیت در مسجد است که در نوشتار حاضر به آن می‌پردازیم. بعد از شناسایی مفهوم نوآوری و شکوفایی در لغت و اصطلاح، آیات و روایاتی را ذکر می‌کنیم که به این مفهوم اشاره می‌کند. در ادامه به ابعاد نوآوری و شکوفایی اشاره می‌کنیم؛ و همچنین به نقش محوری مسجد در تعلیم‌وتربیت، متحول‌کردن افراد جامعه، سوق‌دادن آن‌ها به‌سوی نوآوری و شکوفایی، راهکارهای عملی در این زمینه و پیش‌نیازهای آن نگاهی می‌اندازیم. در قسمت پایانی، نوآوری درراستای شکوفایی تعلیم‌وتربیت در مسجد را آسیب‌شناسی می‌کنیم. کلیدواژه‌ها: نوآوری، شکوفایی، مسجد، تعلیم، تربیت

 
 
 
 

 :: ادامه مطلب
نقش مساجد درتحکیم بنیان خانواده
نويسنده : محبوب خدا
تاريخ : سه شنبه 15 اسفند 1391 
در این پژوهش با الهام از قرآن کریم واستفاده از رهنمودهای پیشوایان دینی مسئله‌ی خانواده را بررسی می‌کنیم. ابتدا به مفهوم و ضرورت خانواده در اسلام و به‌ویژه درسیره‌ی عملی پیامبراعظم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌پردازیم و سپس نظام خانواده و معیارهای تشکیل آن را از منظر اسلام بررسی می‌کنیم. در ادامه مراتب رسیدن به کمال و حقیقت در خانواده را پی می‌گیریم و عوامل تحکیم بنیان خانواده را بر می‌شمریم. در این پژوهش دوهدف اساسی را دنبال می‌کنیم: نخست، استحکام و بنیان خانواده به چه عواملی بستگی دارد؛ دوم، مساجد چه جایگاهی در استحکام و بنیان خانواده و تعالی آن‌ها دارند. کلیدواژه‌ها: خانواده، اسلام، مسجد، عوامل استحکام خانواده، ازدواج، معیارها، سنخیت، کفائت، تضاد و عدم سنخیت، تزکیه‌ی نفس، تعالی، ارتباط دوسویه.
 
 
 
 

 :: ادامه مطلب
گستره‌ی وظایف مردان درخانواده
نويسنده : محبوب خدا
تاريخ : سه شنبه 15 اسفند 1391 

"بسمه تعالی"

گستره‌ی وظایف مردان درخانواده

 دفتر مطالعات و پژوهشهای مرکز رسیدگی به امورمساجد

مقدمه

در این نوشتار برآنیم که درباره‌ی حقوق و وظایف متقابل زوج‌هاسخن بگوییم و به تعبیریدیگر آنچه را توضیح دهیم که موجب نشوز در زوج‌هامی‌شود. در فرهنگ اصیل و غنیاسلام، حق‌مداری و اصول‌گرایی مبتنی بر حق، محور همه‌یقوانین (اوامر و نواهی) است؛ لذا در این فرهنگ، حاکمیت مطلق،قانون‌گذاری و مالکیتحقیقی از آن خداست و در عرصه‌یزندگیظاهریهمه‌یبهره‌وری‌هااعتباریاست.هیچ‌کساجازه‌ی سلطه، اعمال قدرت و حاکمیت ندارد، مگر در طول قدرت و حاکمیت او.

 
 
 


:: ادامه مطلب
خانواده‌ی اهل مسجد
نويسنده : محبوب خدا
تاريخ : سه شنبه 15 اسفند 1391 
انسان متشکل از جسم و روح است. همان‌گونه‌که جسم محتاج و نیازمند غذاست، روح نیز محتاج غذاست. اگر غذای جسم مادی است، غذای روح معنوی است. آنچه به خانواده‌ها آرامش و راحتی می‌بخشد محبت، صمیمت و اخلاق شایسته‌ی اعضای خانواده است. ازآنجاکه محیط خانواده باید پرورشگاهی خوب و مناسب برای کودکان باشد، لازم است پدر و مادر هرچه‌بیشتر در تحکیم اجتماع کوچک خانواده بکوشند و با اخلاق نیکو و رفتار شایسته محیطی سالم و آرام به‌وجود آورند. محبت و صفای باطنی اساس و زیربنای تربیت فرزند است. در خانواده‌ی اهل مسجد، بهترین و عالی‌ترین مراقبت روحی آن است که والدین فرزندان و اعضای خانواده‌ی خویش را به‌گونه‌ای تربیت کنند که از خداوند متعال اطاعت کنند و همواره نماز را اقامه کنند. باید توجه داشت که فقط در خانواده‌های اهل ایمان و مسجد انسان‌های بزرگ ظاهر می‌شود و مسیر تاریخ را براساس اراده‌ی والای خویش تغییر می‌دهند. در این نوشتار شاخصه‌های خانواده‌ی اهل مسجد را بررسی می‌کنیم. در پایان مقاله نیز خانواده‌ی علی(علیه‌السلام) و فاطمه(سلام‌الله‌علیها) را الگویی برای همه‌ی جهانیان، به‌خصوص خانواده‌های اهل مسجد، معرفی می‌کنیم.
 
 
 
 

 :: ادامه مطلب
بازشناسی ظرفیت‌ها و کارکردهای مسجد بویژه در حوزه خانواده
نويسنده : محبوب خدا
تاريخ : سه شنبه 15 اسفند 1391 
هنگامی‌که پیامبر اعظم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) به مدینه‌ی منوره مهاجرت کردند، در نخستین اقدام‌های خود و با کمک مهاجران و انصار مسجد قبا را ساختند. این اقدام نشان می‌دهد که مسجد مهم‌ترین بنا و بستری است که رسالت آسمانی پیامبر را زمینی و محقق می‌کند. پس از ساخت این مسجد، پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) وارد شهر یثرب شدند و مسجدالنبی را ساختند که دومین مسجد دنیای اسلام بود. ایشان مسجدالنبی را پایگاه عبادت، خودسازی، تزکیه، پرورش، دیگرسازی، گردهمایی، مرکز مشورت و تصمیم‌گیری‌های خرد و کلان، محل رسیدگی به وضع مسلمانان، جایگاه مدیریت سیاسی و اجتماعی، پایگاه تنظیم رابطه‌های ملی و بین‌المللی و اتاق مدیریت جنگ و صلح قرار دادند. در سنت پیامبر اعظم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) مسجد مدرسه‌ای بوده است برای دادن آموزش موضوع‌های متنوع به نومسلمانان و نیز پایگاه عملیاتی‌کردن آموزه‌های دینی و تحقق رسالت الهی پیامبر. ازآن‌پس، این دو مسجد الگوی مسجدهای کوچک و بزرگی در گوشه‌گوشه‌ی دنیای اسلام شدند. در این نوشتار کوشیده‌ایم تا نخست کارکردهای مسجد را در قرآن، سیره‌ی پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) و امامان معصوم (علیهم‌السلام) بازشناسی کنیم و سپس نقش سازنده و جهت‌دهنده‌ی آن را در تحکیم نظام خانواده برجسته کنیم. آموزه‌های دینی پیوند جدی و عمیق خانه و مسجد را ازجمله پیش‌نیازهای تعالی و ارتقای دین‌باوری و التزام عملی شهروندان هر جامعه‌ی اسلامی و پرورش بهینه‌ی مسلمانان می‌داند. در فرهنگ اسلام، مسجد همانند خانه‌‌ی دوم و پناهگاهی است که هر مسلمان بخش عمده‌ای از زندگی خود را در آن می‌گذراند. از جنبه‌های دیگری که در این نوشتار به آن پرداخته‌ایم نقش‌هایی است که مسجد در تحکیم خانواده ایفا می‌کند و اقدام‌هایی که خانواده‌ها، درراستای کشاندن اعضای خود به خانه‌ی دوم، باید انجام دهند. کلیدواژه‌ها: مسجد، خانه، خانواده، الگوی تربیت و آموزش در مسجد، کارکردهای مسجد و خانواده‌ی نمونه، تعامل مسجد و خانواده.
 
 
 
 

 :: ادامه مطلب
 
» تعداد مطالب : 2884
» کل نظرات : 135
» بازديد کل : 2424260
» تاريخ ايجاد وبلاگ :
شنبه 30 دی 1391 
» آخرين بروز رساني :
سه شنبه 19 دی 1396