| وب سایت تخصصی نماز | آغاز شد این دفتر برای کسانی که میخواهند محبوب خدا شوند ....قربه الی الله .... برای محبوب شدن نزد خدا چند قدم بیشتر فاصله نداریم .... یاعلی « ارزنـــده تـرین گــوهر مصـود نـــماز است / زیبنــده تـرین هــدیه معبـود نـــماز است / ای دوست بگـو تـا همـه ی خـلق بداننـد / مقصود حق از خلقت موجود نـماز است. »
 
معماهای احكام سه بعدى وضو
نويسنده : محبوب خدا
تاريخ : یک شنبه 22 بهمن 1391 

1. الف: كدام كار وضو را بايد از بالا به پايين انجام داد؟
ب: كدام كار وضو را بايد از پايين به بالا انجام دهيم؟
ج: كدام كار وضو را هم از بالا به پايين و هم از پايين به بالا مى ‏توان انجام داد؟

*1 *  الف : شستن دستها.ب : مسح پا. ج : مسح سر.

2. الف: كدام وضويى واجب است؟
ب: كدام وضويى است كه بدون آن، كار ما صحيح نيست؟
ج: كدام وضويى شرط كمال است و با آن، كار ما بهتر مى‏شود؟

*2* الف :وضو براى نمازهاى يوميه.  ب : وضو براى نمازهای مستحبى.   ج : وضو براى تلاوت قرآن.

3. الف: كدام وضويى هم واجب است و هم صحيح؟
ب: كدام وضويى هم مستحب است و هم صحيح؟
ج: كدام وضويى هم حرام است و هم باطل؟

*3*  الف : وضو براى نماز با شرايط آن.
ب : وضو براى هر كارى با شرايط آن.
ج : وضو با آب غصبى.
 
4. الف: كدام وضويى است كه قسمتى از اعضاى وضو شسته نمی ‏شود؟
ب: كدام وضويى است كه صورت و دستها را به گونه مخصوصى در ميان آب قرار مى‏دهيم؟
ج: كدام وضويى است كه كارهاى آن يكى پس از ديگرى انجام میشود؟

*4*  الف : جبيره.ب : ارتماسى.ج : ترتيبى.

5. الف: آن چيست كه قبل از نماز مى‏گيريم؟
ب: آن چيست كه در بين نماز مى‏گيريم؟
ج: آن چيست كه در ماه رمضان مى‏گيريم؟

*5* الف : وضو.ب : قنوت.ج : روزه.

6. الف: چه كسى بايد وضو بگيرد؟
ب: چه كسى نبايد وضو بگيرد؟
ج: بر چه كسى مستحب است كه وضو بگيرد؟

*6* الف : نماز گزار.ب : شخصى كه غسل جنابت كرده است. ج : براى كارهاى مستحبى.

7. الف: كسى كه قبل از نماز شك كند كه آيا وضو گرفته يا نه، حكمش چيست؟
ب: كسى كه در ميان نماز شك كند كه آيا وضو گرفته يا نه، چه حكمى دارد؟
ج: كسى كه بعد از نماز شك كند كه آيا وضو گرفته يا نه، حكمش چيست؟

*7* الف : بايد وضو بگيرد. ب : نمازش باطل است و بايد وضو بگيرد.
ج : نمازش صحيح است، ولى براى نمازهاى بعد بايد وضو بگيرد.

8. جمله ‏ها را كامل كنيد
الف: آب وضو بايد .......................................
ب: آب وضو بايد ..........................................
ج: آب وضو بايد ...........................................

*8* الف : پاك.ب : مباح.ج : مطلق باشد.

9. الف: در كدام مكان نمى‏توان وضو گرفت؟
ب: در كدام مكان مى‏توان وضو گرفت؟
ج: در چه مكانى فقط افراد خاصى مى‏توانند، وضو بگيرند؟

*9* الف :غصبى.ب : مراكز عمومى عام المنفعه. ج : وقف خاص.

10. الف: در كجا بايد وضو گرفت؟
ب: در كجا بايد تيمم نمود؟
ج: در كجا بايد هر دو را انجام داد؟

*10* الف : فرد سالم در شرايط عادى.   ب : فردى كه يا آب ندارد يا آب براى او ضرر دارد.  ج : اگر بيش از يك عضو مانع داشته باشد.
 :: ادامه مطلب
9 معما از نماز + جواب
نويسنده : محبوب خدا
تاريخ : یک شنبه 22 بهمن 1391 

معماها :
1- دست وپایی كه در وضو شستن آن واجب نیست كدامند؟
2- دست زدن به كدام موجود بی جان مبطل وضواست؟
3-كدام پاك است كه اگر به پاك دیگری بخورد باطل كننده وضو است؟
4- پشت سر هم انجام دادن در وضو واجب یا در غسل ؟
5- كدام آب است كه نمی توان با وضو گرفت؟
6- كدامیك از اعمال عبادی را اگر بر عكس كنیم و انجام بدهیم باز هم صحیح است؟
7- كدام اعضای بدن است كه قبل از وضو باید خشك باشد؟
8- به كدام یك از شهرهای ایران نمی شود بی وضو دست زد؟
9- باكدام وضو نمی توان نماز خواند؟

 جواب ها :

1-       مصنوعی
2-       میت
3-       اگر آب غیر وضو به آب مسح بخورد وضو را باطل می شود
4-       وضو                           
5-       غصبی یا مضاف
6-       وضو
7-       جای مسح                               
8-       شهر خدا بنده از استان زنجان
9-       با وضوی ناصحیح:: ادامه مطلب
معماهای نماز
نويسنده : محبوب خدا
تاريخ : شنبه 21 بهمن 1391 

1. از اول آفتاب تا ظهر وقت به جا آوردن مرا داری، 9 قنوت دارم و دو رکعتی ام؛ فعلا واجب نیستم و مستحبم، اما وقتی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف تشریف آوردند واجب می شوم؟

2. الف) برای آشنایی بیشتر با من به این آیه دقت کنید: "واقیموا الصلوه و اتو الزکاه و ارکعوا مع الراکعین".
- من مصداقی برای بیت شعری معروف هستم: "بنی آدم اعضای یکدیگرند، که در آفرینش ز یک گوهرند"
ب) جبرئیل آرزوی به جا آوردن مرا داشت.

3. الف) مرا به انواع مختلفی می شود خواند؛
ب) خدا نکند که من بر شما واجب شوم؛
ج) دارای 10 رکوع و 2 رکعت هستم؛
د) مرا باید فورا به جا آورد و گرنه معصیت کرده اید و تا آخر عمر بر شما واجب می باشم.
همیشه دیده ز مژگان کند نماز خسوف

                                          که جسم خاکی من، در میانه حایل شد

4. نماز های پر فضیلت مستحبی هستم که باعث بر آوردن حاجات و آمرزش گناهان می شوم؛ بین دو نماز مغرب و عشاء خوانده می شود.

5.
باید مرا آهسته خواند
نیتم را بر زبان نیاورید
قنوت و سوره هم ندارم
بعد از سلام  نماز مرا فورا بجا آورید
حتی بسم الله الرحمن الرحیم مرا آهسته بگویید.


جواب های معماها ::......................................../*
1. جواب اوّلی: نماز عیدین؛
توضیح آن که: در رکعت اول نماز باید 5 تکبیر و در رکعت دوم 4 تکبیر که بعد از هر تکبیر یک قنوت دارد و در قنوت آن هر دعا و ذکری بخوانند کافی است ولی بهتر است به امید ثواب ددعا یمعروف آن (اللهم اهل الکبریاء و العظمه....)که در مفاتیح ذکر شده بخوانند.
۲. جواب دومی: نماز جماعت؛
نکته: اتصال جزء ارکان من است.
پیامبر (ص)فرمود: "یک نماز با جماعت بهتر از 40 سال نماز فرادای درخانه است".
۳. جواب سومی: نماز آیات؛
سبب های نماز آیات: 1) زلزله؛  2) کسوف؛  3) خسوف؛  4) رعد و برق؛  5) بادهای سرخ و زرد و سیاه و مانند آن اگر بیشتر مردم بترسند.
4. جواب چهارمی: نماز غفیله؛
۵. جواب پنجمی: نماز احتیاط .

"کتاب درسنامه تبلیغی احکام | مولفین:حسن هرمز و محمود محمدی"
 :: ادامه مطلب
 
» تعداد مطالب : 2884
» کل نظرات : 135
» بازديد کل : 2422405
» تاريخ ايجاد وبلاگ :
شنبه 30 دی 1391 
» آخرين بروز رساني :
سه شنبه 19 دی 1396