| وب سایت تخصصی نماز | آغاز شد این دفتر برای کسانی که میخواهند محبوب خدا شوند ....قربه الی الله .... برای محبوب شدن نزد خدا چند قدم بیشتر فاصله نداریم .... یاعلی « ارزنـــده تـرین گــوهر مصـود نـــماز است / زیبنــده تـرین هــدیه معبـود نـــماز است / ای دوست بگـو تـا همـه ی خـلق بداننـد / مقصود حق از خلقت موجود نـماز است. »
 
وضو دركتاب و سنت
نويسنده : محبوب خدا
تاريخ : چهارشنبه 30 اسفند 1391 

چکيده :

مسلمانان به پيروي از قرآن كريم اتفاق نظر دارند كه نماز ، بدون طهارت، صحيح نيست و طهارت مطلوب براي نماز، وضو، غسل و تيمم است.

ازطرف ديگر چنان كه از ظاهر كتاب و سنّت برمي آيد، وضو در تشريع اسلامي از اهميت بالايي برخورداست.

حال كه جايگاه وضو درتشريع اسلامي چنين است، برهرمسلماني واجب است كه از اجزا، شرايط، نواقض و مبطلات آن، كه كتب فقهي عهده دار بيان آنها هستند، آگاه شود.

آنچه دراين مقاله برآن تكيه مي شود ، تبيين يكي از مسائل وضو است كه فقها در بارة آن اختلاف نظر دارند؛ يعني حكم مسح يا شستن پاها.

خداوند در قران به هنگام بيان وجوب وضو و كيفيت آن مي فرمايد:

اي كساني كه ايمان آورده ايد! هنگامي كه به نماز مي ايستيد ، صورت و دستها را تا آرنج بشوييد و سر و پاها را تا برآمدگي جلو پا مسح كنيد. اين آيه بيانگر روش وصو گرفتن است ومسلمانان قبل از حكومت خليفه سوم ، در مسئلة وضو اتفاق نظر داشته ، درمورد مسح پاها يا شستن آن، اختلاف نظر بارزي نداشتند. اما بعدها از رواياتي كه از عثمان دربيان كيفيت وضو نقل شده ، استفاده مي شود، بنابر اين آغاز اختلاف دراين زمينه در دورة خلافت اين خليفه است.

در مورد اين اختلاف بايد گفت كه قرآن ، تنها مرجع و حافظ به هنگام اختلاف روايات است. قرآن برديگر كتب آسماني، اشراف دارد و معيار حق و باطل آنهاست. آنچه در كتب آسماني وجود دارد، چنانچه با قرآن مخالفت نداشته باشد، اخذ مي شود؛ وگرنه بايد آن ردّ كرد.

البته معناي سخن اين نيست كه بايد سنّت را از شريعت حذف و به قرآن اكتفا كرد؛ بلكه سنّت؛ يعني رواياتي كه از پيامبراكرم(ص) نقل شده است، چنانچه باسند قطعي مسلمانان (قرآن) درتضاد نبادشد، پس از قرآن ، دومين حجّت مسلمانان است. بنابراين اگر قرآن در زمينة مسح يا شسن ، حكمي داشته باشد، اخباري كه برخلاف آن حكم باشند، چه ارزشي دارند. چه چيزي سبب شد حدود بيست سال پس از رحلت رسول اكرم(ص) دراين زمينه اختلاف ايجاد شود؟

درپاسخ به اين پرسش احتمالاتي وجود دارد كه ذكر مي شوند:

1- اختلاف قرائت

تصورّ مي شود اختلاف درآن دوره، اختلاف قرائت بوده است؛ به اين معنا كه قرّاء در اعراب كلمة «ارجلكم» در آيه «فامسحوا برووسكم و ارجلكم» اختلاف داشتند. گروهي كلمة «ارجلكم» را عطف به بر «برووسكم» گرفتند و درنتيجه آن را «ارجلكم» به كسر «لام» قرائت كردند كه مطابق اين قرائت ، مسح برپاها واجب مي شود. اما گروهي كلمه «ارجلكم» را عطف بر «وجوهكم» درجملة «فاغسلواوجوهكم وأيديكم» قلمداد كردند و درنتيجه آن را «ارجٌلَكم» به فتح «لام» قرائت كردند كه مطابق اين قرائت ، شستن پاها واجب مي شود.

اما اين احتمال قطعاَ باطل است؛ زيرا اگر يك عرب اصيل آية مزبور را بدون هرگونه پيش داوري بخواند، برجز عطف «ارجلكم» بر «برووسكم» به چيز ديگري راضي نخواهد شد.

2- تمسّك به روايات منسوخ شستن پاها

از برخي روايات استفاده مي شود كه شستن پاها به هنگام وضو به جاي مسح ، سنّت بوده و پيامبر(ص) دربخشي از عمرشان به آن دستور داده اند. اما وقتي سورة مائده نازل شد كه در آن آية وضو و دستور مسح پاها به جاي شستن آنها وجود دارد، سنّت قبلي نسخ شده و وظيفه اين مي شود كه در وضو پس از شستن دستها، سرو پاها مسح شود.

3- ترويج شستن پا از جانب قدرت حاكم

حاكمان اصرار داشته اند كه پاها به جاي مسح ، شسته شود و به خاطره كثيف بودن كف پاها مردم را براين كار مجبور مي كرده اند.

ازجمله مواردي كه نشان مي دهد دستگاههاي تبليغاتي رسمي هيئت حاكم، شستن پاها را تأييد كرده و كساني را كه به مسح معتقد بوده اند، مواخذه مي كرده اند، روايتي است كه احمدبن حنبل با سند خويش از ابي مالك اشعري نقل كرده اينها احتمالاتي بود كه مي توان با آنها شستن پا به جاي مسح را توجيه كرد؛ با آنكه قرآن بر مسح دلالت دارد. از ميان اين سه احتمال ، احتمال دوم و پس از آن ، احتمال سوم به واقع نزديك تر است.

نويسنده : جعفر سبحاني

آدرس مطلب : نشريه فقه اهل البيت ، سال دهم ، تابستان 83 شمارة 38:: ادامه مطلب
تفسیر وضو
نويسنده : محبوب خدا
تاريخ : جمعه 11 اسفند 1391 

بسم الله الرحمن الرحیم

اولین مرحله وضو شستن صورت است.
صورت در عربی به معنای وجه می باشد. و ما در نماز با این وجه به مواجهه. رویایی و دیدار معبود و معشوقمان می رویم.
بنابراین با شستن صورت پاک شدن وجهِ مواجهه با حق تعالی را از غیر او اعلام می داریم.
با شستن صورت می گوییم:
پروردگارم!
به مواجهه. رویارویی و ملاقات با تو می آیم و بدین وسیله صورتم را از غیر تو می شویم.
تنها و تنها به تو می نگرم.
تنها و تنها به تو می اندیشم.
تنها و تنها از تو استمداد می طلبم.

دومین مرحله شستن دست راست می باشد:
و اصحاب و الیمین ما اصحاب الیمین
بله!
با شستن راست همه خوبان. همه نیکان. صالحین و همه افرادی که در زندگی ما نقش و تاثیر مثبتی داشته اند را مد نظر می آوریم.
به خودمو و به خدای خودمون قول میدیم که از آنها درس بگیریم و نهایت سهی خودمون را بکنیم تا مثل آنها شویم.

سومین مرحله شستن دست چپ می باشد.
و اصحاب و الشمال ما اصحاب و الشمال
با شستن دست چپ کلا همه بدها و بدیها را در ذهن مرور می کنیم و
اولا از آنها و فعل آنها انزجار می جوییم.
ثانیا از طلب هدایت برای آنها می کنیم.
و با پروردگار خود میثاقی می بندیم تا مثل آنها نباشیم و نشویم.

مرحله چهارم مسح سر می باشد.
در هنگام مسح سر دو فرشته ثبت اعمال به نامهای رقیب و عتید را به نظر می اوریم.
در اینجا به یاد اعمال خود می افتیم.
و اگر در این مرحله بنده از گناه خود شرمگین و شرمسار شد خداوند به حرمت همین شرم او همه گناهان او را خواهد آمرزید.
و اما …

مرحله پنجم و آخرین مرحله
مسح پا
پا پایین ترین نقطه بدن انسان است.
پست ترین مقام انسان هم حیوانیت است.
و خوب می دانیم که همه موجودات تسبیح خدا را می گویند.
در مسح پای راست همه حیوانات حلال گوشت و در مسح پای چپ همه حیواناتی که از انها ذی نفعیم را به نظر می آوریم تا بدین وسیله در تسبیح همه انها شریک باشیم.
و اکنون مهیا می شویم برای دیدار دوست

الله اکبر

منبع: سخنرانی سید محمد انجوی نژاد

و به برکت صلوات بر محمد و ال محمد
التماس دعا
یا علی:: ادامه مطلب
بعضی مسایل مشترک غسل و وضو
نويسنده : محبوب خدا
تاريخ : جمعه 11 اسفند 1391 

قبل از شروع:

بین زن و مرد در افعال و کیفیات وضو فرقی نیست جز اینکه برای مردها مستحب است هنگام شستن آرنج از قسمت بیرونی آب بریزند و زنها از قسمت داخلی.

 

و اما مسائلی که در غسل و وضو مشترک هستند.

مسئله ای که در غسل و وضو مطرح است اینکه هیچگونه مانعی برای رسیدن آب به پوست بدن وجود نداشته باشد.

بارها مشاهده شده که بعضی با وجود لاک بر روی ناخن وضو می گیرند و استدلال آنها بر این است که در این حکم فقهی (مانعی برای رسیدن آب به پوست بدن وجود نداشته باشد.) کلمه ناخن قید نشده و اسمی از آن برده نشده است.

خدمت این دسته از این دوستان عارضم که: نخیر!

ناخن دست و پا نیز داخل در این حکم می شود و لاک مانع از رسیدن آب در وضو و غسل می باشد. آب باید مستقیما به خود ناخن برسد بدون انکه کوچکترین مانعی (اعم از لاک و یا هر چیزی که سد بر رسیدن اب) بر روی ناخن باشد، حتی به اندازه سر سوزن.

در مورد ناخنهای دست در غسل و وضو مسئله یکسان است و نباید مانعی داشته باشد اما…

در مورد انگشتان پا مسئله متفاوت است:

در یادداشت قبلی گفتیم که در مسح پا لزوما نباید مسح از روی شصت پا کشیده شود بلکه به دلخواه می تواند از هر یک از انگشتان آغاز شود اما حتما باید ختم به کعب پا (برآمدگی پا) شود.

بنابراین برای وضو خالی نگه داشتن تنها یکی از انگشتان پا برای کشیدن مسح کفایت می کند و اگر دیگر انگشتان مانعی داشته باشند اشکالی ایجاد نمی کند اما برای غسل همه انگشتان باید خالی و بدون مانع باشد.

 

در مورد رنگ مو و ابرو در غسل و وضو:

اگر صرفا رنگ باشد و دارای جرم(ی که مانع از رسیدن آب به مو می شود) نباشد وضو و غسل درست است.

همچنین رنگ حنا چه برای مو و چه برای انگشتان مانع وضو نمی باشد.

 

مسئله دیگر در مورد کرم، ریمل، سرمه،خط چشم می باشد:

در مورد کرم:

چربی ان باید به طور کلی برطرف شود.

در مورد ریمل:

مژه های چشم نیز مانند ناخن داخل در اعضاء وضو می باشد و حتما برای غسل و وضو باید مانع آن برطرف شود. ریمل برای مژه ها مانع وضو می باشد.

در مورد سرمه و خطی که داخل چشم کشیده می شود:

هر آن مقداری که داخل چشم باشد، یعنی با بستن چشم سیاهی مشخص نباشد ایرادی ندارد. ولی هر مقدار از آن که به زیر چشم می آید باید پاک شود.

در مورد خطی که پشت چشم و زیر چشم کشیده می شود:

مانع از رسیدن آب می باشد و برای غسل و وضو باید کاملا مانع برطرف شود.

در مورد سایه و رژ نیز همین حکم وارد است.

نکته دیگر در مورد غسل اینکه: خانمهایی که موهای بلند دارند بنا بر احتیاط واجب باید تمام مو شسته شود.( هر چند فکر کنم این حکم بر بعضی از اقایون هم وارد باشه.)

چند مسئله در مورد نماز و غسلهای مرتبط

در مورد نماز و روزه ای که از زن حائض قضا می شود:

لازم نیست قضای نمازهای فوت شده بجا آورده شود اما قضای روزه را باید گرفت ولی نیازی به دادن کفاره نیست اما در صورت گذشتن یکسال شامل کفاره تاخیر می شود.

(کفاره تاخیر:

در سالی که در ماه مبارک رمضان به دلایل موجه روزه ای از انسان فوت شد اگر تا سال بعد قضای روزه یا روزه های قضا گرفته شد که هیچ

اما اگر فرد مکلف بدون اینکه عذری داشته باشد از گرفتن قضاء روزه خودداری کند و یکسال از قضا شدن روزه بگذرد به تعداد سالهایی که می گذرد و به تعداد روزه ها کفاره تاخیر تعلق می گیرد.(اینهم از نکاتی هست که متاسفانه خیلیا غافلند.))

باید توجه لازم مبذول شود که احکام حیض و استحاضه کاملا متفاوت است.

در ایام حیض نه نماز خوانده می شود و نه روزه گرفته می شود اما…

در استحاضه هم نماز خوانده می شود و هم روزه گرفته می شود منتهی خواندن نماز با تشخیص قرار گرفتن در یکی از سه گروه قلیله، کثیره، متوسطه و تبعیت از احکام مربوطه می باشد.

تنها غسلی که کفایت از وضو می کند غسل جنابت می باشد که بعد از غسل بدون وضو می توان نماز خواند اما…

اگر بعد از غسل یکی از مبطلات وضو پیش آید برای نماز باید وضو گرفته شود.

نکته ای که متاسفانه زیاد به چشم می خورد در مورد خانمها بعد از زایمان است:

توجه داشته باشید که بعد از زایمان تا ۷ روز زن حکم حائض را دارد، بعد از آن ۳ روز نفاس و بعد از آن وارد احکام استحاضه می شود.

در نفاس نیز مانند استحاضه باید نماز خوانده شود که چگونگی آن، حکم مربوط به خود را دارد.

نکته قابل توجه در مورد غسل اینکه با یک غسل می توان چند نیت نمود.

 

اما چند تا نکته نه به عنوان نصیحت بلکه به عنوان وصیت:

حتما دنبال مسائل شرعی خود باشید.

علما بالاتفاق در مورد افرادی که می گویند حیا می کنیم بعضی سوالات را بپرسیم می گویند حیا رافع مسئولیت نیست.

در مورد مسایل شرعی حیا را کنار بگذارید.

حتما احتلام و جنابت بدون نزدیکی را بررسی و با احکام و مسایل ان آشنا شوید.

خیلی از اوقات حتی بر افراد مجرد هم غسل جنابت واجب می شود.

بی زحمت شازده ها به پدرشون و انارهای طلا به مادرشون مراجعه کنند و با مسایل خود آشنا شوند تا عبادتهای شما در بهترین اوقات زندگیتون همه بر باد فنا نباشه.

زمانی که آگاه به مسئله می شوید جز آه و حسرت و پشیمانی چیز دیگری در پی ندارد.

نکته ای دیگر اینکه هر دفعه که برای استحمام می رید یه غسل به نیت ما فی الذمه انجام بدید که اگر غسل واجبی را ندانسته اشتباه انجام دادید یا غسلی بر شما واجب شده که از اون بی اطلاع هستید با این غسل ما فی الذمه رفع شود.

 

و به برکت صلوات بر محمد و آل محمد

التماس دعا

منبع » عطر نماز:: ادامه مطلب
اسرار وضو ۵
نويسنده : محبوب خدا
تاريخ : جمعه 11 اسفند 1391 

بسم الله الرحمن الرحیم

وضو مقررات و مستحبات دیگری دارد، که برخی از موارد ضروری انرا متذکر می شویم:

- هر گاه عضو شسته شده قبلی بر اثر حرارت و یا باد، خشک شود، احتیاط است که وضو از سر گیریم(بهمین سبب است که در مواقع بروز اشکال ((وجود باد و حرارت)) تعجیل در وضو را روا دانشته اند.)

- این مسئله نباید از نظرها دور بماند که وضو باید تنها بقصد وضو باشد. بدینمعنی که فی المثل در هوای گرم نباید بقصد خنک شدن وضو ساخته شود، و نیز اعمال وضو باید پی در پی (بدون فاصله) انجام یابد، زیرا وضو مانند غسل نیست که بتوان عضوی را شسته، و بعد از لحظه ای عضو دیگر را شست، و لذا هرگاه در وضو چنین پیش اید، بناچار باید وضو از سر گرفت.

- بوقت ضرورت(کمی اب) در وضو نیز مانند غسل، همان تر شدن اعضاء کافی است. اما مسح کردن جاییکه باید شست و همچنین شستن جاییکه باید مسح نمود جایز نیست.

- هرگاه اضطرارا در زیر باران نیت وضو بشود و باران اعضا وضو را تر کند وضو حاصل است.

- در وضو، شستن باطن بینی و دهان و چشم را لازم ندانسته اند لیکن استنشاق و گشودن چشم ( در هنگام شستن صورت) و ذکر بسم الله( در شروع بوضو) و مسواک دندان(قبل از وضو) مستحب است.

از انجا که ادمی همیشه باید بیاد خدا بوده و بذکر او گویا باشد سزاوار است(جز در حال اضطرار) انی بدون وضو نگذراند.
زیرا وضو، علاوه بر اینکه خود ذاتا در شمار عبادات بوده و شرط صحت نماز و بعضی از امور دیگر است،‌فلسفه ان(بالاتر از فواید مادی و نتایج جسمانی ) بفواید معنوی و روحانی کشیده شده و مایه وصول به مقام قرب می باشد. و از سویی بنفسه موجب صحت و طول عمر و نورانیت باطن است.
بعلاوه شخص دائم الوضوء علاوه بر بهره مندی از خواص بسیار آن، علم و ایمان و رزقش فزونی می یابد.
با وضو بودن همیشگی برادران و خواهران دینی، بهنگام حضور در مجامع دینی و محضر علماء، دخول بمساجد و حرم و مقبره ائمه هدی اماکن شریفه و همچنین بوقت مس قران مجید و خواندن احادیث و کتب علماء اعلام و بزرگان دین، اشتغال بمطالعه دروس و مباحثه، و ذکر اسماء الله و بر زبان راندن نامهای مبارک حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین خواصی زاید الوصف دارد، و حالت غیر پاکی و نداشتن وضو غیر قابل تصور است.

هر کس کشد بچشم حیا سرمه ادب
بیند جمال شاهد مقصود بی حجاب

و به عنوان حسن ختام مبحث وضو:
از ذونون مصری پرسیدند چگونه طهارت می سازی، و به چه قسم نماز می گذاری؟
گفت:
بمجرد قصد نماز، از ریا استبرا می کنم، از نفاق استنجا می نمایم، از غل و غش طهارت می سازم، از عجب و کبر بدور می شود، سرمه حیا در چشم می کشم، لباس نیاز در بر و عمامه تواضع بر سر، و نعلین خوف و خشیت در پا می کنم، طلیسان رضا بر می افکنم، کمر خدمت در میان جان می بندم،‌ طوق منت در گردن و تاج محبت بر سر می نهم، شمع در دل می افروزم، اتش عشق در جان می زنم، انگاه بدر دوست می ایم و با دوست راز گویم.

والسلام

به برکت صلوات بر محمد و ال محمد
التماس دعا
یا علی

منبع : عطر نماز:: ادامه مطلب
اسرار وضو ۴
نويسنده : محبوب خدا
تاريخ : جمعه 11 اسفند 1391 

بسم رب العالمین

از روایات اهل بیت عصمت علیهم السلام چنین مستفاد می گردد که اب گرم با همه مزایایی که در موارد مختلف دارد در وضو کراهت داشته و وضو با اب سرد افضل از ابگرم است.
زیرا میکربهایی که بر اعضاء وضو قرار دارند و محتمل است نفوذ جلدی پیدا کرده و وارد بدن شوند، فرمانهای ازتی اب سرد انها را نابود میسازد و هر چه اب سرد تر باشد اکسیژن بیشتر و فعالیت میکرب کشی فرمانها زیادتر است.
سنت است که اب وضو خشکانده نشود، تا بحال خود خشک گردد( گرچه در خشکانیدن بوسیله پارجه و حوله نظیف مجازیم) اما ابقاء رطوبت وضو بر خشکاندن رجحان داشته و مستحب می باشد.
فلسفه این امر نیز انست که مادام که اعضاء خشک نشده اند فرمانها به فعالیت خود ادامه می دهند.
یک منظور دیگر شارع مقدس اسلام از استحباب مضمضه و استنشاق در غسل و وضو این بوده که اب وضو پاکیزه و قالب شرب باشد.
با توجه باین دستورات، اب گندیده و پلید، نه تنها برای مضمضه و استنشاق و یا غسل و وضو منتج به زیان است، بلکه بجای آب استنجا هم نمی توان از ان استفده نمود. زیرا نفوذ میکرب بداخل بدن از مسامات جلدی نیز میسر است.
اکثر پزشکان غرب،‌با اظهار شگفتی از این دستورات ارزنده بهداشتی اسلام (انهم در چهارده قرن پیش، که نه میکرب شناخته شده و نه میکروسکوپ وجود داشته) همگی معترفند که موسس دیانت اسلام کاشف این کشف بوده است.
زیرا از وجود میکرب و راه ورود ان به بدن بخوبی آگاه بوده و طریق مبارزه با انها را نیک تشخیص داده و در نتیجه دستورات بهداشتی را نیز توام با دستورات دینی (در خور ظرفیت و ادراک مردم ان عصر) تبلیغ فرموده است.

دوم: نیت
(آنچه که تذکر ان در اینجا لازم می اید ان که از اول شروع وضو همینقدر که قربه الی الله شاعر بعمل خویش باشیم کافی بوده اوردن کلام بر زبان لازم نیست.)

سوم: شستن صورت… از بالای پیشانی تا چانه.
زیرا اکثر حواس ظاهره و بیشتر اسباب مطالب دنیوی در صورت ادمی قرار دارد.

چهارم: شستن دستها – از مرفق(ارنج) تا سر انگشتان( مردان از پشت بالای مرفق، زنان از روی مرفق) از آنجا که قسمت اعظم کارهای پست و امور دنیوی و خواهشهای نفسانی و شهوات طبیعی، همه بوسیله دستها انجام می گیرد.

پنجم: مسح سر- با تری دست راست، بحدسه انگشت و سطح و درازی ان( تقریبا یک چهارم جلوی سر)
سر، منبع افکار و تدابیر و محل تمرکز قوای دماغیه بوده و قوه فکر و عقل (که منشا برانگیختن حواس بر امور دنیایی، و مانع از توجه و اقبال بامور اخرتی است.) در سر ادمی قرار دارد، و مرادات نفسانی از ان حاصل می گردد.
با مسح سر و رسیدن رطوبت بر روی بشره جلو سر، دوران دم، در این عضو فورا شدیدتر شده و سلولهای دماغی، برای تفکر اماده تر و در حقیقت با تامین اکسیژن هوا، با این استنشاق جلدی، فعالیت سلولهای دماغی نیز سریعتر می گردد.

ششم: مسح روی پاها- باب وضو (ابتدا بر راست) از سر انگشت تا جاییکه پنجه و پا بهم می پیوندد. زیرا پاهای آدمی، الت و افزار وصول بمحل مقصود و حصول کارهای دنیوی است.

دانشمندان و پزشکان متحد القولند، همه بدن بویژه پاها، شدیدا بجذب اکسیژن و هواخوری و استنشاق جلدی نیازمندند، لذا شارع اسلام، تامین چنین احتیاج را نیز در ضمن مقررات اداب وضو از نظر دور نداشته و با اموختن فلسفه مسح پاها، از این طریق نیز سلامتی جامعه اسلامی را تامین و تضمین فرموده است.

ادامه دارد…

به برکت صلوات بر محمد و ال محمد
التماس دعا
یا علی

منبع : عطر نماز:: ادامه مطلب
اسرار وضو ۳
نويسنده : محبوب خدا
تاريخ : جمعه 11 اسفند 1391 

بسم الله الرحمن الرحیم

اکنون اداب و اسرار اعمال وضو را با رعایت ترتیب آن در یابیم:
اول: سه مرتیه مضمضه و استنشاق( در صورت پاکی آب و رغبت بدان)
که این عمل از نظر باطن، قلب را از حرام، پاک و نورانی ساخته و زبان را بحکمت می اراید، و از نظر ظاهر باید گفته شود که فلسفه استنشاق در گذشته از لحاظ بهداشت نیز ناپیدا بود و بظاهر چنین استنباط می شد که تشریع وضو تنها برای نظافت و بهداشت است.
دیگر رساندن اب بر بینی( بویژه آنگاه که باطن بینی خالی از ماده لزجه باشد) چه لزومی دارد و هرگاه خالی نباشد با رساندن آب، آنهم اب سرد و بدون کمک دست بپاکیزگی آن چه اطمینانی حاصل است، تا اینکه حکمت طبی استنشاق را دریافتند، که چون بینی یکی از دروازه های کشور بدن است و بعلت لزوم تنفس و احتیاج با استنشاق هوا، چه در خواب و چه در بیداری راه ورود میکربها بر آن باز است، در حین انجام تنفس گرد و غبار و کثافات مخلوط با هوا را در خود نگاهداشته و با پیشروی آنها به قصبه الریه( بلکه گاها با ورد آنها به ریتین) سلامت انسان را تهدید است.
پس منخرین، در عین حال عهده داری عمل مهم وارد ساختن هوای صاف به ریتین، مخزن کثافات و میکربها نیز قرار می گیرد که بالنتیجه در غضروفهای بینی گاهی کرمی تولید می شود که هم درد بسیار شدیدی ایجاد، و هم موجب کاهش بینایی چشم می گردد، و اینکه خداوند متعال، موهای ریزی در مجری منخرین و رطوبت مخاطی در بینی مقرر فرموده از همین رو است که این میکربها مجذوب و بازداشت گردند.

عمل استنشاق و شستن بینی، با اب سرد، برای سهولت تنفس و برطرف شدن میکربها و دفع اینگونه کرم، بهترین وسیله تشخیص داده شده که:
- همه روزه در چند نوبت میکربها مجری نابود و مجذوب اب سرد شده، مجاری تنفس پاک، بهداشت و سلامتی و سعادت ما تامین می شود.
- مجری را تمیز و بی خطر می سازد.
- از بروز امراض ریوی و ظهور سل و ضیق النفس مصون می دارد.
- از حمله زکام ( که ام الامراضش می نامیم) جلوگیری می نماید.
- حالت نشاط و رفع غم و تعادل فرح را، در وجود ما برقرار می نماید.
- تعادل عصبی، در تمام بدن بوسیله تحریک اعصاب سمپاتیک ایجاد می گردد.


ادامه دارد…

به برکت صلوات بر محمد و ال محمد
التماس دعا
یا علی

منبع : عطر نماز:: ادامه مطلب
اسرار وضو 2
نويسنده : محبوب خدا
تاريخ : جمعه 11 اسفند 1391 

بسم الله الرحمن الرحیم

و اما ادامه بحث وضو:
کثافات بر سه قسم طبقه بندی شده است.
اول: حدث اکبر، که غسل را ایجاب می نماید.
دوم: حدث اصغر، که وضو را لازم می سازد.
سوم: سایر کثافات و نجاسات و پلیدیهای بدن (که ازاله آنها لازم است.)


زیرا هر چیزی جا و محل معینی دارد( همچنانکه جای درندگان در خلل و جبال جنگل، و جای ماهیان در آب، و محل پرندگان در فضای پهناور، و جولانگه خزندگان در زمین خاکی است.) ادمی را با همراه داشتن جزیی از اواع کثافات، در ملکوت و مجلس قرب الهی راه نیست تا بتواند، با آن حال ناشایست، بنماز قیام و در این معراج قدم نهاده، با ارواح مقدسه و نفوس قدسیه هم افق گردد، و این مسلم است که ناپاکانرا با مجالس پاکان، و اسیران را با منازی ازادگان نسبتی نیست.
عنایت الهی را بنگرید که چگونه خیر و صلاح بندگان در تمام حرکات و اطوار و رفتار مطمح نظر قرار گرفته است.
و از سویی نماز گزار باید توجه داشته باشد حال که قصد شروع معراج را دارد، تنها با شستشوی ظاهری پلیدیهای بدن، وی را باین عوالم راه نیست، مگر اینکه دلرا نیز از صفات رذیله و شهوات خبیثه پاک ساخته، عزم خویش را جزم نماید، تا اعضاء خود را که جزء الات شهویه بوده اند از شهوات دنیا باز گیرد، بنحویکه صفا و نورانیت در تطهیر همه اعضایش اثر بخشد.
فرد نماز گزار علاوه بر پاک نمودن ظاهر بدن باید در ستردن فضولات غیر ظاهر نیز کوشا بوده و فضولات غیر نجس را زدوده و مندوبات وضو را از ناخن گرفتن، و پیش از وضو هر دو دست را تا مچ شستن، دندان مسواک کردن را رعایت نماید و بالاخره بهنگام شروع بکار وضو در دل بگذراند که اجرای این امور و رعایت جزییات آنها همه برای عبادت و راز و نیاز بدرگاه معبود چاره ساز است.
در تایید اهمیت وضو، ضمن روایات می خوانیم که رخسار مبارک رسول اکرم ص بوقت وضو دگرگون می شد.
وقتی از حضرتش علت دگرگونی و تغییر رخسار مبارک را که بهنگام وضو دست میداد پرسیدند، فرمود:
هنگام ادای امانتی رسیده است که خدای تعالی آنرا باسمانها و زمین عرضه کرد و همه از تحمل آن ابا کردند.

نه فلک راست مسلم، نه ملک را حاصل
آنچه در سر سوید ای بنی ادم از اوست


ادامه دارد…

به برکت صلوات بر محمد و ال محمد
التماس دعا
یا علی

منبع : عطر نماز:: ادامه مطلب
 
» تعداد مطالب : 2884
» کل نظرات : 135
» بازديد کل : 2422387
» تاريخ ايجاد وبلاگ :
شنبه 30 دی 1391 
» آخرين بروز رساني :
سه شنبه 19 دی 1396