| وب سایت تخصصی نماز | آغاز شد این دفتر برای کسانی که میخواهند محبوب خدا شوند ....قربه الی الله .... برای محبوب شدن نزد خدا چند قدم بیشتر فاصله نداریم .... یاعلی « ارزنـــده تـرین گــوهر مصـود نـــماز است / زیبنــده تـرین هــدیه معبـود نـــماز است / ای دوست بگـو تـا همـه ی خـلق بداننـد / مقصود حق از خلقت موجود نـماز است. »
 
::::: نماز در آیینه قرآن :::::
نويسنده : محبوب خدا
تاريخ : جمعه 27 بهمن 1391 
نماز در آیینه قرآن (فصل سوم - نماز) - بخش هشتم : اهميت و جايگاه مسجد
نويسنده : محبوب خدا
تاريخ : پنج شنبه 26 بهمن 1391 

 177 آبادى مسجد توسط افراد صالح  
 ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم و فى النار هم خالدون
 مشركان حق ندارند مساجد خدا را آباد كنند در حالى كه به كفر خويش ‍ گواهى مى دهند آنها اعمالشان نابود (و بى ارزش ) شده و در آتش جاودانه خواهند ماند. (توبه ، 17)

 178 زينت نمازگزار  
 يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد
 اى فرزندان آدم هنگام رفتن به مسجد خود را با زينت آراسته سازيد. (اعراف ، 31)

179 ويرانى مساجد از راههاى مختلف  
 و من اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه و سعى فى خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين لهم فى الدنيا خزى و لهم فى الاخرة عذاب عظيم
 كيست ستمكارتر از آنان كه از بردن نام خدا در مساجد او جلوگيرى مى كنند و سعى در ويرانى آنها دارند شايسته نيست كه جز با ترس و وحشت وارد اين اماكن بشوند (و مسلمانان بايد دست آنها را از اين اماكن مقدس كوتاه سازند) بهره آنها در دنيا رسوائى و در سراى ديگر عذاب عظيم است . (بقره ، 114)

180 مساجد از آن خداست  
 و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا
 و اينكه مساجد از آن خداست ، پس هيچ كس را با خدا نخوانيد. (جن ، 17)

181 نماز و آباد كردن مساجد
 انما يعمر مساجد الله من امن بالله و اليوم الاخر و اقام الصلوة و اتى الزكوة و لم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين
 مساجد الهى را تنها كسى آباد مى كند كه ايمان به خدا و روز قيامت آورده و نماز را بر پا دارد و زكات را بپردازد و از چيزى جز خدا نترسد، اميد است چنين گروهى هدايت يابند. (توبه ، 18)

182 فلسفه مسجد ضرار  
 و الذين اتخذوا مسجدا ضرارا و كفرا و تفريقا بين المؤ منين و ارصادا لمن حارب الله و رسوله من قبل و ليحلفن ان اردنا الا الحسنى و الله يشهد انهم لكاذبون
 كسانى هستند كه مسجدى ساختند براى زيان (به مسلمان )و(تقويت ) كفر و تفرقه افكنى ميان مؤ منان و كمينگاه براى كسى كه از پيش به خدا و پيامبرش ‍ مبارزه كرده بود آنها سوگند ياد مى كنند جز نيكى (و خدمت ) نظرى نداشته ايم اما خداوند گواهى مى دهد كه آنها دروغگو هستند. (توبه ، 107)

183 بناء مسجد بر اساس تقوى  
 و لا تقم فيه اءبدا لمسجد اءسس على التقوى من اؤ ل يوم اءحق اءن تقوم فيه ، فيه رجال يحبون اءن يتطهروا والله يحب المطهرين
 هرگز در آن قيام (و عبادت ) مكن ، آن مسجدى كه از روز نخست بر پايه تقوى بنا شده شايسته تر است كه در آن قيام (و عبادت ) كنى ، در آن مردانى هستند كه دوست مى دارند پاكيزه باشند و خداوند پاكيزگان را دوست دارد.
 (توبه ، 108)
 

نماز در آيينه قرآن
نام نويسنده : عباس عزيزى:: ادامه مطلب
نماز در آیینه قرآن (فصل سوم - نماز) - بخش هفتم : اهميت دعا
نويسنده : محبوب خدا
تاريخ : پنج شنبه 26 بهمن 1391 

 170 دعا مايه آرامش  
 خذ من اموالهم صدقة تطهر هم و تزكيهم بها وصل عليهم ان صلوتك سكن لهم و الله سميع عليم
 از اموالشان زكات بگير، تا بدين وسيله پاكشان كنى و(اموالشان را) نمو دهى ، و درباره آنان دعاى خير كن كه دعاى تو مايه آرامش آنان است ، و خدا شنوا و داناست . (توبه ، 103)

171 هنگام زيان دعا مى كند  
 و اذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا
 هنگامى كه انسان را زيانى رسد، پروردگار خود را مى خواند و به سوى او باز مى گردد. (زمر، 8)

172 اجابت از طرف خداوند
 ادعونى استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتى سيد خلون جهنم داخرين
 مرا بخوانيد كه شما را اجابت خواهم كرد، آنان كه از پرستش من سرباز مى زنند، بزودى در حالى كه خوار باشند وارد دوزخ خواهند شد. (مؤ من ، 60)

173 پاسخ دعا  
 و اذا ساءلك عبادى عنى فانى قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان فليستجيبو الى و ليؤ منوا بى لعلهم يرشدون
 و هنگامى كه بندگان من از تو درباره من سؤ ال كنند (بگو) من نزديكم ! دعاى دعا كننده را، به هنگامى كه مرا مى خواند، پاسخ مى گويم ! پس بايد دعوت مرا بپذيرد، و به من ايمان آورند، باشد كه راه يابند (و به مقصد برسند). (بقره ، 186)

174 دعا براى بيماران  
 امن يجيب المضطر اذا دعاه و يكشف السوء
 آيا جز او كسى هست كه دعاى بيچاره و درمانده را اجابت نمايد و عذاب را بر طرف سازد. (نمل ، 61)

175 دعا در پنهانى  
 ادعو ربكم تضرعا و خفيه انه لا يحب المعتدين
 خدا را به تضرع و زارى و در پنهانى بخوانيد (و بر خلق ستم روا مداريد) كه خداوند ستمكاران را دوست ندارد. (اعراف ، 55)

176 تعقيب نماز  
 فاذا قضيتم الصلوة فاذكروا الله قياما و قعودا و على جنوبكم فاذا اطماننتم فاقيموا الصلوة ان الصلوة كانت على المؤ منين كتابا مؤ قوتا
 و هنگامى كه نماز را به پايان رسانيديد خدا را ياد كنيد در حال ايستادن و نشستن و به هنگامى كه به پهلو خوابيده ايد، و هرگاه آرامش يافتيد (و حالت خوب زايل گشت ، نماز را به صورت معمول ، انجام دهيد، زيرا نماز وظيفه ثابت و معينى براى مؤ منان است .
 (نساء، 103):: ادامه مطلب
نماز در آیینه قرآن (فصل سوم - نماز) - بخش ششم : انواع نماز
نويسنده : محبوب خدا
تاريخ : پنج شنبه 26 بهمن 1391 

 1 نماز جماعت :
 149 توصيه به نماز جماعت  
 و اقيموا الصلوة واتوا الزكوة واركعوا مع الراكعين
 نماز را به پا داريد و زكات بدهيد و ركوع كنيد با ركوع كنندگان . (بقره ، 42)

 150 اشاره به نماز جماعت  
 و الصافات صفا سوگند به (فرشتگان ) صف كشيده و منظم . (صافات ، 1)

 151 ركوع كنندگان  
 يا مريم اقنتى لربك واسجدى واركعى مع الراكعين
 اى مريم ! (به شكرانه اين نعمت ) براى پروردگار خود خضوع كن و سجده بجا بياور و با ركوع كنندگان ركوع نما. (آل عمران ، 43):: ادامه مطلب

 129 مراقبت از نماز  
 و الذين يؤ منون بالاخره يؤ منون به وهم على صلاتهم يحافظون
 آنها كه به آخرت ايمان دارند به آن ايمان مى آورند و مراقب نمازهاى خويش مى باشند. (انعام ، 92)

130 نماز و سهل انگارى  
 فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون
 پس واى بر نمازگزاران آنهايى كه در نمازشان سهل انگارند. (ماعون ، 4و5)

131 ضايع كنندگان نماز  
 فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلوة و اتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا
 اما بعد از آنها فرزندان نا شايسته اى روى كار آمدند كه نماز را ضايع كردند و پيروى از شهوات نمودند و به زودى (مجازات ) گمراهى خود را خواهند ديد. (مريم ، 59)

132 عذاب سخت ترك كنندگان نماز  
 فى جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم فى سقر قالوا لم نك من المصلين
 آنها در باغهاى بهشتند و سؤ ال مى كنند از مجرمان ، چه چيز شما را به دوزخ فرستاد؟ مى گويند: ما از نماز گزاران نبوديم .(مدثر، 40 تا 43):: ادامه مطلب
نماز در آیینه قرآن (فصل سوم - نماز) - بخش چهارم : نماز انبياء
نويسنده : محبوب خدا
تاريخ : پنج شنبه 26 بهمن 1391 

 116 نماز پيامبر  
 فسبح بحمد ربك و كن من الساجدين و اعبد ربك حتى ياءتيك اليقين
(غم مخور) و به ذكر او صاف كمال پروردگارت تسبيح گو و از نمازگزاران با و دائم به پرستش خداى خود مشغول باش تا ساعت يقين بر تو فراهم رسد. (حجر، 98)

117 نماز حضرت زكريا (ع )  
 هو قائم يصلى فى المحراب
 حضرت زكريا (عليه السلام ) در محراب ايستاده مشغول نماز شد.(آل عمران ، 30)

118 وظايف والدين در آموزش نماز  
 و امر اهلك با الصلوة و اصطبر عليها لا نسئلك رزقا نحن نرزقك و العاقبه للتقوى .
و خانواده خود را به نماز دستور ده و بر انجام آن شكيبا باش ما از تو روزى نمى خواهيم بلكه ما به تو روزى مى دهيم و عاقبت نيك براى تقوا است . (طه ، 132)

119 دعوت خانواده به نماز  
 وكان يامر اهله با لصلوة و الزكوة و كان عند ربه مرضيا
 او (اسماعيل ) همراه خانواده خود را به نماز و زكات دعوت مى كرد و همراره مورد رضايت پروردگارش بود. (مريم ، 55)

120 توصيه به حضرت مريم براى نماز
 يا مريم اقنتى لربك واسجدى واركعى مع الراكعين .
اى مريم ! (به شكرانه اين نعمت ) براى پروردگار خود خضوع كن و سجده بجا بياور و با ركوع كنندگان ركوع نما. (آل عمران ، 43):: ادامه مطلب
نماز در آیینه قرآن (فصل سوم - نماز) - بخش سوم : آداب و شرايط نماز
نويسنده : محبوب خدا
تاريخ : پنج شنبه 26 بهمن 1391 

 100 آداب نماز
  ... و لا تجهر بصلاتك و لا تخافت بها و ابتغ بين ذلك سبيلا
... و تو در نماز نه صدا را بسيار بلند و نه بسسيار آهسته گردان بلكه حد متوسط را اختيار كن . (اسراء، 110)

101 اذان  
 و اذا ناديتم الى الصلوة اتخذوها هزوا و لعبا ذلك بانهم قوم لا يعقلون
 اينان وقتى شما اذان نماز مى گوييد آن را وسيله تفريح خود گرفته بازيچه اش ‍ مى پندارند، و اين براى اين است كه مردى بى خردند. (مائده ، 58)

102 فلسفه وضو، تيمم و غسل  
 يا ايها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الى المرافق و امسحوا برؤ ؤ سكم و ارجلكم الى الكعبين و ان كنتم جنبا فاطهروا و ان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجود هكم و ايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج و لكن يريد ليطهر كم و ليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون
 اى كسانى كه ايمان آورده ايد هنگامى كه براى نماز بپاخاستيد صورت و دستها را تا آرنج بشوييد و سر و پاها را تا مفصل (يا برآمدگى پشت پا) مسح كنيد و اگر جنب باشيد خود را بشوييد (غسل كنيد) و اگر بيمار يا مسافر باشيد يا يكى از شما از محل پستى آمده (قضاى حاجت كرده ) يا با زنان تماس گرفته باشيد (آميزش جنسى كرده ايد) و آب (براى غسل يا وضو) نيابيد با خاك پاكى تيمم كنيد و از آن بر صورت (پيشانى ) و دستها بكشيد، خداوند نمى خواهد مشكلى براى شما ايجاد كند بلكه مى خواهد شما را پاك سازد و نعمتش را بر شما تمام نمايد شايد شكر او را بجا آوريد. (مائده ، 6):: ادامه مطلب
 
» تعداد مطالب : 2884
» کل نظرات : 135
» بازديد کل : 2424293
» تاريخ ايجاد وبلاگ :
شنبه 30 دی 1391 
» آخرين بروز رساني :
سه شنبه 19 دی 1396